NeHoBo 2021-01-06T21:45:00+01:00

NeHoBo of Perforavloeren (Holle baksteen)

Deze zijn geproduceerd in de periode 1956-1984 en zijn gemaakt van keramische holle bouwstenen. De vloer bestaat uit gemetselde oranje stenen met daartussen voegen, in de voegen zijn wapeningsstaven aangebracht. 80% van de NeHoBo vloeren hebben een probleem, vaak zijn deze problemen of gebreken niet zichtbaar!

 • Een bouwkundige keuring geeft u direct meer duidelijkheid over de risico vloer.
 • De wapening in de voegen is vooral bedoeld om de trekkracht van de vloer op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich de meeste wapening dan ook in de voeg aan onderzijde van de vloer. Indien de voeg intact is, zal de wapening niet zichtbaar zijn.
 • Bekend is dat deze wapening in veel gevallen gaat roesten, vooral het vochtige klimaat in een kruipruimte is hier debet aan. Niet altijd is deze roestvorming visueel waar te nemen omdat de voegen nog intact zijn. Een droge en goed ventilerende kruipruimte is dus zeer belangrijk voor het behoud van de wapening in deze NeHoBo vloer.
 • Indien de omstandigheden niet gunstig zijn, kan door carbonatatie of chloride de wapening gaan roesten en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.
 • Door een corrosieproces (wat niet altijd direct visueel waarneembaar is) zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel (voegen) en stenen dusdanig dat visueel zichtbare schade ontstaat.
 • In het ergste geval neemt de draagkracht van de vloer af en kan de vloer doorbuigen of bezwijken. Niet al deze vloeren voldoen dus aan de verwachten en ontworpen levensduur van 50 jaar.
 • Woning met NeHoBo vloer: 5 aandachtspunten


Een visuele inspectie geeft u nooit de volledige zekerheid met betrekking tot de technische staat en toestand van een aanwezige NeHoBo vloer. Meer zekerheid over de technische staat en toestand van de vloer met de daarin aanwezige wapening kan alleen worden verkregen door vervolg onderzoek. Bij een vervolg onderzoek moeten alle voegen en elementen, stuk voor stuk en meter voor meter vanuit de kruipruimte aan onderzijde van de vloer, in alle compartimenten zeer nauwkeurig geïnspecteerd en met een metalen voorwerp beklopt worden.

Als er risico’s en/of gebreken aanwezig zijn voor wat betreft de wapening en/of constructieve veiligheid met betrekking tot de NeHoBo vloer adviseren we vervolg onderzoek naar de wapening in de vloerconstructie.Mogelijke gebreken of risico’s NeHoBo vloer?

 • Haarscheuren in de voegen. De haarscheuren kunnen het gevolg zijn van roestende wapening in de voegen.
 • Schade aan voegen en stenen. Deze schade kan het gevolg zijn van roestende wapening in de voegen.
 • Roestende wapening zichtbaar aanwezig. Deze roestende wapening kan de vloerconstructie verzwakken.
 • Verzakking of doorbuiging van de elementen zichtbaar aanwezig. De vloerconstructie lijkt verzwakt.

Tijdens de productie (op de bouw) van deze elementen is er soms calciumchloride als versneller toegevoegd aan de mortel zodat er meer geproduceerd kon worden. 

De wapening in de NeHoBovloer is vooral bedoeld om de trekkracht in het beton op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich daar dan ook de meeste wapening. Door de calciumchloride of carbonatatie roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.

Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel en stenen stuk. De draagkracht van de elementen neemt af en de vloer kan bezwijken. Het is duidelijk dat deze schade de veiligheid en het functioneren van de begane grondvloer negatief beïnvloedt. Op den duur kan dit leiden tot te grote doorbuiging en voortijdig plotseling bezwijken van de vloer. Inspectie van een NeHoBo vloer

De NeHoBo vloer (ook bekend als een holle bakstenen vloer), is wat ons betreft de vervelendste en verraderlijkste vloer die u maar kan aantreffen in een woning. In meer dan 75% van de gevallen waar wij een vervolg onderzoek uitvoeren blijkt schade te zijn. De NeHoBo vloeren werden vroeger op de bouwplaats gemetseld als een muurtje, in de holling is een hoofdwapening aangebracht. Met mortel zijn de stenen aan elkaar gemetseld tot de juiste afmeting. Na droging werden de muurtjes gekanteld, zo zijn deze als vloerelementen toegepast.

De NeHoBovloer is van 1956 tot 1984 geproduceerd. NeHoBovloeren zijn gemaakt van holle keramische bouwstenen. Aan de onderzijde is de vloer altijd vlak. De NeHoBovloer bestaat uit gemetselde oranje stenen, en daartussen in de voegen heeft men de wapeningsstaven aangebracht.

De gebruikte mortel is altijd poreus, een licht vochtige kruipruimte tast al heel snel de hoofdwapening aan. Door roestvorming en corrosie zet deze wapening uit en ontstaat schade aan de vloer. De schade hoeft niet altijd visueel waarneembaar te zijn. Soms ontstaat scheurvorming vanaf de wapening naar de luchtspouw in de steen. Op enig moment kunnen spontaan meerdere vierkante meters loskomen. De ideale omstandigheden voor een NeHoBo vloer is dan ook alleen een absoluut droge en goed ventilerende kruipruimte.

Visueel kan een NeHoBo vloer nog in redelijke of zelfs goede conditie verkeren. Omdat 3 op de 4 vloeren gebreken vertonen, adviseren wij altijd een gedetailleerd en specialistisch onderzoek uit te laten voeren. Tijdens dit onderzoek wordt elke voeg over de volle lengte, en elke holle baksteen beklopt en tot in detail door een ervaren inspecteur geïnspecteerd. Na de inspectie ontvangt u een uitgewerkt rapport en indien van toepassing een herstelplan inclusief een begroting. NeHoBo vloeren zijn moeilijk te repareren, al snel wordt bij herstel gewerkt met ondersteunende (stalen) constructies.

De wapening in de NeHoBovloer is vooral bedoeld om de trekkracht in het beton op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich daar dan ook de meeste wapening. Tijdens de bouwperiode is in voorkomende gevallen ook nog eens een calciumchloride toegevoegd aan de mortel, dit om het drogingsproces te versnellen. Deze chloride tast ook de wapening aan, de wapening roest weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende opnemen.

Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel en stenen stuk. De draagkracht van de elementen neemt af en de vloer kan bezwijken. Het is duidelijk dat deze schade de veiligheid en het functioneren van de begane grondvloer negatief beïnvloedt. Op den duur kan dit leiden tot te grote doorbuiging en voortijdig plotseling bezwijken van de vloer. De vloeren voldoen dus niet allemaal aan de verwachte en ontworpen levensduur van vijftig jaar.

Om de beschadigde vloerelementen te repareren is een draagconstructie ontwikkeld. Deze draagconstructie is samengesteld uit losse delen, de constructie is gemaakt van verzinkt staal en wordt van fundering naar fundering onder de vloerelementen aangebracht. De constructie neemt vervolgens de functie van de roestende wapening in de vloer over. Hierdoor wordt de wapening in het beton overbodig. De levensduur van de draagconstructie is tenminste 50 jaar.