Het nieuwe energielabel: alles wat je erover moet weten

Sinds 1 januari 2021 hebben we te maken met het nieuwe energielabel. In 2015 hebben alle Nederlandse woningeigenaren een voorlopig energielabel ontvangen. Deze moest door de woningeigenaar definitief worden gemaakt in geval van woningverkoop. De kopende partij leest de energiezuinigheid van de woning af van het energielabel. Een bouwtechnische keuring kan vervolgens duidelijkheid geven over eventuele extra kosten, ook met betrekking tot het energieverbruik. Deze bouwtechnische keuring kan uiteraard nog altijd worden uitgevoerd door Homekeur, echter, het energielabel steekt nu wel iets anders in elkaar.

Het energielabel wordt op andere wijze bepaald

De manier waarop het energielabel wordt vastgesteld is sinds 1 januari 2021 anders geworden. De Europese richtlijn ‘energieprestatie gebouwen’ is herzien en in lijn met deze herziening is er gekozen voor het veranderen van de bepalingsmethode van energielabels. Dit betekent ook dat een definitief energielabel niet meer volledig online aangevraagd en verkregen kan worden. Een erkend adviseur komt nu bij uw woning langs om de nodige metingen en onderzoeken uit te voeren. De resultaten hiervan worden in een speciaal ontwikkeld softwareprogramma ingevoerd, waarna het programma het definitieve energielabel zal vaststellen. Vervolgens ontvangt de aanvrager vaak binnen een dag het definitieve energielabel voor de woning.

Energielabel en normeringen

Wanneer een woning een positief energielabel krijgt toebedeeld, dan betekent dit dat de woning energiezuinig is. Voor een woningkoper betekent het vooral dat het wooncomfort hoog ligt en dat de energiekosten laag liggen. Een positief energielabel heeft voor de verkopende partij het voordeel dat de woningwaarde omhoog gaat. Het is daarom voor woningeigenaren altijd meer dan de moeite waard om de woning energiezuiniger te maken vóór het aanvragen van het label, en dus ook vóór het te koop aanbieden van de woning.

Energielabels kennen meerdere normeringen. Energielabel A is het meest gunstig en energielabel G is het minst gunstig. Vervolgens kan de normering worden aangevuld. Het best verkrijgbare energielabel is energielabel A++++.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd tijdens een inspectie?

Om een nieuw energielabel voor uw woning te krijgen wordt de woning geïnspecteerd door een erkende, ervaren partij. Tijdens een afspraak zal uw woning goed onder de loep worden genomen. Er wordt onder meer gekeken naar de ventilatie, naar de (vorm van) verwarming en verkoeling, naar het water, naar de beglazing en de diverse vormen van isolatie. Hierbij kunt u denken aan vloer-, dak- en muurisolatie. De energieprestaties van de woning worden vervolgens in een rapport weergegeven. In bepaalde gevallen bevat het rapport ook een advies voor het verbeteren van de energiezuinigheid van de woning, waarna een beter energielabel kan worden verkregen.

Heeft u een nieuw energielabel voor uw woning nodig?

Gaat u uw woning verkopen? Dan is het verplicht om een definitief energielabel aan te vragen wanneer u deze niet heeft. U kunt online een aanvraag voor dit energielabel indienen bij Aanvragen Energielabel, waarbij u direct een afspraak voor de inspectie kunt maken. Wilt u juist en woning kopen en wilt u niet voor vervelende verrassingen komen te staan? Dan kunt u altijd bij Homekeur terecht voor een bouwkundige keuring. Maak online een afspraak of neem contact met ons op voor meer informatie of advies.

2021-01-18T13:08:31+01:00