Houten vloer 2020-09-15T20:50:02+01:00

Houten vloer

Inspectie van de houten begane grond vloer kon geheel niet worden uitgevoerd. Hierdoor zijn meerdere elementen, onderdelen en gedeeltes in de kruipruimte niet geïnspecteerd. Zo kunnen we niets zeggen over de vloeren, de vloerconstructie, de riolering, het klimaat in de kruipruimte en/of er nog bijvoorbeeld asbest aanwezig is als riolering, afval en dergelijke. Alles wat zich op enig moment als gebrek voordoet in deze kruipruimte valt niet binnen de scope van deze inspectie.

Er is geen toegang mogelijk tot een eventuele kruipruimte onder deze houten vloer constructie van de begane grond vloer. Het is niet duidelijk of hieronder wel of geen kruipruimte aanwezig is. Dit geheel is dan ook uitgesloten, en kon verder niet beoordeeld worden. Alles wat zich op enig moment voordoet aan fundering, riolering, bodemstructuur of overige niet benoemde bouwkundige zaken of gebreken onder dit vloerniveau zijn uitgesloten van deze inspectie en konden niet worden beoordeeld!

Er is (deels) toegang mogelijk tot de kruipruimte, door de inspecteur is bepaald dat de kruipruimte voor het gedeelte met de houten vloer deels toegankelijk is. De hiernavolgende beoordeling heeft alleen betrekking op het geïnspecteerde.

 • Let op indien u iets wilt weten over de niet geïnspecteerde compartimenten in de kruipruimte moet u een vervolg onderzoek doen laten uitvoeren.
 • Voor wat betreft de niet geïnspecteerde compartimenten of ruimtes kan niets worden gezegd over de vloeren, de vloerconstructie, eventueel aanwezige riolering, het klimaat en/of er nog bijvoorbeeld asbest aanwezig is zoals delen van een riolering, afval en dergelijke.
 • Alles wat zich op enig moment als gebrek voordoet in de niet geïnspecteerde compartimenten of delen van de kruipruimte valt niet binnen de scope van deze inspectie.

Waarom kan een kruipruimte niet toegankelijk zijn?

 • De kruipruimte is opgedeeld in verschillende compartimenten welke deels niet zichtbaar of bereikbaar zijn.
 • Er zijn obstakels in de kruipruimte waardoor een onbelemmerde en volledig toegang niet mogelijk is.
 • Er zijn verhinderingen (gevaarlijke stoffen zoals asbest of andere risico’s) in de kruipruimte, waardoor deze niet onbelemmerd en volledig kon worden gecontroleerd.
 • Er staat een laag water in de kruipruimte waardoor een onbelemmerde en volledig toegang niet mogelijk is.

Vloerisolatie

De houten vloer is niet geïsoleerd. Door de vloer vanuit de kruipruimte te isoleren wordt het wooncomfort verhoogd.

 • Er zijn veel manieren om een vloer te isoleren! Regelmatig gaat het door verkeerde toepassingen en foute montage fout bij het aanbrengen van een vloerisolatie en kunnen bouwkundige of vocht problemen ontstaan, laat u dus altijd door een deskundige informeren over de verschillende mogelijkheden.

De vloer is aan de onderzijde geïsoleerd. Het isolatie materiaal is koud tegen het vloerbeschot gemonteerd, dit is niet de meest ideale situatie. Als de kruipruimte vochtig is en niet goed ventileert dan geeft dit mogelijk problemen. Tussen het materiaal en het vloerbeschot kan in voorkomende gevallen condens ontstaan, dit alleen als ook de bovenzijde dampdicht is afgesloten. Het huidige isolatie materiaal is echter niet 100% dampdicht, vaak zijn de naden ook niet volledig afgedicht zodat condens toch kan ‘weg’ ventileren. In dit geval en deze situatie verwachten we niet direct dat hier snel een probleem zal gaan ontstaan. Kortom het is een niet al te groot probleem, bouwkundig is het niet helemaal goed, maar gezien de omstandigheden kan de huidige situatie op deze manier gehandhaafd blijven.

 • Het is raadzaam om bijvoorbeeld elke 2 jaar op één of meerdere plaatsen het vloerbeschot en balken, vanuit de kruipruimte achter de isolatie te bekijken. Hiervoor moet een stukje isolatie worden verwijderd, tussen het isolatie materiaal en de vloerconstructie mag absoluut geen condensvorming of te vochtig klimaat ontstaan.

