Kelder 2021-01-06T09:04:54+01:00

Kelder

Een kelder is een kelder indien een ruimte aanwezig is welke gezien kan worden als ‘kelder’ of overige ruimte als deze zich (deels) onder het maaiveld bevindt.

Vloerafwerking

De vloerafwerking van een kelder kan esthetisch in een goede conditie verkeren, echter in veel gevallen stellen wij vast -met behulp van een vochtmeter-, dat vloeren en wanden onvoldoende waterdicht zijn, vocht doorlaten en dat dus het materiaal van de kelderbak, metselwerk e.d hierdoor wordt aangetast door deze continue belasting door vocht (grondwater). Er worden dus regelmatig verhoogde percentages gemeten. Het verhoogde percentage vocht kan op enig moment een gebrek veroorzaken aan de afwerking of vloerconstructie. We kunnen stellen dat de vloer van de kelder niet voldoende waterdicht is, het herstellen of verbeteren van dit soort vochtproblemen is geen eenvoudige kwestie. Ook kunnen de kosten hiervoor behoorlijk oplopen. Indien u deze situatie wilt verbeteren moet een deskundig bedrijf voor wat betreft vochtafdichtingen of vochtprotectie worden ingeschakeld.

 • Vloeren met verhoogde vocht percentages in dergelijke ruimtes veroorzaken ook optrekkend vocht in de wanden/muren. Bij vochtige vloeren/muren kunnen weer allerlei gebreken aan materialen ontstaan, denk hierbij aan materialen welke in/op de muur of vloer aanwezig zijn zoals ijzer, hout, vloerbalken e.d. Ook voor de bak/kelder constructie is een langdurige vochtbelasting vanzelfsprekend niet toekomstbestendig.
 • In veel gevallen worden in kelders verhoogde percentages vocht gemeten, herstel is niet altijd direct of op termijn noodzakelijk (deels is dit een eigenschap van de woning).

Wandafwerking

Indien in de wanden verhoogde percentages worden: een verhoogd percentage vocht kan op enig moment een gebrek veroorzaken aan de afwerking of constructie van de wanden. We kunnen stellen dat de wanden van de kelder niet voldoende waterdicht zijn. Het herstellen of verbeteren van dit soort vochtproblemen is geen eenvoudige kwestie. Ook kunnen de kosten hiervoor behoorlijk oplopen. Indien u deze situatie wilt verbeteren moet een deskundig bedrijf voor wat betreft vochtafdichtingen of vochtprotectie worden ingeschakeld.

 • Probeer voor het aanbrengen van eventueel nieuw stucwerk of wandafwerking de afdichting van de wanden te verbeteren.
 • Dergelijke vochtige (kelder)muren kunnen zoals aangegeven allerlei gebreken aan materialen veroorzaken, denk hierbij aan materialen welke in de muur aanwezig is zoals ijzer, hout, vloerbalken e.d. Ook voor de bak/kelder constructie is een langdurige vochtbelasting vanzelfsprekend niet toekomstbestendig.
 • In veel gevallen worden in kelders verhoogde percentages vocht gemeten, herstel is niet altijd direct of op termijn noodzakelijk (deels is dit een eigenschap van de woning).

Plafond van kelder

Een troggewelf is een gemetseld gewelf dat bestaat uit segmentbogen. Het troggewelf lijkt omgekeerd op een trog of drinkbak. De gewelven bestaan bij een troggewelf uit een kleiner deel van een halve cirkel. Deze troggewelven zijn op een stalen overspanning geplaatst en vormen (geheel of deels) de constructieve vloer of in dit geval het plafond van de kelder.

De plafond constructie in de kelder kan een zogenaamde NeHoBo vloer zijn. Deze zijn geproduceerd in de periode 1956-1984 en zijn gemaakt van keramische holle bouwstenen. De vloer bestaat uit gemetselde oranje stenen met daartussen voegen, in de voegen zijn wapeningsstaven aangebracht. 80% van de NeHoBo vloeren hebben een probleem, vaak zijn deze problemen of gebreken niet zichtbaar!

Ook kunnen overige stalen balken in plafond constructie zijn verwerkt.

 • Zorg dat de kelder bijzonder goed kan ventileren.
 • Aan zowel voor als achterzijde van de kelder moeten ventilatie openingen aanwezig zijn.

Plafond houtconstructie en houten balken

Indien houtconstructie en houten balken als plafond constructie zijn toegepast is een vochtmeting in de wanden belangrijk om de kwaliteit en de oplegging van de balken te beoordelen.

