Klimaat kruipruimte 2020-09-15T20:54:19+01:00

Klimaat kruipruimte (bij houten vloer)

In de kruipruimte staat water op de bodem, in de meeste gevallen is dat grondwater, en dus moeilijk op te lossen. Dit water zorgt ervoor dat het klimaat in de kruipruimte vanzelf vochtig is. Ventilatie van de kruipruimte is nu nog belangrijker dan het al was. Een vochtige kruipruimte condenseert aan de onderzijde van de vloer en is dan ook een risico voor de vloerconstructie.

De bodem van de kruipruimte is droog, er staat geen water ten tijde van de inspectie. De juiste basis voor een goed klimaat in de kruipruimte is hiermee aanwezig.

De kruipruimte is voldoende geventileerd, het klimaat is goed. Er is geen risico op condensatie aan onderzijde van de vloerconstructie. Prima dus!

  • Voor zover nog niet aanwezig is het aanbrengen van Drowa isolatiechips in een dergelijke kruipruimte altijd een aanrader. U isoleert de begane vloer van uw woning effectief, én rekent blijvend af met problemen die kunnen ontstaan door een vochtige kruipruimte.

De kruipruimte is niet voldoende geventileerd, het klimaat is dan ook niet goed. Er is een risico op condensatie aan onderzijde van de vloerconstructie. De ventilatie in de kruipruimte moet dan ook worden verbeterd door bestaande ventilatie mogelijkheden beter te benutten, eventuele vervuiling te verwijderen of anders enkele renovatie ventilatiekokers aan te brengen.

  • U krijgt het advies om jaarlijks de onderzijde van de vloer te bekijken. Bij hevige condensatie aan onderzijde van de vloer en een klam of nat klimaat moet de ventilatie verbeterd worden.
  • Voor zover nog niet aanwezig is het aanbrengen van Drowa isolatiechips in een dergelijke kruipruimte altijd een aanrader. U isoleert de begane vloer van uw woning effectief, én rekent blijvend af met problemen die kunnen ontstaan door een vochtige kruipruimte.

De houten vloerbalken en vloerbeschot zijn nat aan de onderzijde, dit is zeker voor het houten vloerbeschot en de constructieve vloerbalken niet de meeste ideale situatie. Langdurige vochtaantasting zal houtrot tot gevolg hebben. Voorkomen is beter dan genezen, zoals aangegeven kunnen enkele maatregelen genomen worden om dit te verbeteren.

Het houten vloerbeschot en balken zijn droog aan de onderzijde, er is geen risico op condensatie aan onderzijde van de vloerconstructie. Prima dus!

Oplossing om klimaat te verbeteren in de kruipruimte

Een kruipruimte moet goed ventileren, in dit geval zijn de ventilatie openingen vervuild en kunnen niet optimaal functioneren. Mogelijk dat hierdoor het klimaat in de kruipruimte wordt beïnvloed. Indien mogelijk moet de vervuiling worden verwijderd uit de bestaande ventilatie openingen.

De kruipruimte is slecht en onvoldoende of geheel niet geventileerd. Het volstaat niet door vervuiling (als dat al mogelijk is) uit bestaande of reeds aanwezige ventilatie mogelijkheden te verwijderen. Wij adviseren om alsnog een aantal renovatie ventilatie kokers aan te brengen. Deze kokers worden vanaf de buitenzijde diagonaal door de gevel naar de kruipruimte geboord, hierna wordt een koker met afdekplaat ingebracht en kan de kruipruimte hierdoor alsnog goed gaan ventileren.

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by