kap constructie 2021-01-06T06:28:25+01:00

Wat valt er op te merken over een houten kapconstructie

Aandacht voor de constructie. Zijn deze nog intact of gewijzigd. Focus op de hoofdlijnen. Belangrijke benamingen om te onthouden zijn spanten, gordingen, sporen, trekbalk.

De kap, dak, gordingen en spanten constructie is van binnenuit niet altijd volledig zichtbaar, er kan niet altijd volledig onderzoek uitgevoerd worden. Visueel kan het geheel voor zover als mogelijk op deugdelijkheid en constructieve veiligheid gecontroleerd worden. Deels kan dan worden gezocht naar kenmerken, afwijkingen, veranderingen die aanleiding zouden kunnen geven of een indicator zouden kunnen zijn voor afwijkingen of gebreken achter de afwerkingen en/of betimmeringen.Constructieve beoordeling van de kapconstructie

Het kan zijn dat er wijzigingen zijn aangebracht aan de constructie. De wijzigingen aan de constructie kunnen niet professioneel uitgevoerd zijn. Hierdoor kan de constructie dan niet meer als deugdelijk worden beschouwd. Bij constructieve wijzigingen of verbeteringen kunt u het beste een deskundige aannemer inschakelen.Sporen van houtworm in de kap en/of spanten constructie?

In de kapconstructie kunnen sporen aangetroffen worden van een actieve houtworm. Houtworm kan de balken verder aantasten en op enig moment zelfs de constructie verzwakken. Behandeling is specialistisch werk en kan het beste worden uitbesteed aan een deskundige bestrijder. Bij actieve houtworm adviseren wij om op korte termijn de benodigde actie te ondernemen. Laat u ook verder informeren over de mogelijkheden om houtwormen (preventief) te bestrijden en te voorkomen.

In de kapconstructie kunnen sporen aangetroffen zijn van een niet actieve houtworm. Het kan zijn dat deze niet meer actief zijn of mogelijk in het verleden reeds zijn bestreden. Het is ook mogelijk dat door veranderde omstandigheden in de ruimte de houtworm ‘vanzelf’ is vertrokken. Eventuele vervolg stappen zijn met niet meer actieve houtworm niet direct nodig. Het herkennen van een actieve of niet actieve houtworm is eenvoudig, zie je in de gaatjes een gelige boorsel dan is de houtworm vaak actief, zie je uitgedroogde zwarte gaatjes dan is de houtworm waarschijnlijk niet meer actief.

 • Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
 • Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet worden uitgesloten dat andere houtaantastende insecten (zoals bijvoorbeeld een boktor) ook aanwezig zijn, deze zijn minder goed waarneembaar.
 • Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
 • Eitjes van houtwormen kunnen tot 7 jaar ‘na het leggen’ uitkomen en actief worden! Alertheid blijft dus altijd geboden.
 • Indien volledige zekerheid is gewenst kan worden overwogen om een deskundige bestrijder te betrekken voor een volledige inventarisatie.
 • Vermoed u houtaantasters in uw woning, zijn er risico’s, wilt u meer informatie of meer zekerheid neem contact met ons op voor een volledige inspectie.

Boktor in de kap en/of spanten constructie?

Indien sporen worden opgemerkt van een actieve boktor in de kapconstructie moet u extra alert zijn. Het gevaar van boktor in hout is dat boktor het hout tot in de kern aantast, bestrijding van deze houtaantaster is dus altijd noodzakelijk. Wij adviseren een vervolg onderzoek en bestrijding door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

 • Boktor kan voor enorme aantasting van houten voorwerpen zorgen, van je houten meubels tot aan de houten vloer of zelfs de dakconstructie van je woning.
 • Het bestrijden van boktor is niet eenvoudig, waardoor je dit het beste overlaat aan een ervaren ongediertebestrijder. Hierdoor weet je zeker dat de aanwezige eitjes, larven en boktor effectief wordt bestreden.
 • Indien een boktor is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat de boktor ook aanwezig is (in meer of mindere mate) in overige onbehandelde houten onderdelen elders in de woning.

Overige opmerkingen, gebreken of afwijkingen welke kunnen opvallen

 • Indien actieve lekkagesporen worden opgemerkt: waarschijnlijk heeft u dan te maken met een gebrek op het dak, hier moet vanzelf nader onderzoek naar gedaan worden. De oorzaak vcan een actieve lekkage moet worden opgelost.
 • Indien (ook) niet actieve lekkagesporen aanwezig zijn: vermoedelijk zijn gebreken op het dak in het verleden al opgelost. Lekkagesporen op balken blijven zeer lang zichtbaar, de Homekeur inspecteur kan met zijn vochtmeter nauwkeurig bepalen of een vochtplek wel of niet actief is.
 • De balken kunnen doorhangen (doorzadelen). Op zich niet direct een groot probleem maar wel een punt van aandacht voor de toekomst. Indien het nog verder gaat doorhangen kan een profiel geplaatst worden om de balken te ondersteunen, ook kunnen de huidige balken worden opgedikt zodat weer een voldoende sterkte wordt bereikt.

Zwam (huiszwam) in de dak, kap of spanten constructie?

De huiszwam is de enige zwam die niet in de natuur groeit. De Huiszwam heeft een constante temperatuur en hoge relatieve luchtvochtigheid nodig, in veel gevallen is de kruipruimte de perfecte locatie om te ontkiemen. In voorkomende gevallen is de zwam echter in de dakconstructie en/of het dakbeschot aangetroffen, een zwam kan in theorie bij geen tijdige bestrijding de volledige constructie van de woning aantasten. De zwam groeit in de spouw, achter behang, achter stucwerk en verwoest de woning. Het is nauwelijks goed in te schatten in hoeverre de zwam is doorgewoekerd, dit zal blijken tijdens de bestrijding. De kosten kunnen meevallen of buiten proportioneel oplopen.

 • Wij adviseren ten alle tijde een vervolgonderzoek en behandeling van deze aantasting.
 • Huiszwammen kunnen ook kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak