gevel 2021-01-07T16:35:13+01:00

Gevels stucwerk en gevelbekleding

Mogelijke bevindingen stucwerk gevels

Om stucwerk te beoordelen moet de gevel of delen van de gevel worden beklopt, alleen dan kan de gevel op gebreken worden gecontroleerd. Indien het stucwerk vast zit en geen oppervlakte schade aanwezig is, is ook het risico op scheurvorming uiteraard een stuk kleiner.

  • Onder het stucwerk is een raaplaag aanwezig, deze raaplaag kan niet technisch worden beoordeeld, omdat deze vanzelf niet zichtbaar is vanwege de stucwerk afwerking. Een raaplaag is een laag mortelspecie van meer dan 5 mm dik, soms zelfs enkele centimeters, die vlak is afgewerkt en die dient om een volgende stuclaag op te bevestigen.

Indien in het stucwerk scheurvorming is waargenomen: het is dan meestal onduidelijk of deze scheurvorming doorzet naar de constructieve gevel onder het stucwerk. Meestal is scheurvorming in stucwerk reparabel. Door werking van materialen en weersinvloeden is het op zich niet vreemd dat scheurvorming in stucwerk ontstaat. De gevel heeft ruimte nodig om te ‘bewegen’, normaal gesproken zijn voldoende dilataties aanwezig om deze werking aan af te geven.

  • Gerepareerde stucwerk (zeker scheurvorming) is meestal na reparatie nog wel zichtbaar.
  • Ook komt de gerepareerde scheur na een periode vaak weer terug indien geen andere preventieve maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld de gevel voldoende dilateren).
  • Een dilatatie is de methode om het werken van de buitenmuur (buitenblad, buitenspouwblad, gevel) op te vangen door het aanbrengen van een aantal open voegen of zaagsneden (ook verticaal). Deze voegen worden vaker afgedicht met een flexibele dilatatie kit of een zwelband.

Bij het bekloppen van stucwerk is een veel voorkomende afwijking het losklinkende stucwerk, bij het bekloppen is duidelijk hoorbaar waar het stucwerk wel, en waar het niet hecht aan de ondergrond. Wij adviseren zeer regelmatig dit losse stucwerk voor dat moment te handhaven en niet te vervangen of te herstellen. Op langere termijn moeten hier wel onderhoudshandelingen plaats vinden, danwel deels het stucwerk worden hersteld of vervangen. Als het stucwerk in een slechte conditie verkeerd en bijvoorbeeld vocht eenvoudig kan opnemen en de raaplaag aan het verzanden is, dan moet uiteraard het stucwerk op korte termijn worden vervangen.

  • De raaplaag kan ook loskomen van de ondergrond, alles wat los zit of onthecht is van de ondergrond moet worden verwijderd, hiermee wordt bedoeld de raaplaag en/of stucwerk.
  • Het is belangrijk (voordat uw bedenktijd voorbij is), nadat u een woning hebt gekocht te weten wat u op korte en langere termijn kunt verwachten aan bouwkundige gebreken en kosten. Tijdens de Bouwkundige keuring worden gebreken gedetailleerd in kaart gebracht

Bevindingen gevel(bekleding)

Indien de gevel(bekleding) aan de buitenzijde is vervuild: Dit is niet fraai en ook voor de levensduur van de materialen niet de meest ideale omstandigheid. Jaarlijks onderhoud aan een dergelijke gevel wordt geadviseerd. Denk hierbij aan op zijn minst het reinigen van de gevel(bekleding).

Indien in de gevelbekleding houtrot aanwezig is: dit moet dan uiteraard worden hersteld! Na deskundige reparatie moet het schilderwerk eveneens worden hersteld, bij voldoende en goed regulier onderhoud kan de gevel gehandhaafd blijven. Het kan ook zijn dat het materiaal van de gevelbekleding zo slecht is dat een deel of het geheel moet worden vervangen. Er is teveel houtrot aanwezig, reparatie is niet meer mogelijk. Na het vervangen moet vanzelf ook het schilderwerk worden hersteld.

Indien in het verleden diverse houtrot reeds is hersteld: belangrijk om daarvan de kwaliteit en uitvoering te beoordelen. Op termijn moet rekening worden gehouden dat incidenteel, bij reguliere schilderbeurten, er altijd beperkt houtrot zichtbaar kan worden op niet verwachte plaatsen. Indien frequent en goed onderhoud wordt uitgevoerd is dat steeds goed te herstellen.

De bevestiging van de gevelbekleding is ook belangrijk om te beoordelen, bij gebreken kan dit worden verbeterd. Voor het behoud van de materialen en de onderliggende constructie is het wel belangrijk om dergelijke verbeteringen niet te lang uit te stellen. Er zijn daarnaast allerlei mogelijke risico’s zoals inwateren en vervuiling achter de gevelbekleding bij handhaving van de huidige situatie. Een bevestiging conform de instructie van de fabrikant is belangrijk voor de garantievoorwaarden van de materialen. De materialen zijn onderhevig aan weersinvloeden! Door deze invloeden werken de materialen en komt de bevestiging onder spanning, naden kunnen opentrekken of bij onvoldoende ruimte kunnen de materialen bol gaan staan.

  • Vervuiling in de constructie kan in het ergste geval een zwam veroorzaken die de constructie van de woning kan aantasten.
  • Verbeteren van de bevestiging is een klein verbeterpunt maar kan grote gevolgen hebben.

Het kan zijn dat de gevel(bekleding) niet voldoende geventileerd is aangebracht, de bekleding is dan volledig ‘gesloten’ zonder dat de ruimte tussen de bekleding en de constructie voldoende kan ventileren. Tussen het binnenblad van de woning en de gevelbekleding kan mogelijk condens gaan ontstaan. Hier kunnen alsnog preventieve maatregelen voor worden genomen, denk aan het boren van gaten en plaatsen van roosters.

Diverse soorten gevelbekleding