Meldingsplicht verkoper huis: wat moet hij melden?

Bij het aangaan van een koopovereenkomst is het de plicht van de verkoper om bepaalde gebreken te melden. Met name gebreken die niet meteen zichtbaar zijn, moeten duidelijk vermeld worden. Deze informatieplicht heet de ‘mededelingsplicht’ van de verkoper. Van de koper wordt echter verwacht om te voldoen aan de onderzoeksplicht, dus om zich uitgebreid te verdiepen in de bouwkundige én juridische aspecten van de woning.

Wanneer is de mededelingsplicht van de verkoper van toepassing?

De mededelingsplicht komt om de hoek kijken bij zaken betreffende de woning, waarvan de verkoper al op de hoogte is (of hoort te zijn) en de koper niet. Voorbeelden hiervan zijn een aangetaste vloer, geluidsoverlast, bodemverontreiniging en lekkage. Het gaat dus om zaken die overlast veroorzaken of die normaal gebruik van het huis belemmeren, maar die niet meteen zichtbaar zijn. Als de verkoper deze gebreken kent, moet hij ze meedelen aan de koper.

Bij het nalaten van zijn mededelingsplicht heeft de verkoper een grote kans dat hij de schade moet vergoeden of dat de koopovereenkomst teruggedraaid wordt.

Waar moet een koper zelf op letten?

Voor de koper geldt een juridische en bouwtechnische onderzoeksplicht. Er wordt van de koper dus verwacht dat hij zich goed verdiept in de juridische aspecten van de woning en zo nodig een bouwkundige keuring uit laat voeren. Het is daarnaast belangrijk dat de koper van een huis goed doorvraagt wanneer de verkoper geen duidelijk antwoord geeft op vragen.

Een koper wordt ook aangeraden om iemand mee te nemen tijdens het bezichtigen van de woning. Een (deskundige) buitenstaander kijkt met een andere blik en ziet soms net die scheur in de muur die de enthousiaste koper ontgaat.

Voorbereiding van de koper

Een huis kopen is een belangrijke en ook emotionele gebeurtenis. Als de koper goed onderzoekt wat de voor – en nadelen van het huis zijn, staat hij sterker bij de onderhandelingen. Anderzijds wordt van de verkoper verwacht dat de koper netjes geïnformeerd wordt over de gebreken van het huis. Een bouwkundige keuring verschaft extra duidelijkheid over de staat van het huis en wat de kosten voor eventuele reparaties bedragen. Onderteken goed voorbereid een koopovereenkomst en vraag een bouwkundige keuring aan!

Bouwkundige keuring

U kunt bij ons een bouwtechnische keuring aanvragen zodat u weet waar u aan toe bent wanneer u een huis koopt. Doordat u na de keuring precies weet wat er wanneer opgeknapt moet worden, kunt u sterker onderhandelen én gerust, veilig kopen.

2020-12-21T21:46:24+01:00