Overige verwarming 2021-01-06T07:19:26+01:00

Overige soorten verwarming in de woning

Gaskachel

Als de woning wordt verwarmd door middel van gaskachel(s). Deze fungeren als lokale warmtebron. Gaskachels zijn verkrijgbaar in een open en gesloten (DVS) systeem. Het gevaar dat, met name oudere, gaskachels op kunnen leveren is de uitstoot van gevaarlijke gassen wanneer er tijdens de verbranding niet voldoende zuurstof aanwezig is. Men kan dan immers te maken krijgen met het zeer gevaarlijke koolmonoxide, een gas dat al bij een kleine hoeveelheid dodelijke gevolgen kan hebben.

 • Zorg voor ruim voldoende ventilatie in de ruimte waar de gaskachel staat!

Een nieuwer model gaskachel is vandaag de dag aan strenge eisen onderworpen. Niet alleen moet een dergelijke kachel door een erkend installateur worden geplaatst en aangesloten ook dienen de kachels zelf aan de nodige veiligheidseisen te voldoen. Er moet bijvoorbeeld een beveiliging opzitten die ervoor zorgt dat de gaskachel uitschakelt wanneer er geen sprake is van een volledige verbranding. Het risico op een koolmonoxidevergiftiging wordt zo aanmerkelijk verkleind.

Als er gebreken zijn aan de bediening van de gaskachel, er ontbreken onderdelen of er zijn gebreken aan de rookgasafvoer, de gasaansluiting, de bevestiging of de ophanging? Wellicht kunt u via de installateur of internet de betreffende onderdelen nog bestellen, een bediening kan eventueel worden vervangen. Bij dergelijke gasapparaten adviseren wij wel om uw lokale installateur te benaderen voor deze reparatiewerkzaamheden.

Haard met rookgasafvoer

Als in de woning een haard met rookgasafvoer aanwezig is: een haard is niet eenvoudig op volledig functioneren te controleren! Ook de rookgasafvoer en kanalen zijn te controleren. Oude haarden branden minder schoon en produceren aanzienlijk meer roet dan moderne exemplaren die wel een schone verbranding hebben. Roetvorming wordt verder veroorzaakt door het gebruik van vochtig hout.

 • Bij intensief gebruik wordt het regelmatig vegen van de schoorsteen geadviseerd.
 • Jaarlijks controleren of het vuurscherm en de brandplaten nog in goede conditie zijn.

Convectoren

 • Een convectorbak en convector(en) is vaak en met name aan de binnenzijde slecht onderhouden en vervuild, om meer verzekerd te zijn van een goed functioneren moet dit worden gereinigd.
 • In een oudere convectorbak kan langs de convector mogelijk een asbestplaat aanwezig zijn. Heeft u twijfel of wilt u hierover meer zekerheid dan kunt u overwegen een asbestinventarisatie te doen laten uitvoeren. Het materiaal kan dan bemonsterd worden en definitief worden bepaald.
 • Als aan de convector een lekkage of ander gebrek  is opgemerkt, meestal zijn dergelijke gebreken reparabel waarna het geheel weer voldoende en als bedoeld kan functioneren.
 • Als er gebreken zijn aan het rooster van de convectorput: er kan een poging worden gedaan om deze te repareren. Vaak is vervangen voordeliger, sneller en eenvoudiger gerealiseerd.

Luchtverwarming

Bij een luchtverwarmings installatie is het belangrijk dat het systeem van kanalen, filters, roosters (inlaat en afzuigventielen) regelmatig en goed worden onderhouden. Jaarlijks en regulier onderhoud dient te worden uitgevoerd. Als er geen voldoende onderhoud wordt uitgevoerd is dit vanzelf een risico voor de gezondheid van de gebruiker, ook functioneert het systeem nu niet goed en zoals bedoeld. Het achterstallig onderhoud en compleet reinigen van het gehele systeem dient te worden uitgevoerd. Jaarlijks en regulier onderhoud dient absoluut uitgevoerd te worden. Het onderhoud aan buizen door een gebouw is natuurlijk meer dan een traditioneel verwarmingssysteem met leidingen. Met hogere onderhoudskosten moet dus wel rekening worden gehouden.

Vloer/wand verwarming electra

Elektrische vloerverwarming kan ofwel diep in de vloer gelegd worden ofwel zo dicht mogelijk onder het oppervlak. Als de verwarming diep in de vloer ligt wordt de daarboven liggende cementlaag een warmtebuffer. Vaak wordt elektrische vloerverwarming direct onder een plavuizen vloer of onder een dunne afwerklaag gelegd. Of een elektrische vloerverwarming goed of slecht functioneert is niet bekend. Belangrijk om dat soort zaken en functioneren van installaties of voorzieningen na te vragen bij verkopers van een woning.

Indien defecten aan de thermostaat van de elektrische vloerverwarming zijn opgemerkt: mogelijk dat de defecten nog kunnen worden gerepareerd. Voordeliger en eenvoudiger is het om de thermostaat in zijn geheel te vervangen.