 • Indien een verhoogd percentage vocht gemeten is in de wanden van de kelder: omdat bovenliggend houten vloerbalken aanwezig zijn is hier een verhoogd risico aanwezig op houtrot in de balkkoppen. Dit is niet altijd direct visueel waarneembaar, houtrot in de balkkoppen kan van binnenuit ontstaan en pas na geruime tijd zichtbaar worden. Als hier afwijkingen of gebreken aan worden opgemerkt moet de oplegging of balkkop worden vervangen of verbeterd.
 • Heeft u twijfel of wilt u meer zekerheid over de bouwkundige en technische staat en toestand van de kelder? U kunt dan een bouwkundige keuring overwegen.

Onderslagbalk in kelder

Een metalen onderslagbalk vraagt om extra aandacht:

 • Indien in de metalen onderslagbalk een doorzadeling wordt opgemerkt: het kan dat hierdoor de vloer aan bovenzijde afloopt of beperkt kan ‘bewegen’ bij het plaatsen van een te zware belasting.
 • Het kan ook zijn dat de metalen onderslagbalk onvoldoende steun heeft bij de oplegging en/of bij de poeren. Dit kan eenvoudig worden verbeterd door het aanbrengen van een ondersabelingsmortel.
  • Ondersabelen is het opvullen van de (kleine) ruimte tussen constructieonderdelen.
  • Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld met een autokrik of wig de balk iets te liften, dan met een harde PVC afstandhouder de opening fixeren waarna de mortel kan worden aangebracht.

 • Een metalen onderslagbalk heeft een oplegging in de fundering. Vaak is bij deze oplegging roestvorming aanwezig. Wij gaan ervan uit dat dit nog reparabel is en/of dat onder de balk aan de fundering een stalen hoek gemonteerd kan worden om de functie van oplegging over te nemen. Roestend staal in een fundering kan grote schade en scheurvorming veroorzaken in de fundering, of muren van de woning.
 • Als de metalen onderslagbalk aan het roesten is: dit roest kan mogelijk nu nog eenvoudig worden verwijderd en het metaal worden beschermd met een coating. Met een staalborstel en schuurpapier kan het materiaal worden verbeterd. Laat u informeren over de juiste primers (verfsysteem) om het materiaal vervolgens te beschermen.
 • Als de metalen onderslagbalk ernstig aan het roesten is ben je verder van huis, controleer de dikte van het materiaal. Als het materiaal in dikte en omvang is toegenomen door deze roest dan is het ook verzwakt. Herstellen is niet eenvoudig, maar wellicht nog wel mogelijk. Als herstel niet meer mogelijk is kan de onderslagbalk worden vervangen, dit vervangen is niet eenvoudig en moet wellicht uit meerdere stukken balk in combinatie met een poer die eventueel als ondersteuning kan gaan dienen.
  • Met een plamuurmes en verfkrabber het ergste roest en de verdikte materialen verwijderen.
  • Met een staalborstel en schuurpapier kan het materiaal verder worden verbeterd.
  • Laat u informeren over de juiste primers (verfsysteem) om het materiaal vervolgens te beschermen.
  • Laat u adviseren door een aannemer die hiermee goede ervaringen en referenties heeft!

Diversen aandachtspunten en opmerkingen m.b.t een kelderAls in de kelder een laag water staat: het spreekt voor zich dat dit niet ideaal is voor de constructie. De kelder is dan niet waterdicht, het water kan kennelijk of één of andere manier naar binnen dringen. Het herstellen van dergelijke wateroverlast in dit soort ruimtes is geen eenvoudige kwestie. Ook kunnen de kosten hiervoor behoorlijk oplopen. Indien u deze situatie wilt verbeteren moet een deskundig bedrijf voor wat betreft vochtafdichtingen of vochtprotectie worden ingeschakeld.

 • Wateroverlast in dergelijke ruimtes veroorzaakt ook optrekkend vocht in de wanden/muren. Bij vochtige vloeren/muren kunnen weer allerlei gebreken aan materialen ontstaan, denk hierbij aan materialen welke in/op de muur of vloer aanwezig zijn zoals ijzer, hout, vloerbalken e.d. Ook voor de bak/kelder constructie is een langdurige vochtbelasting vanzelfsprekend niet toekomstbestendig

In een keldertrap treffen wij zeer regelmatig sporen aan van een mogelijk actieve houtworm. Houtworm kan de trap en treden verder aantasten en op enig moment verder verzwakken. Behandeling is vaak nog eenvoudig en/of preventief mogelijk door zelfwerkzaamheid of een deskundige bestrijder.

 • Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
 • Indien een houtworm is opgemerkt tijden de bouwtechnische keuring, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
 • Indien volledige zekerheid is gewenst kan worden overwogen om een deskundige bestrijder te betrekken voor een volledige inventarisatie.