latei-rollaag 2021-01-08T07:29:56+01:00

Lateien of rollaag boven gevelopeningen

Boven de gevelopeningen kunnen lateien en/of rollagen aanwezig zijn.

Indien de betonnen latei boven de gevelopeningen aan het einde voorzien zijn van een zogenaamde harde voeg: doordat de betonlatei boven het kozijn kan uitzetten en krimpen door weersinvloeden (zoals warmte en koude) zou deze het metselwerk opzij kunnen drukken, waardoor scheurvorming in de gevel kan ontstaan (of reeds aanwezig is). Wij adviseren de harde voeg aan het einde van de latei te verwijderen (uitslijpen of uitboren) en hier een dilatatie kitvoeg in aan te brengen zodat de latei enigszins kan vervormen zonder direct schade aan de gevel te veroorzaken.

Als de betonlatei vervormt: De reden hiervan kan zijn dat deze niet kan uitzetten, werken en krimpen los van het metselwerk. Door deze vervorming ontstaan spanningen in het metselwerk, er kan ook scheurvorming in het metselwerk ontstaan of dit is reeds aanwezig. De druk op kozijnen kan toenemen met zelfs glasbreuk tot gevolg!Indien de wapening in de betonlatei roest: hierdoor kan reeds schade aan het beton zijn ontstaan, dergelijke schade is reparabel! Verwijder het loszittende beton, de wapening ontdoen van roest en behandelen met een primer of loodmenie. Hierna kan met het juiste materiaal de betonschade worden hersteld.

  • Onderzoek ook de oorzaak van de roestende wapening in de betonnen latei, het kan zijn dat de afwatering aan bovenzijde van de latei niet meer in orde is. Bijvoorbeeld gebreken aan de loodstroken boven de latei als deze aanwezig zijn.

Achter het metselwerk boven de gevelopening kan een stalen bint zijn gemonteerd: als deze stalen bint gaat roesten kan de omvang van het materiaal (door de oxidatie) tot wel enkele centimeters toenemen en behoorlijke schade aan het metselwerk veroorzaken. In dat geval moet ermee rekening worden gehouden dat op enig moment het metselwerk en de achterliggende stalen bint vervangen moet worden.

  • Dit is een ingrijpende operatie, laat dit werk uitvoeren door een deskundig bedrijf. De stalen bint is een constructief onderdeel van de woning, dit betekent dat deze reparatie niet zonder ondersteunende maatregelen uitgevoerd kan worden.

Stalen profiel

Indien boven de kozijnen een stalen profiel is verwerkt in de gevel: dit profiel is vanzelf beperkt zichtbaar. Belangrijk bij dergelijk profielen is dat de afwatering van de gevel goed is geregeld, en geen water aan bovenzijde op het profiel blijft staan (dit is uiteraard niet zichtbaar vanwege de gevel waarin het profiel voor het grootste gedeelte is verwerkt).

  • Stalen profielen in een gevel vormen altijd een risico, er kan roest ontstaan (door vocht), het materiaal gaat dan in omvang toenemen waardoor weer krachten kunnen ontstaan (uitzetten) met schade of scheurvorming in de gevel tot gevolg.
  • Indien kan worden vastgesteld dat het profiel niet gegalvaniseerd is (of een andere vorm van materiaal bescherming is toegepast): hierdoor is het bedoelde risico op roesten groter dan in voorkomende gevallen.

Door ouderdom en de tand des tijds is een veelvoorkomende probleem de oplegging van het staal in het metselwerk. Deze oplegging kan gaan roesten en veroorzaakt schade en scheurvorming in het metselwerk. Deze schade kan verder toenemen, vooral omdat het roestproces niet is te stoppen! Op enig moment kan worden overwogen om het profiel, daar waar het in contact staat met de gevel ‘vrij te hakken’ en alsnog te voorzien van een coating systeem, of het toepassen van vergelijkbare maatregel.

  • Stalen profielen in een gevel vormen altijd een risico, er kan roest ontstaan (door vocht), het materiaal gaat dan in omvang toenemen waardoor weer krachten kunnen ontstaan (uitzetten) met schade of scheurvorming in de gevel tot gevolg.
  • Dit onderdeel kunt u zelf jaarlijks controleren, maak elk jaar een foto en vergelijk deze met elkaar. Bij versnelling van roest of schade moet u actie ondernemen.
  • In veel gevallen kan de huidige situatie gehandhaafd blijven, de schade aan gevel en omvang van roest kan/zal toenemen, maar zeer beperkt.
  • Elke onderhoudshandeling aan dit onderdeel is bijzonder lastig, laat u altijd informeren door een erkende aannemer.Indien boven de kozijnen een stalen profiel is verwerkt in de gevel: dit profiel is helaas altijd beperkt zichtbaar. Belangrijk bij dergelijk profielen is dat de afwatering van de gevel goed is geregeld, en geen water aan bovenzijde op het profiel blijft staan (dit is uiteraard niet zichtbaar vanwege de gevel waarin het profiel voor het grootste gedeelte is verwerkt). Als het profiel gaat roesten kan deze schade aan de gevel veroorzaken, een onderhoudshandeling is dan absoluut noodzakelijk! Mogelijk kan dit middels een reparatie, maar wellicht moet het hele profiel worden vervangen. Dit kan pas worden vastgesteld als het profiel beter zichtbaar is (na destructief onderzoek). De kosten kunnen behoorlijk oplopen bij een dergelijke klus! Vraag altijd eerst een offerte bij een erkende aannemer!

  • Stalen profielen in een gevel vormen altijd een risico, er kan roest ontstaan (door vocht), het materiaal gaat dan in omvang toenemen waardoor weer krachten kunnen ontstaan (uitzetten) met schade of scheurvorming in de gevel tot gevolg.
  • Het is super belangrijk dat een bouwkundige inspecteur oog heeft voor dergelijke details, tijdens de bouwkundige keuring zal de inspecteur zeer alert zijn op kleine gebreken aan het gevelwerk met mogelijk grotere achterliggende problemen.