Onderzoeksplicht: wat moet u als koper doen?

Bij het kopen van een huis zijn er twee zaken van belang: de juridische en de bouwkundige staat van het huis. Het nalaten van een juridische en bouwkundige keuring, kan verstrekkende gevolgen hebben. Wie niet aan de onderzoeksplicht voldoet, kan de schade niet verhalen bij de verkoper. Het ontbinden van de koopovereenkomst is dan ook niet meer mogelijk. Door het verrichten van onderzoek staat de koper juist sterk.

Wat houdt de onderzoeksplicht in?

De onderzoeksplicht kent twee aspecten: de juridische staat van het huis en de bouwkundige staat. De juridische staat van het huis kan de koper zelf onderzoeken, terwijl er voor de bouwkundige staat van het huis een bouwkundige ingehuurd wordt.

Zaken die onder de juridische onderzoeksplicht vallen zijn onder meer:
– Kwalitatieve verplichtingen (zaken die een woningeigenaar moet accepteren, zoals bijvoorbeeld kabels die door de tuin lopen).
– Erfdienstbaarheden, zoals bijvoorbeeld het ‘recht van overpad’.
– Een kettingbeding. Dit is de plicht om iets te onderhouden, zoals de voortuin.
– Erfpachtregeling, waarbij de koper wel eigenaar is van het huis, maar niet van de grond.

De bouwkundige staat van het huis wordt onderzocht door een bouwkundig inspecteur. Deze controleert in elke ruimte onder meer de wanden, vloeren, plafonds alsmede de constructie van het huis. Ook de kosten van eventuele reparaties worden gerapporteerd.

Wie heeft er een onderzoeksplicht?

De koper van een huis heeft een onderzoeksplicht. Deze is verplicht omdat een huis een aankoop van grote waarde is. Met de onderzoeksplicht wordt er voorkomen dat een koper met onjuiste verwachtingen een koopovereenkomst sluit. Bij de aankoop van een oud huis is de onderzoeksplicht extra belangrijk. Ook voor het aanvragen van een Nationale Hypotheekgarantie is een bouwkundig onderzoek vaak een vereiste.

Voordelen van onderzoek verrichten

Een koopovereenkomst sluiten zonder juridisch en bouwkundig onderzoek te verrichten, kan als gevolg hebben dat deze koopovereenkomst niet meer ontbonden kan worden als de koper zelf gebreken of nadelen aan den woning ontdekt. De kosten die dat met zich meebrengt, moet de koper dan zelf betalen. Dit kan problemen opleveren. Vraag een bouwkundige keuring aan door een erkende bouwkundige van Homekeur BV. Zo komt u niet voor verrassingen te staan én kunt u gericht onderhandelen.
2020-12-21T21:46:04+01:00