De vloer is aan de onderzijde geïsoleerd. Het isolatie materiaal is met een (ventilerende) ruimte tussen het vloerbeschot en het isolatiemateriaal gemonteerd. Hierdoor kan het vloerbeschot aan de onderzijde niet condenseren tussen de verschillende materialen. Wat ons betreft een correcte toepassing en montage met maximaal rendement voor deze aangebrachte isolatie.

 • Het is raadzaam om bijvoorbeeld elke 2 jaar op één of meerdere plaatsen het vloerbeschot en balken, vanuit de kruipruimte achter de isolatie te bekijken. Hiervoor moet een stukje isolatie worden verwijderd, tussen het isolatie materiaal en de vloerconstructie mag absoluut geen condensvorming of te vochtig klimaat ontstaan.
 • Afhankelijk van de gebruikte materialen kunnen rendementen per gebruikt isolatie materiaal verschillen.

De vloer is aan de onderzijde geïsoleerd, het isolatie materiaal is onder de balken gemonteerd. Tussen de materialen (vloerbeschot en isolatie) is een ruimte, hierdoor kan het vloerbeschot aan de onderzijde niet condenseren tussen de verschillende materialen. Wat ons betreft een correcte toepassing en montage met maximaal rendement voor deze aangebrachte isolatie.

 • Afhankelijk van de gebruikte materialen kunnen rendementen per gebruikt isolatie materiaal verschillen.

Vloerbalken (houtrot)

Risico’s op wel of geen houtrot in de balken is nooit volledig uit te sluiten. Meerdere houtaantasters (zoals bijvoorbeeld een bruinrot) ontstaan vanuit de kern van het hout en zijn vaak visueel niet direct zichtbaar. Om dit goed in kaart te brengen moet elke balk over de volle lengte om de 30 tot 40 cm met een hamer worden beklopt.

De balken zijn (deels) gecontroleerd op de aanwezigheid van houtrot, ten tijde van de inspectie is dit niet opgemerkt. De vloerbalken zijn van voldoende dikte en hebben een voldoende stabiliteit om als draagbalken te functioneren. Ook zijn bij de oplegging (inkassing) in de fundering niet direct gebreken opgemerkt. Wel merken we hierbij op dat de kwaliteit van de balken afneemt door ouderdom, tevens zijn delen van de balken welke echt in de muur ‘steken’ natuurlijk niet gezien omdat dan delen van de balken of fundering verwijderd zou moeten worden.

De vloerbalken hebben een oplegging in de fundering. Bij deze oplegging is houtrot opgemerkt. Wij gaan ervan uit dat dit nog reparabel is en/of dat onder de balk aan de fundering een stalen hoek gemonteerd kan worden om de functie van oplegging over te nemen. In dit geval moeten de vloerbalken (bij de oplegging) op een aantal plaatsen worden hersteld.

In de vloerbalken is een houtrot (of bruinrot) opgemerkt en aanwezig. In dit geval verwachten we dat reparatie nog wel mogelijk is. De berekende kosten zijn vanzelf een stelpost, pas als men bezig is met dit onderhoud kan de precieze omvang van de aantasting worden bepaald en alsnog worden besloten om bijvoorbeeld een hele vloerbalk of meerdere te vervangen.

De balken zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van houtrot, ten tijde van de inspectie is houtrot (of bruinrot) in de balken opgemerkt. Er moeten een aantal vloerbalken worden vervangen. Mede door ouderdom vermindert de kwaliteit van de balken en moet op termijn rekening gehouden worden met meer balken die vervangen moeten worden. Een vloerbalk vervangen is niet eenvoudig, vooral omdat deze aan 2 kanten is ingemetseld.

 • Laat een deskundig bedrijf eventueel het vervangen van balken uitvoeren, vraag eerst een offerte maken voor de werkzaamheden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de gebruikte eenheidsprijzen afwijken.
 • Indien naar uw mening teveel balken vervangen moeten worden en de kosten te hoog zijn kan worden overwogen de hele vloer te verwijderen en te vervangen voor een betonnen vloer. Ook dat is een ingrijpende en kostbare operatie maar voor de langere termijn wel de beste optie.

