hemelwaterafvoeren 2021-01-06T21:30:39+01:00

Afwatering en hemelwaterafvoeren

Onder hemelwater verstaan we alle vormen van water dat “uit de hemel” komt, zoals regen, sneeuw, hagel. Doel van de hemelwaterafvoer is het afvoeren van hemelwater van dak en dakgoot naar de riolering. Niet altijd is de hemelwaterafvoer aangesloten op de riolering maar eindigt deze boven de grond of in een grindpunt langs de gevel.

Indien gebreken aan de bevestiging van de hemelwaterafvoeren worden opgemerkt: deze gebreken kunnen meestal eenvoudig worden hersteld. Bij elke bouwmarkt kunnen de benodigde onderdelen worden aangeschaft.

Indien de hemelwaterafvoeren zijn verzakt of uit elkaar geweken: met name op de verbindingen moet dan herstel worden uitgevoerd. Eventueel kunnen onderdelen worden vervangen of verlengd, reparatie is eenvoudig mogelijk. Let op: doordat deze afvoeren nu uit elkaar zijn gezakt moet u nadenken over een mogelijke oorzaak: vaak zijn dat verzakkingen of afwijkingen in de bodemstructuur, deze trekken de afvoeren of rioleringen mee naar beneden.

Als de HWA overloopt en/of er is onvoldoende afwatering of (afvoer)capaciteit: dit kan het gevolg zijn van een verstopping, breuk of ander (niet zichtbaar) gebrek aan de hemelwaterafvoer boven of onder het maaiveld. Gebreken kunnen meestal eenvoudig worden gelokaliseerd en hersteld.

Het kan zijn dat de hemelwaterafvoer niet is aangesloten op een riolering maar eindigt boven de grond. Zorg ervoor dat het hemelwater ongehinderd kan wegvloeien om de gevel zoveel als mogelijk te ontlasten. Indien deze afwatering goed functioneert en afvloeit van de gevel kan dit op deze manier gehandhaafd blijven!

  • Indien het wegvloeien van de gevel niet optimaal functioneert kan het maken van een grindput of alsnog aansluiten op een riolering een hele eenvoudige preventieve maatregel zijn om de afwatering te verbeteren.
  • Indien de afvoer capaciteit van water niet goed is geregeld wordt de gevel en fundering langdurig (met water) belast. Dit zal leiden tot verzompen van bijvoorbeeld de fundering of metselwerk.
  • Vocht in muren of fundering kan leiden tot (niet zichtbare) gebreken aan vloerbalken, muren in kelders, verzwakkingen in de fundering en bodemstructuur.

Als de hemelwaterafvoer eindigt in een (grind)put: dit is een prima oplossing, mits de put voldoende opvangcapaciteit heeft. Water wat continue de gevel belast zal op enig moment schade veroorzaken of een vochtprobleem aan de andere zijde van de muur. Zorg er dus voor dat het hemelwater ongehinderd wordt opgevangen in de put om de gevel zoveel als mogelijk te ontlasten.

  • Indien de afvoer capaciteit van water onvoldoende blijkt, wordt de gevel en fundering langdurig (met water) belast. Dit zal leiden tot verzompen van bijvoorbeeld de fundering of metselwerk.
  • Vocht in muren of fundering kan leiden tot (niet zichtbare) gebreken aan vloerbalken, muren in kelders, verzwakkingen in de fundering en bodemstructuur.
  • Op enig moment is een betere oplossing deze afwatering toch op een riolering aan te sluiten. Meestal zal dit in de praktijk moeten blijken!

Lees hier nog onze blog ‘Riolering van woning controleren‘ tijdens een bouwkundige keuring kan een ondergrondse riolering ook niet worden gecontroleerd, toch is het wel verstandig om bij het kopen van een woning een voorbehoud te maken van een bouwtechnische keuring. Op onze website leest u allerlei informatie en slimme aandachtspunten welke u mogelijk van dienst kunnen zijn bij de onderhandelingen of het kopen van een woning.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak