Optrekkend vocht 2020-09-16T06:55:34+01:00

Optrekkend vocht

Op muren in de woning (grenzend aan de betonvloer) is een vochtmeting gedaan langs het vloerveld. Er is een verhoogd percentage vocht gemeten, dit kan duiden op water in de kruipruimte, hoog grondwater of niet voorziene en/of te controleren gebreken in een belendende woning.

Op muren in de woning (grenzend aan de betonvloer) is een vochtmeting gedaan langs het vloerveld. Er is geen verhoogd percentage vocht gemeten. Dit bevestigd dat in de kruipruimte geen bijzondere vochtproblemen zijn met nadelige gevolgen voor, de fundering, wanden en vloerconstructie.

* Optrekkend vocht is vanzelf niet goed voor de constructie van de woning! Het stucwerk wordt aangetast. Ook de materialen zoals eventueel metsel en voegwerk worden poreus, en gaan verzanden indien deze materialen continue worden belast door optrekkend vocht.
* Niet onbelangrijk om te vermelden dat ook voor schimmels en zwammen een ideaal klimaat en voedingsbodem wordt gekweekt.
* Onder bepaalde omstandigheden zal dit optrekkende vocht in meer of mindere mate aanwezig zijn.

Op muren in de woning (grenzend aan de houten vloer) is een vochtmeting gedaan langs het vloerveld. Er is een verhoogd percentage vocht gemeten, dit kan duiden op water in de kruipruimte, hoog grondwater of niet voorziene en/of te controleren gebreken in een belendende woning.

Op muren in de woning (grenzend aan de houten vloer) is een vochtmeting gedaan langs het vloerveld. Er is geen verhoogd percentage vocht gemeten. Dit bevestigd dat in de kruipruimte geen bijzondere vochtproblemen zijn met nadelige gevolgen voor, de fundering, wanden en vloerconstructie.

* Optrekkend vocht is vanzelf niet goed voor de constructie van de woning! Het stucwerk wordt aangetast. Ook de materialen zoals eventueel metsel en voegwerk worden poreus, en gaan verzanden indien deze materialen continue worden belast door optrekkend vocht.
* Niet onbelangrijk om te vermelden dat ook voor schimmels en zwammen een ideaal klimaat en voedingsbodem wordt gekweekt.
* Onder bepaalde omstandigheden zal dit optrekkende vocht in meer of mindere mate aanwezig zijn.
* In dit geval is de begane grond vloer (deels) een houten vloer met balken! Het optrekkend vocht is voor de houten vloer en balken nu een groot risico. Houtrot in de balkkoppen kan snel en eenvoudig ontstaan, maar toch doordat deze zijn ingemetseld niet zichtbaar zijn.

Maatregelen tegen optrekkend vocht

Er wordt bij het aanwezige optrekkende vocht in dit specifieke geval geen aanvullende maatregel geadviseerd. Eventuele verbeteringen en/of preventieve maatregelen worden (indien van toepassing en aanwezig) benoemd bij de kruipruimte.

In de woning is optrekkend vocht aanwezig. Wij adviseren aan de buitenzijde van de woning langs de fundering over een lengte van ? strekkende meter een grindkoffer aan te leggen als preventieve maatregel.

  • Bij voorkeur de grindkoffer rond de 25 cm breed en 60 cm diep toepassen.
  • Het 100% oplossen van dergelijke optrekkende vochtproblemen is hiermee niet gegarandeerd.
  • Deze maatregel moet gezien worden als preventief en kan in combinatie met andere verbeteringen het probleem reduceren.

In de woning is optrekkend vocht aanwezig. Wij adviseren als preventieve maatregel de muur te injecteren. In dit geval kan dan over een lengte van ? strekkende meter (vanuit de binnenzijde van de woning) de muren worden geïnjecteerd.

  • Het 100% oplossen van dergelijke optrekkende vochtproblemen is hiermee niet gegarandeerd.
  • Deze maatregel moet gezien worden als preventief en kan in combinatie met andere verbeteringen het probleem reduceren.
  • In dit geval rekenen we met € 120,00 per strekkende meter, laat u echter altijd door een deskundige adviseren en vooraf offreren!

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by