Kelder 2020-09-16T07:13:58+01:00

Kelder

Er is een kelder of ruimte aanwezig welke gezien kan worden als ‘kelder’ of overige ruimte welke zich (deels) onder het maaiveld bevindt.

Vloerafwerking

 • De vloerafwerking van de ruimte verkeert in een goede conditie, hier zijn geen gebreken aan opgemerkt.
 • De vloerafwerking van de ruimte verkeert niet in een goede conditie. Het meest eenvoudige en beste resultaat wordt bereikt door ? m2 vloerafwerking te vervangen.

Op de vloer in deze ruimte staat geen water, zekerheidshalve is een vochtmeting gedaan van de vloer. Hier zijn wel verhoogde percentages gemeten. De vloer is in een redelijke tot goede conditie. Het verhoogde percentage vocht kan op enig moment een gebrek veroorzaken aan de afwerking of vloerconstructie. We kunnen stellen dat de vloer van de kelder niet voldoende waterdicht is, het herstellen of verbeteren van dit soort vochtproblemen is geen eenvoudige kwestie. Ook kunnen de kosten hiervoor behoorlijk oplopen. Indien u deze situatie wilt verbeteren moet een deskundig bedrijf voor wat betreft vochtafdichtingen of vochtprotectie worden ingeschakeld.

Op de vloer in deze ruimte staat geen water, zekerheidshalve is een vochtmeting gedaan van de vloer. Hier zijn geen bijzondere of verhoogde percentages gemeten. De vloer verkeert in een goede conditie.

 • Vloeren met verhoogde vocht percentages in dergelijke ruimtes veroorzaken ook optrekkend vocht in de wanden/muren. Bij vochtige vloeren/muren kunnen weer allerlei gebreken aan materialen ontstaan, denk hierbij aan materialen welke in/op de muur of vloer aanwezig zijn zoals ijzer, hout, vloerbalken e.d. Ook voor de bak/kelder constructie is een langdurige vochtbelasting vanzelfsprekend niet toekomstbestendig.
 • In veel gevallen worden in kelders verhoogde percentages vocht gemeten, herstel is niet altijd direct of op termijn noodzakelijk (deels is dit een eigenschap van de woning).

Wandafwerking

 • De wandafwerking van de ruimte verkeert in een goede conditie, hier zijn geen gebreken aan opgemerkt.
 • Ongeveer ? m2 wandafwerking/stucwerk (wanden) zit los of er zijn gebreken zodat dit hersteld/vervangen moet worden. Stucwerk kan loskomen door een vochtige ondergrond!

In de wanden van deze ruimte is een vochtmeting gedaan, hier zijn verhoogde percentages gemeten. Het verhoogde percentage vocht kan op enig moment een gebrek veroorzaken aan de afwerking of constructie van de wanden. We kunnen stellen dat de wanden van de kelder niet voldoende waterdicht zijn. Het herstellen of verbeteren van dit soort vochtproblemen is geen eenvoudige kwestie. Ook kunnen de kosten hiervoor behoorlijk oplopen. Indien u deze situatie wilt verbeteren moet een deskundig bedrijf voor wat betreft vochtafdichtingen of vochtprotectie worden ingeschakeld.

Er is een vochtmeting gedaan in de wanden van deze ruimte. Hier zijn geen bijzondere of verhoogde percentages gemeten.

 • Probeer voor het aanbrengen van eventueel nieuw stucwerk of wandafwerking de afdichting van de wanden te verbeteren.
 • Dergelijke vochtige (kelder)muren kunnen zoals aangegeven allerlei gebreken aan materialen veroorzaken, denk hierbij aan materialen welke in de muur aanwezig is zoals ijzer, hout, vloerbalken e.d. Ook voor de bak/kelder constructie is een langdurige vochtbelasting vanzelfsprekend niet toekomstbestendig.
 • In veel gevallen worden in kelders verhoogde percentages vocht gemeten, herstel is niet altijd direct of op termijn noodzakelijk (deels is dit een eigenschap van de woning).

Plafond van kelder

Een troggewelf is een gemetseld gewelf dat bestaat uit segmentbogen. Het troggewelf lijkt omgekeerd op een trog of drinkbak. De gewelven bestaan bij een troggewelf uit een kleiner deel van een halve cirkel. Deze troggewelven zijn op een stalen overspanning geplaatst en vormen (geheel of deels) de constructieve vloer of in dit geval het plafond van de kelder.

De plafond constructie in de kelder is een zogenaamde NeHoBo vloer. Deze zijn geproduceerd in de periode 1956-1984 en zijn gemaakt van keramische holle bouwstenen. De vloer bestaat uit gemetselde oranje stenen met daartussen voegen, in de voegen zijn wapeningsstaven aangebracht. 80% van de NeHoBo vloeren hebben een probleem, vaak zijn deze problemen of gebreken niet zichtbaar!

Overige stalen balken in plafond constructie verwerkt.

 • Zorg dat de kelder bijzonder goed kan ventileren.
 • Aan zowel voor als achterzijde van de kelder moeten ventilatie openingen aanwezig zijn.

Indien houtconstructie en houten balken als plafond constructie zijn toegepast is een vochtmeting in de wanden belangrijk om de kwaliteit en de oplegging van de balken te beoordelen.

