Mogelijk asbest in uw woning? Controleer het!

Asbest is een delfstof die tussen 1945 en 1994 veel is gebruikt in de huizenbouw. Asbestcement is brandwerend, isolerend en goedkoop. Wanneer asbest losraakt of beschadigd, vormt het een hoog risico voor de gezondheid van de longen. Met name bij slopen of verbouwen kunnen er asbestvezels vrijkomen. Een gecertificeerd bedrijf controleert nauwkeurig waar en in welke hoeveelheid er asbest in uw huis aanwezig is.

Is de huisverkoper verplicht om asbest te melden?

De verkoper is verplicht om asbest te melden aan de koper. Verzuimt de verkoper dit, dan kan de koper hem daarop aanspreken (verborgen gebrek). Het verwijderen van asbest is echter geen verplichting voor de verkoper. Eventueel kan de koper hierover afspraken maken met de verkoper, zoals het kopen van de woning, op voorwaarde dat de asbest wordt verwijderd.
Het melden van de asbest vanuit de koper geeft overigens niet altijd voldoende duidelijkheid. De koper is bijvoorbeeld niet verplicht om te melden waar de asbest zich exact bevindt, in welke hoeveelheid en om welk type asbest het gaat. Juist dit zijn belangrijke zaken om te weten.

Redenen voor een asbestcontrole

Asbest vormt een hoog risico voor de gezondheid wanneer het beschadigd of losraakt. Dit kan gebeuren wanneer er gesloopt of verbouwd wordt. Het is daarom van groot belang dat er bekend is waar de asbest zich bevindt. Andere belangrijke zaken die onderzocht worden bij een asbestcontrole zijn de hoeveelheid asbest, de soort asbest en de benodigde kosten om het te verwijderen. Het is zelfs verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren, voorafgaand aan het slopen of renoveren van woningen die vóór 1994 gebouwd zijn!

Asbestcontrole door een gecertificeerd bedrijf

Het uitvoeren van een asbestcontrole, kan alleen gedaan worden door bedrijven die SC-540 gecertificeerd zijn. Homekeur is gecertificeerd en voldoet aan alle eisen om professioneel een asbestinventarisatie uit te voeren. Vraag een inspectie aan zodat u veilig kunt verbouwen én weet waar u aan toe bent.

2022-10-27T15:12:12+01:00