Onderslagbalk 2021-01-06T09:13:31+01:00

Onderslagbalk hout of metaal

Het kan zijn dat onder de vloerbalken een houten onderslagbalk aangebracht. Dit is toegepast om de vloerbalken te ondersteunen met als doel de overspanning van de vloerbalken te verkorten, wat doorzakken en instabiliteit van de vloer en balken voorkomt.
Houten onderslagbalk

 • Als aan de houten onderslagbalk geen gebreken zijn opgemerkt: deze voldoet en brengt stevigheid en stabiliteit aan de vloer en vloerbalken. Het geheel kan prima functioneren.
 • Een houten onderslagbalk heeft vanzelf een oplegging in de fundering, ook wordt deze ondersteund door één of meerdere gemetselde poeren. Deze ondersteuning geeft meer stabiliteit en stevigheid aan de onderslagbalk. Vanwege de overspanning in combinatie met de afmetingen van de balk zal deze ondersteuning nodig geweest zijn. Op zich een prima en goed functionerende oplossing welke gehandhaafd kan blijven.
 • Een houten onderslagbalk heeft vanzelf een oplegging in de fundering, ook wordt deze ondersteund door één of meerdere constructies. Deze ondersteuning geeft meer stabiliteit en stevigheid aan de onderslagbalk. Vanwege de overspanning in combinatie met de afmetingen van de balk zal deze ondersteuning nodig geweest zijn. De meest gebruikelijke en stabiele ondersteuning is een gemetselde poer, ondersteuningen moeten periodiek gecontroleerd worden of stevigheid en stabiliteit.
 • Als in de houten onderslagbalk enige doorzadeling wordt opgemerkt: het kan dat hierdoor de vloer aan bovenzijde afloopt of beperkt kan ‘bewegen’ bij het plaatsen van een te zware belasting.
 • Als de houten onderslagbalk onvoldoende steun heeft bij de oplegging en/of bij de poeren: dit kan eenvoudig worden verbeterd door het aanbrengen van een ondersabelingsmortel.
  • Ondersabelen is het opvullen van de (kleine) ruimte tussen constructieonderdelen.
  • Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld met een autokrik of wig de balken iets te liften, dan met een harde PVC afstandhouder de opening fixeren waarna de mortel kan worden aangebracht.
 • Een houten onderslagbalk heeft een oplegging in de fundering: indien bij deze oplegging houtrot is opgemerkt kan een poging worden ondernomen dit nog te repareren en/of dat onder de balk aan de fundering een stalen hoek gemonteerd wordt om de functie van oplegging over te nemen.
Metalen onderslagbalk

Een metalen onderslagbalk is meestal toegepast om de vloerbalken te ondersteunen met als doel de overspanning van de vloerbalken te verkorten, wat doorzakken en instabiliteit van de vloer en balken voorkomt

 • Indien aan de metalen onderslagbalk geen gebreken zijn opgemerkt: deze voldoet en brengt stevigheid en stabiliteit aan de vloer en vloerbalken. Het geheel kan prima functioneren.
 • De metalen onderslagbalk heeft vanzelf een oplegging in de fundering, ook wordt deze ondersteund door één of meerdere gemetselde poeren. Deze ondersteuning geeft meer stabiliteit en stevigheid aan de onderslagbalk. Vanwege de overspanning in combinatie met de afmetingen van de balk zal deze ondersteuning nodig geweest zijn. Op zich een prima en goed functionerende oplossing welke gehandhaafd kan blijven.
 • De metalen onderslagbalk heeft vanzelf een oplegging in de fundering, ook wordt deze ondersteund door één of meerdere constructies. Deze ondersteuning geeft meer stabiliteit en stevigheid aan de onderslagbalk. Vanwege de overspanning in combinatie met de afmetingen van de balk zal deze ondersteuning nodig geweest zijn. De meest gebruikelijke en stabiele ondersteuning is een gemetselde poer, deze moeten wel periodiek gecontroleerd worden op stevigheid en stabiliteit.
 • Als in de metalen onderslagbalk enige doorzadeling wordt opgemerkt: het kan dat hierdoor de vloer aan bovenzijde afloopt of beperkt kan ‘bewegen’ bij het plaatsen van een te zware belasting.Aandachtspunten en risico’s bij metalen onderslagbalk

 • Als de metalen onderslagbalk onvoldoende steun heeft bij de oplegging en/of bij de poeren: dit kan eenvoudig worden verbeterd door het aanbrengen van een ondersabelingsmortel.
  • Ondersabelen is het opvullen van de (kleine) ruimte tussen constructieonderdelen.
  • Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld met een autokrik of wig de balken iets te liften, dan met een harde PVC afstandhouder de opening fixeren waarna de mortel kan worden aangebracht.
 • Een metalen onderslagbalk is beperkt aan het roesten, dit roest kan nu nog eenvoudig worden verwijderd en het metaal worden beschermd met een coating.
  • Met een staalborstel en schuurpapier kan het materiaal worden verbeterd.
  • Laat u informeren over de juiste primers (verfsysteem) om het materiaal vervolgens te beschermen
 • Een metalen onderslagbalk is ernstig aan het roesten, het materiaal is dikker door deze roest en verzwakt. Herstellen is niet eenvoudig, maar nog wel mogelijk. Na ontroesten moet het metaal worden beschermd met een coating.
  • Met een plamuurmes en verfkrabber het ergste roest en de verdikte materialen verwijderen.
  • Met een staalborstel en schuurpapier kan het materiaal verder worden verbeterd.
  • Laat u informeren over de juiste primers (verfsysteem) om het materiaal vervolgens te beschermen.
 • Een metalen onderslagbalk is zeer ernstig aan het roesten, het materiaal is verzwakt, wij denken dat herstel op enig moment niet meer mogelijk is. Ofwel dat het beter en duurzamer is om de onderslagbalk te vervangen. Dit vervangen is niet eenvoudig en moet wellicht uit meerdere stukken balk in combinatie met een poer die eventueel als ondersteuning kan gaan dienen.
  • Laat u adviseren door een aannemer die hiermee goede ervaringen en referenties heeft!

Bij aankoop of verkoop van een woning worden tijdens de bouwkundige keuring vanzelf al deze belangrijke onderdelen gecontroleerd. Mits de inspecteur voldoende mogelijkheden heeft. Ook zal in het bouwkundig rapport uitgebreid aandacht worden gegeven aan de bevindingen, maar krijgt u ook advies om gebreken te herstellen, in de toekomst te voorkomen of de omstandigheden te verbeteren en daarmee de risico’s te beperken.