Kruipruimte 2022-10-27T15:11:29+01:00

Kruipruimte

Als de onderste woonlaag grenst aan een kruipruimte en (deels) is voorzien van een betonnen en/of steenachtige of houten vloer: indien mogelijk kunt u enkele bouwkundige zaken beoordelen aan de vloeren, fundering, riolering en andere zaken die onder het maaiveld in de kruipruimte aanwezig zijn.

Vloerluik

Als het vloerluik condenseert aan de onderzijde: dit is een eerste indicator dat niet de gehele ventilatie in de kruipruimte optimaal functioneert. Bij een houten vloerluik wordt vanzelf het materiaal aangetast door deze condensatie en zal het luik verzwakken, indien een steenachtig vloerluik is toegepast kan deze condensatie voor wat betreft het vloerluik geen kwaad.

Het zou kunnen dat een asbest kruipluik aanwezig is. Het luik kan door zelfwerkzaamheid worden afgevoerd en eenvoudig worden vervangen voor een houten plaatmateriaal. Indien u toch zeker wilt weten of dit asbest is kunt u een daartoe gecertificeerd bedrijf inschakelen voor een asbest inventarisatie. Alleen dan heeft u volledige zekerheid over de aanwezigheid van asbest in uw woning of niet. Afhankelijk van het soort asbest kan een plan van aanpak worden gemaakt om dit eventueel te verwijderen

 • Asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als ze vrijkomen en worden ingeademd. Als u onbeschadigd materiaal laat zitten, bestaat er volgens deskundigen echter geen gevaar.
 • Met een asbestinventarisatie zijn wij u graag van dienst! U kan contact opnemen met ons hoofdkantoor op telefoon 085-0653675 voor meer informatie of om een afspraak te maken.
 • Vergeet de kruipruimte niet te inspecteren bij een bezichtiging

Beton of steenachtige vloer

Als er geen toegang mogelijk is tot een eventuele kruipruimte onder een steenachtige begane grond vloer of het is niet duidelijk of hieronder wel of geen kruipruimte aanwezig is? Het geheel is dan ook uitgesloten van een inspectie en kan ook door u niet beoordeeld worden. Eventuele afwijkingen aan fundering, riolering, bodemstructuur of overige niet benoemde bouwkundige zaken of gebreken onder dit vloerniveau kunnen bij geen toegang niet worden beoordeeld!

 • Let op indien u iets wilt weten over de niet geïnspecteerde compartimenten in de kruipruimte moet u een vervolg onderzoek doen laten uitvoeren.
 • Voor wat betreft de niet geïnspecteerde compartimenten of ruimtes kan niets worden gezegd over de vloeren, de vloerconstructie, eventueel aanwezige riolering, het klimaat en/of er nog bijvoorbeeld asbest aanwezig is zoals delen van een riolering, afval en dergelijke.
 • Alles wat zich op enig moment als gebrek voordoet in de niet geïnspecteerde compartimenten of delen van de kruipruimte vallen bij Homekeur niet binnen de scope van een inspectie.

Redenen waarom niet een gehele kruipruimte gezien kan worden

 • De kruipruimte kan zijn opgedeeld in verschillende compartimenten welke deels niet zichtbaar of bereikbaar zijn.
 • Er kunnen obstakels zijn in de kruipruimte waardoor een onbelemmerde en volledig toegang niet mogelijk is.
 • Of er zijn verhinderingen (gevaarlijke stoffen zoals asbest of andere risico’s) in de kruipruimte, waardoor deze niet onbelemmerd en volledig kon worden gecontroleerd.
 • Of er staat een laag water in de kruipruimte waardoor een onbelemmerde en volledig toegang niet mogelijk is.

Klimaat en ventilatie kruipruimte

Als in (een deel van) de kruipruimte water op de bodem staat: in de meeste gevallen is dat grondwater, en dus moeilijk op te lossen. Dit water zorgt ervoor dat het klimaat in de kruipruimte vanzelf vochtig is. Ventilatie van de kruipruimte is nu nog belangrijker dan het al was. Een vochtige kruipruimte condenseert aan de onderzijde van de vloer en is dan ook een risico voor een steenachtige of betonnen vloerconstructie.

 • Voor zover nog niet aanwezig is het aanbrengen van Drowa isolatiechips in een dergelijke kruipruimte altijd een aanrader. U isoleert de begane vloer van uw woning effectief, én rekent blijvend af met problemen die kunnen ontstaan door een vochtige kruipruimte.

Als de kruipruimte niet voldoende geventileerd is: het klimaat is dan ook niet goed. Er is een risico op condensatie aan onderzijde van de vloerconstructie. De ventilatie in de kruipruimte moet dan ook worden verbeterd door bestaande ventilatie mogelijkheden beter te benutten, eventuele vervuiling te verwijderen of anders enkele renovatie ventilatiekokers aan te brengen.

 • U krijgt het advies om jaarlijks de onderzijde van de vloer te bekijken. Bij hevige condensatie aan onderzijde van de vloer en een klam of nat klimaat moet de ventilatie verbeterd worden.
 • Voor zover nog niet aanwezig is het aanbrengen van Drowa isolatiechips in een dergelijke kruipruimte altijd een aanrader. U isoleert de begane vloer van uw woning effectief, én rekent blijvend af met problemen die kunnen ontstaan door een vochtige kruipruimte.
 • Ventilatie in kruipruimte vaak niet op orde.

Als de (beton en/of steenachtige) vloerconstructie nat is aan de onderzijde:  ook dit is niet de meeste ideale situatie voor een dergelijke vloer. Indien de vloer aan de onderzijde geheel is voorzien van een isolatie materiaal en het beton niet zichtbaar, is condensatie een minder groot risico voor de betonconstructie. Nog steeds adviseren wij om maatregelen te nemen ter verbetering van het klimaat en vermindering van de condensatie.

Ventilatie kruipruimte verbeteren

Een kruipruimte moet goed ventileren, als de ventilatie openingen zijn vervuild kunnen deze vanzelf niet optimaal functioneren. Mogelijk dat hierdoor het klimaat in de kruipruimte wordt beïnvloed. Indien mogelijk moet de vervuiling worden verwijderd uit de bestaande ventilatie openingen.

Als de kruipruimte slecht, onvoldoende of geheel niet is geventileerd: het volstaat dan niet door vervuiling (als dat al mogelijk is) uit bestaande of reeds aanwezige ventilatie mogelijkheden te verwijderen. Wij adviseren dan vaak om alsnog een aantal renovatie ventilatie kokers aan te brengen. Deze kokers worden vanaf de buitenzijde diagonaal door de gevel naar de kruipruimte geboord, hierna wordt een koker met afdekplaat ingebracht en kan de kruipruimte hierdoor alsnog goed gaan ventileren. In het bouwkundige rapport wordt uitgebreid verslag gedaan van de bevindingen en krijgt u naast een herstel advies ook een kosten specificatie voor direct en termijn alsmede veel advies om een gebrekkige situatie te verbeteren.