 • In dit geval is een verhoogd percentage vocht gemeten in de wanden van de kelder, omdat bovenliggend houten vloerbalken aanwezig zijn is hier een verhoogd risico aanwezig op houtrot in de balkkoppen. Dit is niet altijd direct visueel waarneembaar, houtrot in de balkkoppen kan van binnenuit ontstaan en pas na geruime tijd zichtbaar worden.
 • De vloerbalken en balkkoppen in het kelderplafond zijn gecontroleerd op houtrot bij de koppen of oplegging in de wanden. Hier zijn geen bijzonderheden of gebreken aan opgemerkt.
 • De vloerbalken en balkkoppen in het kelderplafond zijn gecontroleerd op houtrot bij de balkkoppen of oplegging in de wanden. Hier zijn afwijkingen of gebreken aan opgemerkt. Bij ? balken moet de oplegging of balkkop worden vervangen of verbeterd in verband met houtrot in de balkkop.

Onderslagbalk in kelder

Aan de metalen onderslagbalk in de kelder zijn geen gebreken opgemerkt, deze voldoet en brengt stevigheid en stabiliteit. Het geheel kan prima functioneren.

In de metalen onderslagbalk is enige doorzadeling opgemerkt, het kan dat hierdoor de vloer aan bovenzijde afloopt of beperkt kan ‘bewegen’ bij het plaatsen van een te zware belasting.

De metalen onderslagbalk heeft onvoldoende steun bij de oplegging en/of bij de poeren. Dit kan eenvoudig worden verbeterd door het aanbrengen van een ondersabelingsmortel.

 • Ondersabelen is het opvullen van de (kleine) ruimte tussen constructieonderdelen.
 • Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld met een autokrik of wig de balk iets te liften, dan met een harde PVC afstandhouder de opening fixeren waarna de mortel kan worden aangebracht.

De metalen onderslagbalk heeft een oplegging in de fundering. Bij deze oplegging is roestvorming, en zijn gebreken opgemerkt. Wij gaan ervan uit dat dit nog reparabel is en/of dat onder de balk aan de fundering een stalen hoek gemonteerd kan worden om de functie van oplegging over te nemen.

 • Uitganspunt bij de berekening is dat 2 maal een oplegging verbeterd dient te worden.

De metalen onderslagbalk is aan het roesten, dit roest kan nu nog eenvoudig worden verwijderd en het metaal worden beschermd met een coating.

 • Met een staalborstel en schuurpapier kan het materiaal worden verbeterd.
 • Laat u informeren over de juiste primers (verfsysteem) om het materiaal vervolgens te beschermen.

De metalen onderslagbalk is ernstig aan het roesten, het materiaal is dikker door deze roest en verzwakt. Herstellen is niet eenvoudig, maar nog wel mogelijk. Na ontroesten moet het metaal worden beschermd met een coating.

 • Met een plamuurmes en verfkrabber het ergste roest en de verdikte materialen verwijderen.
 • Met een staalborstel en schuurpapier kan het materiaal verder worden verbeterd.
 • Laat u informeren over de juiste primers (verfsysteem) om het materiaal vervolgens te beschermen.

De metalen onderslagbalk is ernstig aan het roesten, het materiaal is verzwakt, wij denken dat herstel niet meer mogelijk is. Ofwel dat het beter en duurzamer is om de onderslagbalk te vervangen. Dit vervangen is niet eenvoudig en moet wellicht uit meerdere stukken balk in combinatie met een poer die eventueel als ondersteuning kan gaan dienen.

 • Laat u adviseren door een aannemer die hiermee goede ervaringen en referenties heeft!

Diversen aandachtspunten en opmerkingen m.b.t een kelder

In de kelder staat een laag water, het spreekt voor zich dat dit niet ideaal is voor de constructie. De kelder is niet waterdicht, het water kan kennelijk of één of andere manier naar binnen dringen. Het herstellen van dergelijke wateroverlast in dit soort ruimtes is geen eenvoudige kwestie. Ook kunnen de kosten hiervoor behoorlijk oplopen. Indien u deze situatie wilt verbeteren moet een deskundig bedrijf voor wat betreft vochtafdichtingen of vochtprotectie worden ingeschakeld.

 • Wateroverlast in dergelijke ruimtes veroorzaakt ook optrekkend vocht in de wanden/muren. Bij vochtige vloeren/muren kunnen weer allerlei gebreken aan materialen ontstaan, denk hierbij aan materialen welke in/op de muur of vloer aanwezig zijn zoals ijzer, hout, vloerbalken e.d. Ook voor de bak/kelder constructie is een langdurige vochtbelasting vanzelfsprekend niet toekomstbestendig.
 • Er zijn defecten aan het trapje, dit is nog reparabel en kan worden hersteld. Vanwege de veiligheid voor de gebruiker adviseren we dit op korte termijn uit te voeren.
 • Er zijn defecten aan het trapje, dit is niet meer reparabel! Het trapje moet worden vervangen. Vanwege de veiligheid voor de gebruiker adviseren we dit trapje op korte termijn te vervangen.

In de keldertrap zijn sporen aangetroffen van een mogelijk actieve houtworm. Houtworm kan de trap en treden verder aantasten en op enig moment verder verzwakken. Behandeling lijkt nu nog eenvoudig en/of preventief mogelijk door zelfwerkzaamheid of een deskundige bestrijder. Om verdere uitbreiding tegen te gaan adviseren wij om de benodigde actie te ondernemen.

In de keldertrap zijn sporen aangetroffen van een mogelijk actieve houtworm. De houtworm heeft de trap en treden dusdanig aangetast dat vervangen noodzakelijk is.

 • Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
 • Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
 • Indien volledige zekerheid is gewenst kan worden overwogen om een deskundige bestrijder te betrekken voor een volledige inventarisatie.
Open chat
Whatsapp contact
Powered by