Blokverwarming

Bij blokverwarming geschiedt de verwarming in de woning middels een collectief systeem. De woning heeft geen eigen ketel, maar maakt gebruik van de voorzieningen welke door de VvE worden beheerd en onderhouden. Deze zogenaamde blokverwarming voorziet meerdere woningen van warmte en/of warm water via een collectieve ketel. Van deze installatie zijn de kosten voor het onderhoud, en eventueel vervangen op enig moment, begroot in het meerjaren onderhoudsplan van de VvE.

Stadsverwarming

Je krijgt warmte in huis via een netwerk van leidingen (warmtenet). Meer info

 • Bij gebruik van stadsverwarming kunt u niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas.
 • In of nabij uw meterkast is de afleverset gemonteerd. In dit geval met een geïntegreerde warmtewisselaar gemonteerd. Deze regelt de afgifte in de woning op basis van de vraag.
 • Het onderhoud is beperkt, en bestaat meestal uit periodieke controle van de afleverset op lekkage en/of vervangen van een afdichting.
 • In dit geval is de afleverset in eigendom en moet rekening worden gehouden met beperkt en regelmatig onderhoud.
 • Omdat het aanschaffen van een eigen afleverset nog maar sinds enkele jaren mogelijk is geworden, is vervangen nog lang niet aan de orde.
 • De technische levensduur van een afleverset is circa 15 tot 20 jaar.

Warmtepomp

Een warmtepomp zorgt op een milieuvriendelijke manier voor verwarming van het huis en warm water in de douche en keuken. Het is een duurzaam alternatief voor een cv-ketel op gas: de CO2-uitstoot voor verwarming daalt met zo’n 50 tot 60 procent! Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en maakt daar een bruikbare temperatuur van. De warmtepomp gebruikt wel stroom.

Het systeem kunt u niet eenvoudig doorgemeten op waardes, co2 en of de combinatie pomp en aanverwante apparatuur, elektra, thermostaten e.d wel of niet goed (met elkaar) kunnen functioneren en aan alle veiligheidsnormen voldoen. Dergelijke inregeling en afstelling van het systeem is specialistisch werk voor een deskundige. Bij normaal en regulier onderhoud wordt dit periodiek gecontroleerd en afgesteld. Het dringende advies is dan ook om het systeem jaarlijks te doen laten controleren.

 • Volledig elektrische warmtepomp
  • Een volledig elektrische warmtepomp is ontworpen om piekmomenten te voorkomen en gebruikt een elektrische naverwarmer in hoogst noodzakelijke gevallen.
 • Hybride warmtepomp
  • Een hybride warmtepomp gebruikt de buitenlucht of ventilatielucht als warmtebron. De gasketel gaat aan bij piekgebruik (als er veel warm water nodig is en de buitentemperatuur te laag is voor efficiënte verwarming met de warmtepomp).
 • Warmtepompen: waar moet u allemaal aan denken?

Het is algemeen bekend dat een warmtepomp bijzonder weinig onderhoud vergt. Dit wil evenwel niet zeggen dat een warmtepomp onderhoudsvrij is, in tegendeel. Het onderhoud dat aan een warmtepomp wordt uitgevoerd is in principe steeds preventief. Door een tijdig onderhoud uit te voeren wordt er immers voor gezorgd dat de levensduur van de warmtepomp zo optimaal mogelijk wordt gehouden, hetzelfde geldt eveneens voor de energiezuinigheid van het systeem. Een warmtepomp bevat een compressor, maar verder geen bewegende delen of branders. Bij onderhoud wordt het toestel volledig geïnspecteerd en gekeken of het rendement van de warmtepomp nog optimaal is.

 • De gemiddelde levensduur van een warmtepomp wordt theoretisch meestal vastgelegd op 15 à 20 jaar. In de praktijk komt het echter vaak voor dat warmtepompen langer dan 30 jaar meegaan.
 • Er kunnen ook enkele maatregelen genomen worden om de levensduur van de warmtepomp te verlengen, laat u informeren door uw installateur of onderhoudsman.

Pelletkachel

Een pelletkachel brandt op houtpellets: dat zijn geperste houtkorrels. Een pelletkachel verwarmt soms alleen de woonkamer, soms het hele huis. Het gebruik van houtkorrels als brandstof is klimaatvriendelijk. Het leidt tot minder uitstoot van CO2 dan een hr-ketel op gas. Het systeem kan niet worden doorgemeten op waardes, co2 en of de combinatie kachel en aanverwante apparatuur, elektra, thermostaten e.d wel of niet goed (met elkaar) kunnen functioneren en aan alle veiligheidsnormen voldoet. Dergelijke inregeling en afstelling van het systeem is specialistisch werk voor een vakman. Bij normaal en regulier onderhoud wordt dit periodiek gecontroleerd en afgesteld. Het dringende advies is dan ook om het systeem jaarlijks te doen laten controleren.

 • Een bouwkundige keuring is geen technische keuring van installaties, wij gaan ervan uit dat er altijd jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd, en dat daarmee de installaties in een technisch goed functionerende conditie verkeren. Uiteraard worden installaties wel visueel beoordeeld en zichtbare gebreken worden vanzelf gemeld.