Houten vloer 2021-01-06T08:19:53+01:00

Houten vloer

Voor inspectie van een houten begane grond vloer is toegang middels een luik noodzakelijk. Als er geen of onvoldoende toegang is zijn meerdere elementen, onderdelen en/of gedeeltes van een kruipruimte niet geïnspecteerd. Zo kan er dan niets gezegd worden over de vloeren, de vloerconstructie, de riolering, het klimaat in de kruipruimte en/of er bijvoorbeeld nog asbest aanwezig is als riolering, afval en dergelijke. Een volledige toegang tot een kruipruimte is dus wel handig. Bij onvoldoende of zelfs geen toegang kunt u niets inspecteren van de fundering, riolering, bodemstructuur of overige niet benoemde bouwkundige zaken of gebreken onder dit vloerniveau.

Waarom kan een kruipruimte niet toegankelijk zijn?

 • De kruipruimte kan opgedeeld zijn in verschillende compartimenten welke deels niet zichtbaar of bereikbaar zijn.
 • Er kunnen obstakels zijn in de kruipruimte waardoor een onbelemmerde en volledig toegang niet mogelijk is.
 • Er kunnen andere verhinderingen zijn (gevaarlijke stoffen zoals asbest of andere risico’s) in de kruipruimte, waardoor deze niet onbelemmerd en volledig kon worden gecontroleerd.
 • Of wat denk u van een laag water in de kruipruimte waardoor een onbelemmerde en volledig toegang niet mogelijk is.

Vloerisolatie

Als de houten vloer niet is geïsoleerd kan alsnog door de vloer vanuit de kruipruimte te isoleren het wooncomfort worden verhoogd.

 • Er zijn veel manieren om een vloer te isoleren! Regelmatig gaat het door verkeerde toepassingen en foute montage fout bij het aanbrengen van een vloerisolatie en kunnen bouwkundige of vocht problemen ontstaan, laat u dus altijd door een deskundige informeren over de verschillende mogelijkheden.

Als de vloer wel is geïsoleerd kan het zijn dat het isolatie materiaal koud tegen het vloerbeschot is gemonteerd, dit is niet de meest ideale situatie. Als de kruipruimte vochtig is en niet goed ventileert geeft dit mogelijk problemen. Tussen het materiaal en het vloerbeschot kan in voorkomende gevallen ook nog condens ontstaan, dit alleen als ook de bovenzijde dampdicht is afgesloten. Dergelijke isolatie is meestal niet 100% dampdicht, vaak zijn de naden ook niet volledig afgedicht zodat condens toch kan ‘weg’ ventileren.

 • Het is raadzaam om bijvoorbeeld elke 2 jaar op één of meerdere plaatsen het vloerbeschot en balken, vanuit de kruipruimte achter de isolatie te bekijken. Hiervoor moet een stukje isolatie worden verwijderd, tussen het isolatie materiaal en de vloerconstructie mag absoluut geen condensvorming of te vochtig klimaat ontstaan.

Als de vloer aan de onderzijde is geïsoleerd en het isolatie materiaal is met een (ventilerende) ruimte tussen het vloerbeschot en het isolatiemateriaal gemonteerd: hierdoor kan het vloerbeschot aan de onderzijde niet condenseren tussen de verschillende materialen. Wat ons betreft een correcte toepassing en montage met maximaal rendement. Ook als isolatiemateriaal onder de balken is aangebracht heeft dat wat ons betreft eenzelfde effect en werking als tussen de balken met een (ventilerende) ruimte.

 • Afhankelijk van de gebruikte materialen kunnen rendementen per gebruikt isolatie materiaal verschillen.

Vloerbalken (houtrot)

Risico’s op wel of geen houtrot in de balken is nooit volledig uit te sluiten. Meerdere houtaantasters (zoals bijvoorbeeld een bruinrot) ontstaan vanuit de kern van het hout en zijn vaak visueel niet direct zichtbaar. Om dit goed in kaart te brengen moet elke balk over de volle lengte om de 30 tot 40 cm met een hamer worden beklopt.

Vloerbalken kunt u controleren op de aanwezigheid van houtrot, of de de vloerbalken van voldoende dikte en sterktes zijn, en of deze een voldoende stabiliteit hebben om als draagbalken te functioneren. Ook bij de oplegging (inkassing) in de fundering extra aandacht voor houtrot, bruinrot of vocht in de balkkoppen door optrekkend vocht vanuit de fundering. De kwaliteit van de balken neem af door ouderdom, de delen van de balken welke echt in de muur ‘steken’ kunnen natuurlijk niet gezien worden omdat dan delen van de balken of fundering verwijderd zou moeten worden.

Vloerbalken hebben een oplegging in de fundering, indien bij deze oplegging houtrot wordt opgemerkt gaan wij ervan uit dat dit  nog reparabel is en/of dat onder de balk aan de fundering een stalen hoek gemonteerd kan worden om de functie van oplegging over te nemen. Als in de vloerbalken zelf een houtrot (of bruinrot) opgemerkt wordt moet uiteraard oorzaak en gevolg worden bestreden. Pas bij aanpak van deze gebreken kan vaak de precieze omvang van de aantasting worden bepaald en wellicht alsnog worden besloten om bijvoorbeeld een hele vloerbalk of meerdere te vervangen. Een vloerbalk vervangen is niet eenvoudig, vooral omdat deze aan 2 kanten is ingemetseld.