Vloerbalken en vloerbeschot <> Houtworm of Boktor

In de vloer en vloerconstructie zijn sporen aangetroffen van een actieve houtworm. Houtworm kan de balken en het vloerbeschot verder aantasten en op enig moment zelfs de constructie verzwakken. Behandeling is eenvoudig mogelijk door zelfwerkzaamheid of een deskundige bestrijder. Om verder uitbreiding tegen te gaan adviseren wij om op korte termijn de benodigde actie te ondernemen. Laat u ook verder informeren over de mogelijkheden om houtwormen preventief te bestrijden en te voorkomen.

In de vloer en vloerconstructie zijn sporen aangetroffen van een houtworm. Het lijkt erop dat deze niet meer actief zijn en mogelijk in het verleden reeds zijn bestreden. Het is ook mogelijk dat door veranderde omstandigheden in de ruimte de houtworm ‘vanzelf’ is vertrokken. De aantasting is beperkt, verdere behandeling of verbeteringen is niet noodzakelijk.

 • Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
 • De larve van de bonte knaagkever of bonte klopkever, wordt ook wel grote houtworm genoemd.
 • Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
 • Eitjes van houtwormen kunnen tot 7 jaar ‘na het leggen’ uitkomen en actief worden! Alertheid blijft dus altijd geboden.
 • Indien volledige zekerheid is gewenst kan worden overwogen om een deskundige bestrijder te betrekken voor een volledige inventarisatie.

Vermoedelijk is een boktor aanwezig in de balken en/of het vloerbeschot. Een van de houtwormen die het meeste schade aan kan richten in Nederland is de Boktor. Een bestrijding op korte termijn wordt geadviseerd. De genoemde kosten zijn een globale inschatting van een gemiddelde behandeling. Bij behandeling kan zelfs blijken dat delen van balken in het ergste geval vervangen moeten worden.

 • Een boktor knaagt een gang in het hout, de uitvliegopeningen zijn ongeveer 6 mm tot 9 mm lang en ovaalvormig. Deze uitvliegopeningen zijn aanwezig.
 • Voor een boktorbestrijding kunt u het beste contact opnemen met een deskundige, een hierin gespecialiseerde ongediertebestrijder.
 • Een boktor is hoorbaar door het knagen aan het hout, maar is lastig te herkennen.

Overige gebreken of opmerkingen

De houten vloer en balken zijn vanuit de kruipruimte gecontroleerd op de aanwezigheid van een houtworm of andere vorm van houtaantasters. Deze zijn niet opgemerkt ten tijde van de inspectie. Let op, dit is een momentopname, afhankelijk van allerlei omstandigheden zoals klimaat en ventilatie kan bijvoorbeeld bruinrot snel ontstaan en zich verspreiden. In elk geval zijn voor dit moment geen aantasters opgemerkt of bijzonderheden te vermelden.

De vloerbalken hebben vanzelf een oplegging in de fundering, ook wordt deze ondersteund door één of meerdere gemetselde poeren. Deze ondersteuning geeft meer stabiliteit en stevigheid aan de vloer in zijn geheel. Vanwege de overspanning in combinatie met de afmetingen van de balk zal deze ondersteuning nodig geweest zijn. Op zich een prima en goed functionerende oplossing welke gehandhaafd kan blijven.

De vloerbalken hebben vanzelf een oplegging in de fundering, ook worden deze ondersteund door één of meerdere (niet standaard) constructies. Deze ondersteuning geeft meer stabiliteit en stevigheid aan de vloer in zijn geheel. Vanwege de overspanning in combinatie met de afmetingen van de vloerbalk(en) zal deze ondersteuning nodig geweest zijn. De meest gebruikelijke en stabiele ondersteuning is een gemetselde poer, de huidige ondersteuning kan functioneren maar moet wel periodiek gecontroleerd worden of stevigheid en stabiliteit.

In de houten vloerbalken is enige doorzadeling opgemerkt, het kan dat hierdoor de vloer aan bovenzijde afloopt of beperkt kan ‘bewegen’ bij het plaatsen van een te zware belasting.

De houten vloerbalk(en) hebben onvoldoende steun bij de oplegging en/of bij de poeren. Dit kan eenvoudig worden verbeterd door het aanbrengen van een ondersabelingsmortel.

 • Ondersabelen is het opvullen van de (kleine) ruimte tussen constructieonderdelen.
 • Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld met een autokrik of wig de balken iets te liften, dan met een harde PVC afstandhouder de opening fixeren waarna de mortel kan worden aangebracht.

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by