gevel-metselwerk 2021-01-06T06:42:47+01:00

Zetting en scheurvorming (metselwerk)

In de metselwerk gevel kan scheurvorming aanwezig zijn. Scheuren in het metselwerk kennen veel verschillende oorzaken o.a.:

 • Funderingsproblemen (zetting/zakking)
 • Thermische werking
 • Onvoldoende of roestige verankeringen
 • Onvoldoende of geen dilataties
 • Het ontbreken van (goed) functionerende lateien
 • Overige constructieve oorzaken

In voorkomende gevallen kan de oorzaak van scheurvorming (ook of deels) worden toegeschreven aan het ontbreken van voldoende bewegingsvrijheid van het metselwerk. Doordat de krachten die vrijkomen onvoldoende kunnen worden afgegeven kan scheurvorming ontstaan. Denk bijvoorbeeld als oorzaak aan onvoldoende dilataties in het metselwerk.

 • Bij reparatie van scheurvorming in metselwerk gevels kan het metselwerk op verschillende manieren worden hersteld. Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om het metselwerk opnieuw te ‘vertanden’. Hierbij worden delen metselwerk uitgehaald en opnieuw opgezet. Het advies is om dit te doen i.c.m. bijvoorbeeld het TotalWall systeem waarbij het gescheurde metselwerk nagenoeg onzichtbaar kan worden hersteld door het aanbrengen van wapening in de voegen en het daarmee in staat is om nieuwe beweging op te vangen zonder direct nieuwe schade te veroorzaken. Het is echter belangrijk om herstel uitsluitend uit te voeren wanneer de situatie stabiel is. Bij twijfel kan monitoring van de scheuren worden overwogen.
 • Scheuren als gevolg van het ontbreken van onvoldoende bewegingsvrijheid van het metselwerk worden vaak door thermische invloeden veroorzaakt. Door het opwarmen en afkoelen van een gevel zet de steen uit en/of krimpt deze. Deze beweging wordt doorgaans d.m.v. een dilatatievoeg opgevangen. Naast het herstel van de zichtbare schade, verdient het de aanbeveling om op de juiste plaatsen een verticale dilatatievoeg aan te brengen.
 • In voorkomende gevallen kan de bestaande en aanwezige scheurvorming worden verbeterd naar een dilatatie kitvoeg. Deze oplossing biedt minstens 60% financieel voordeel omdat de gevel niet wordt hersteld, maar de bestaande scheurvorming juist wordt gebruikt als dilatatiekitvoeg. Laat u adviseren door een deskundige!
 • Het is echter nooit uit te sluiten dat op enig moment op een andere plaats in het metselwerk nieuwe scheurvorming kan optreden.

In voorkomende gevallen kan de oorzaak van de scheurvorming (ook of deels) worden toegeschreven aan de gebruikte funderingstechniek en bodemstructuur onder de woning. Dit is een feit en eigenschap van de woning waar nauwelijks tot geen preventieve maatregelen tegen te nemen zijn. Door veranderingen in de bodemstructuur ontstaan zettingen met scheurvorming tot gevolg.

 • Verbeteringen aan bodemstructuur zijn mogelijk maar kostbaar, en bieden nog steeds geen volledige zekerheid en stabiliteit. U kunt eens kijken op de website https://www.uretek.nl/
 • Het is echter nooit uit te sluiten dat op enig moment op een andere plaats in het metselwerk nieuwe scheurvorming kan optreden.
 • Tijdens een Bouwkundige keuring zal de inspecteur de oorzaak, gevolg en herstel mogelijkheden met u uitgebreid bespreken.

In voorkomende gevallen kan de oorzaak van de scheurvorming (ook of deels) worden toegeschreven aan het ontbreken van voldoende draagkracht  van het metselwerk boven de kozijnen. Doordat de krachten die vrijkomen onvoldoende kunnen worden afgegeven kan scheurvorming ontstaan.

 • Scheuren boven sparingen (kozijnen en/of deuren) worden vaak veroorzaakt door het ontbreken van een voldoende sterke latei. Om voldoende draagkracht boven een sparing te creëren kan of een hoeklijn in het metselwerk worden aangebracht of gekozen worden voor een nagenoeg onzichtbare oplossing met het TotalWall systeem.

Bij reparatie van scheurvorming in metselwerk gevels kan het metselwerk op verschillende manieren worden hersteld. Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om het metselwerk opnieuw te  ‘vertanden’. Hierbij worden delen metselwerk uitgehaald en opnieuw opgezet. Het advies is om dit te doen  i.c.m. het Total Wall systeem waarbij het gescheurde metselwerk nagenoeg onzichtbaar kan worden hersteld  door het aanbrengen van wapening in de voegen en  het daarmee in  staat is om nieuwe beweging op te vangen zonder direct nieuwe schade te veroorzaken. Het is echter belangrijk om herstel uitsluitend uit te voeren wanneer de situatie stabiel is. Bij twijfel kan monitoring van de scheuren worden overwogen.

Scheuren boven sparingen (kozijnen en/of deuren) worden vaak veroorzaakt door het ontbreken van een voldoende sterke latei. Om voldoende draagkracht boven een sparing te creëren kan of een hoeklijn in het metselwerk worden aangebracht of gekozen worden voor een nagenoeg onzichtbare oplossing met het Total Wall systeem.

Indien een oorzaak niet direct kan worden benoemd adviseren wij, voordat u herstel gaat uitvoeren eerst nader onderzoek naar de staat en toestand van fundering en/of bodemstructuur. De oorzaak zou mogelijk te maken kunnen hebben met toch een constructief probleem of afwijking welke niet eenvoudig kan worden vastgesteld.