 • Laat een deskundig bedrijf eventueel het vervangen van balken uitvoeren, laat eerst een offerte maken voor de werkzaamheden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de gebruikte eenheidsprijzen afwijken.
 • Indien naar uw mening teveel balken vervangen moeten worden en de kosten te hoog zijn kan worden overwogen de hele vloer te verwijderen en te vervangen voor een betonnen vloer. Ook dat is een ingrijpende en kostbare operatie maar voor de langere termijn wel de beste optie.

Vloerbalken en vloerbeschot <> Houtworm of Boktor

Indien in de vloer en vloerconstructie sporen zijn aangetroffen van een actieve houtworm: houtworm kan de balken en het vloerbeschot verder aantasten en op enig moment zelfs de constructie verzwakken. Behandeling is eenvoudig mogelijk door zelfwerkzaamheid of een deskundige bestrijder. Om verder uitbreiding tegen te gaan adviseren wij om op korte termijn de benodigde actie te ondernemen. Laat u ook verder informeren over de mogelijkheden om houtwormen preventief te bestrijden en te voorkomen.

Indien in de vloer en vloerconstructie sporen zijn aangetroffen van een niet actieve houtworm: mogelijk is in het verleden reeds een bestrijding uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat door veranderde omstandigheden in de ruimte de houtworm ‘vanzelf’ is vertrokken.

 • Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
 • De larve van de bonte knaagkever of bonte klopkever, wordt ook wel grote houtworm genoemd.
 • Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
 • Eitjes van houtwormen kunnen tot 7 jaar ‘na het leggen’ uitkomen en actief worden! Alertheid blijft dus altijd geboden.
 • Indien volledige zekerheid is gewenst kan worden overwogen om een deskundige bestrijder te betrekken voor een volledige inventarisatie.

Als er een vermoeden is voor de aanwezigheid van een boktor in de balken en/of het vloerbeschot: één de houtwormen die het meeste schade aan kan richten in Nederland is de Boktor. Een bestrijding op korte termijn wordt bij aanwezigheid van een levende boktor altijd op korte termijn geadviseerd. Bij behandeling kan zelfs blijken dat delen van balken in het ergste geval vervangen moeten worden.

 • Een boktor knaagt een gang in het hout, de uitvliegopeningen zijn ongeveer 6 mm tot 9 mm lang en ovaalvormig. Deze uitvliegopeningen zijn aanwezig.
 • Voor een boktorbestrijding kunt u het beste contact opnemen met een deskundige, een hierin gespecialiseerde ongediertebestrijder.
 • Een boktor is hoorbaar door het knagen aan het hout, maar is lastig te herkennen.
 • Herken de houtworm en voorkom erger!
 • Een boktor in huis is een lastig gebrek!

Overige gebreken of opmerkingen

Als u de houten vloer en balken op de aanwezigheid van een houtworm of andere vorm van houtaantasters heeft gecontroleerd en deze zijn verder niet opgemerkt, let dan nog steeds op dat dit altijd een momentopname is. Afhankelijk van allerlei omstandigheden zoals klimaat en ventilatie kan bijvoorbeeld bruinrot snel ontstaan en zich verspreiden.

Vloerbalken hebben vanzelf een oplegging in de fundering, ook kan deze worden ondersteund door één of meerdere gemetselde poeren. Een dergelijke ondersteuning geeft meer stabiliteit en stevigheid aan de vloer in zijn geheel. Vanwege de overspanning in combinatie met de afmetingen van de balk zal deze ondersteuning nodig geweest zijn. Op zich een prima en goed functionerende oplossing welke gehandhaafd kan blijven. Indien geen gemetselde poeren zijn toegepast voor deze ondersteuning maar een minder stabiele ondersteuning dan kan dit wellicht best ook functioneren, maar moet deze wel periodiek gecontroleerd worden of stevigheid en stabiliteit.

In houten vloerbalken kan ook enige doorzadeling aanwezig zijn, het kan dat hierdoor de vloer aan bovenzijde afloopt of beperkt kan ‘bewegen’ bij het plaatsen van een te zware belasting. Als de houten vloerbalk(en) onvoldoende steun hebben bij de oplegging en/of bij de poeren dan kan dit eenvoudig worden verbeterd door het aanbrengen van een ondersabelingsmortel.

 • Ondersabelen is het opvullen van de (kleine) ruimte tussen constructieonderdelen.
 • Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld met een autokrik of wig de balken iets te liften, dan met een harde PVC afstandhouder de opening fixeren waarna de mortel kan worden aangebracht.
 • Als daar mogelijkheden voor zijn zal een Homekeur inspecteur tijdens de bouwkundige keuring de kruipruimte absoluut inspecteren.