Kruipruimte diverse 2021-01-08T07:24:54+01:00

Overige opmerkingen kruipruimte

Een kruipruimte moet worden gecontroleerd op overige gebreken en op de aanwezigheid van materialen of overige afwijkingen.

Rommel met bekabeling? Meerdere elektra en overige bekabeling ligt los op de grond en vormt een risico bij wateroverlast. Wij adviseren de diverse bekabeling op te binden en aan de onderzijde van de vloer of aan overige leidingwerk te bevestigen.

Meerdere leidingen hangen los of liggen over de bodem: dit zorgt voor klappend leidingwerk of een terugslag bij het gebruik van warm/koud water in de woning. Wij adviseren de leidingen aan de onderzijde van de vloer of aan de fundering te monteren.

Leidingwerk is aan het roesten? Een risico van roestende leidingen is vanzelf lekkage. Een lekkage is niet altijd even eenvoudig vast te stellen! In elk geval wel een reden om alert te zijn. Het beste kunt u deze roestende leidingen nogmaals bekijken met een installateur. Mogelijk kunnen deze nog enige tijd blijven functioneren, op enig moment is het wel beter deze leidingen te vervangen door nieuw kunststof leidingwerk.

In de kruipruimte kan asbest materiaal of afval aanwezig zijn!

 • Hierbij merken we op dat indien volledige zekerheid gewenst is, er altijd (door een deskundige en gecertificeerd bureau) een asbestinventarisatie uitgevoerd moet worden.
 • Neem contact op met het hoofdkantoor van Homekeur BV om u hierover verder te laten informeren of een afspraak te maken! Bel 085-0653675.
 • Asbest is toegepast op velerlei manieren en heeft veel toepassingen.

Bodem in de kruipruimte is verzakt? De oorzaak is het inklinken van, of veranderingen in de bodemstructuur. In voorkomende gevallen is de verzakking fors en adviseren we een laag zand aan te brengen. Risico van dergelijke lage bodemstructuren is dat bijvoorbeeld ook in de tuin of langs de gevel verzakkingen kunnen optreden, met name langs de gevel spoelt het zand weg de kruipruimte in, ook kan ongedierte onder de fundering zich eenvoudig verplaatsen. In de zandlaag aanwezige rioleringen en afvoeren kunnen ten gevolge hiervan breken en/of er kan een lekkage ontstaan.

Vervuiling aanwezig in de kruipruimte: het is beter om deze vervuiling te verwijderen. Oud hout gaat rotten, hier kunnen schimmels op ontstaan of een zwam op gaan wortelen. Ook hindert de vervuiling een onbelemmerde ventilatie, dit is niet goed voor het klimaat onder de woning.

 • Eventueel organisch afval moet zorgvuldig uit de kruipruimte worden verwijderd. Door vocht gaat (oud)hout rotten en ontstaat de ideale voedingsbodem voor een kelderzwam of huiszwam. De gevolgen van een kelderzwam of huiszwam zijn enorm, kosten voor bestrijding kunnen fors oplopen. Voorkomen is beter dan genezen!

Zwammen in kelder of kruipruimte

Kelderzwam aanwezig: helaas herken je kelderzwam in huis pas als het zichtbaar aanwezig is. Met ‘zichtbaar’ bedoelen we dat we de vruchtlichamen kunnen zien. Ze zijn bruin van kleur. De vruchtlichamen zijn ongeveer 3 mm dik en onregelmatig van vorm. Vochtproblemen zijn meestal de oorzaak van kelderzwam in huis, denk bijvoorbeeld aan lekkages, condens of optrekkend vocht (in de muren). Vaak ontstaat het probleem in een kelder of kruipruimte en de aantasting kan zich vervolgens gemakkelijk verplaatsen naar bovenliggende ruimtes. Het is nauwelijks goed in te schatten in hoeverre een zwam is doorgewoekerd, dit zal blijken tijdens de bestrijding. De kosten kunnen meevallen of buiten proportioneel oplopen.

 • Het verwijderen en/of bestrijden van zwam is ingrijpend en niet eenvoudig. Wil het goed bestreden worden dan zal, uiteraard afhankelijk van de aantasting, in de kruipruimte circa 20 cm grond afgegraven moeten worden. Indien er sprake is van een gemetselde fundering dienen de voegen te worden schoongemaakt en vervolgens het metselwerk met bijvoorbeeld een grote brander afgebrand. De nu zichtbare bodem (na afgraven) kan ook nog flink worden afgebrand. Hierna kunnen in metselwerk en eventueel balken gaten worden geboord om de zwam met chemische middelen te bestrijden.
 • Een kelderzwam is een schimmel en schimmels in huis kunnen voor nare klachten aan de luchtwegen zorgen. Luchtweginfecties, astma en allergische reacties kunnen het gevolg zijn van (langdurige) blootstelling als men in contact komt met de kelderzwam en/of sporen van de kelderzwam inademt.
 • Indien de zwam tot boven de vloeren is gegroeid (wat vaak het geval is) dan dient het stucwerk van de wanden te worden verwijderd.
 • Omdat een actieve aantasting is opgemerkt zijn er risico’s en adviseren we een vervolgonderzoek.
 • Herken een zwam of houtworm en voorkom erger

Huiszwam aanwezig: de huiszwam is de enige zwam die niet in de natuur groeit. De huiszwam heeft een constante temperatuur en hoge relatieve luchtvochtigheid nodig, in veel gevallen is de kruipruimte de perfecte locatie om te ontkiemen. Een zwam kan in theorie bij geen tijdige bestrijding de volledige constructie van de woning aantasten. De zwam groeit in de spouw, achter behang, achter stucwerk en verwoest de woning. Voor het bestrijden van de zwam is een directe kostenpost opgenomen in deze begroting. Het is nauwelijks goed in te schatten in hoeverre de zwam is doorgewoekerd, dit zal blijken tijdens de bestrijding. De kosten kunnen meevallen of buiten proportioneel oplopen.

 • Het verwijderen en/of bestrijden van zwam is ingrijpend en niet eenvoudig. Wil het goed bestreden worden dan zal, uiteraard afhankelijk van de aantasting, in de kruipruimte circa 20 cm grond afgegraven moeten worden. Indien er sprake is van een gemetselde fundering dienen de voegen te worden schoongemaakt en vervolgens het metselwerk met bijvoorbeeld een grote brander afgebrand. De nu zichtbare bodem (na afgraven) kan ook nog flink worden afgebrand. Hierna kunnen in metselwerk en eventueel balken gaten worden geboord om de zwam met chemische middelen te bestrijden.
 • Indien de zwam tot boven de vloeren is gegroeid (wat vaak het geval is) dan dient het stucwerk van de wanden te worden verwijderd.
 • Huiszwammen kunnen ook kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid.
 • Omdat een actieve aantasting is opgemerkt tijdens de bouwkundige keuring zijn er risico’s en adviseren we een vervolgonderzoek.