Manta vloer 2021-01-06T21:42:52+01:00

Manta vloer

Manta vloeren zijn toegepast in bepaalde woningen, gebouwd tussen 1965 en 1981. Door het gebruik van Calciumchloride (tijdens het productie proces) in het beton kan roestvorming ontstaan op de metalen wapening. Op den duur kunnen door de roestvorming stukken beton afbreken, waardoor de sterkte en daarmee de veiligheid van de vloer afneemt.

100% zekerheid over de technische staat en toestand van de vloer met de daarin aanwezige wapening kan alleen worden verkregen door vervolg onderzoek. Bij een vervolg onderzoek moeten alle elementen en ribben, stuk voor stuk en meter voor meter vanuit de kruipruimte aan onderzijde van de vloer, in alle compartimenten zeer nauwkeurig geïnspecteerd en met een metalen voorwerp beklopt worden.

In veel mindere mate dan bijvoorbeeld bij een kwaaitaalvloer, is ook bij deze vloeren in voorkomende gevallen calcium chloride als (droging) versneller toegevoegd tijdens de productie van de elementen. Door de calciumchloride roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen. Door het corrosieproces zet de wapening in de Mantavloer uit en drukt het omliggende beton stuk. De draagkracht van de ribben neemt af en de Mantavloer kan bezwijken. Het probleem wordt ook wel “betonrot” genoemd.

  • Vloeren van de fabrieken Dato zijn uiterlijk niet te onderscheiden van een Manta vloeren. U kunt het merk van de vloer vinden in het zogeheten ‘kopschotten’ als deze al aanwezig zijn.
  • Het is zeker niet zo dat in alle risicovloeren calciumchloride is toegepast en dit dus per definitie vloeren zijn waaraan op enig moment betonrot zal gaan ontstaan.
  • Lees onze BLOG over de risico’s van een mantavloer


Als gebreken worden opgemerkt aan de ribben van de vloer: hier moet in elk geval reparatie worden uitgevoerd. Wij adviseren echter een vervolgonderzoek door een hierin gespecialiseerd bedrijf, deze zullen alle ribben van de vloeren afkloppen en minutieus onderzoeken, pas dan is goed inzichtelijk wat de totale omvang van de schade is en kan een onderbouwde herstel begroting worden gemaakt.  • Omdat dit toch een risicovloer is moet de kruipruimte en de onderzijde van de vloer absoluut droog zijn. De kruipruimte moet ook absoluut goed kunnen ventileren.
  • In veel gevallen is na minutieus onderzoek toch gebleken dat roest op de wapening meer aanwezig is dan nu zichtbaar. Over het algemeen vallen de herstelkosten tegen.

Inspectie van een Manta vloer

De Mantavloer is een zogenaamde ribcassettevloer en bestaat per element uit 2 betonbalken (ribben) met een dunne vloerplaat ertussen aan de bovenzijde. De ribben zitten aan de onderzijde. De elementbreedte is 1200 mm. De vloerplaat is 55 mm dik en gespannen tussen de ribben.

In veel mindere mate dan bijvoorbeeld bij een kwaaitaalvloer, is ook bij deze vloeren in voorkomende gevallen calcium chloride als (droging) versneller toegevoegd tijdens de productie van de elementen. Door de calciumchloride roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen. Door het corrosieproces zet de wapening in de Mantavloer uit en drukt het omliggende beton stuk. De draagkracht van de ribben neemt af en de Mantavloer kan bezwijken. Het probleem wordt ook wel “betonrot” genoemd.

De wapening in de Mantavloer is vooral bedoeld om de trekkracht in het beton op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich daar dan ook de meeste wapening. Het is duidelijk dat deze betonschade de veiligheid en het functioneren van de begane grondvloer negatief beïnvloedt. De vloer voldoet dus niet meer aan de verwachte en ontworpen levensduur van vijftig jaar.

Roestplekken zichtbaar als bruine plekken op het beton en afgedrukt beton. Door het roesten zet de wapening uit en scheurt de betondekking en neemt de diameter van de wapening af. De wapeningsstaven komen hierdoor bloot te liggen waardoor het roesten versnelt wordt, mede ook door het zuurstof en vochtgehalte in de kruipruimte. Een droge en goed ventilerende kruipruimte is belangrijk!

Niet alleen door de toevoeging van calcium chloride kan betonrot ontstaan! In voorkomende gevallen ligt de wapening te dicht aan de oppervlakte, of is het beton niet voldoende verdicht waardoor een vochtig klimaat de wapening kan aantasten. De aangetaste wapening corrodeert, neemt in omvang toe en veroorzaakt betonschade aan de ribben van de vloerelementen.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak