gevel-algemeen 2021-01-06T06:42:29+01:00

Aandachtspunten, opmerkingen bij gevels

Uitlijning van de woning

Belangrijk om bij een woning de horizontale en verticale uitlijning te beoordelen. Langs de gevels zowel horizontaal als verticaal bekijken en zichten op afwijkingen en uitlijning. Ga dus tegen de gevel staan, kijk omhoog en kijk naar links en rechts of afwijkingen zichtbaar zijn.

 • Indien er afwijkingen zijn voor wat betreft de horizontale of verticale uitlijning van de woning, wordt in voorkomende gevallen nader en specialistisch funderings- of bodemonderzoek geadviseerd. Dit is vooral van belang omdat de mogelijkheid aanwezig kan zijn dat afwijkingen nog actief en niet voltooid zijn. De kosten voor dit soort onderzoeken kunnen oplopen.
 • Met een dergelijke afwijking moet u wel alert blijven op afwijkingen of veranderingen. Een momentopname is geen garantie voor de toekomst.
 • De eventuele oorzaken zijn velerlei, denk hierbij aan spatkrachten vanuit de kap, een gewijzigde constructie, een steeds veranderende bodem structuur, gebreken aan fundering, wortels van bomen en nog heel veel andere mogelijk oorzaken.
 • Lees hier een blog over een gevel inspectie en aandachtspunten tijdens een bouwkundige keuring.

Algemene aandachtspunten en/of opmerkingen bij gevels

Oud ijzer in de gevel (zoals bouten, moeren of andere soorten van metalen) dienen altijd zo snel mogelijk verwijderd te worden uit de gevel. Roestende metalen kunnen in omvang meer dan verdubbelen. Door dit corrosie proces ontstaan enorme krachten die schade (zoals scheurvorming of andere soorten schade) kunnen veroorzaken. Na verwijdering kan de ontstane schade worden hersteld door bijvoorbeeld deze af te dichten met een metselspecie, stenen te vervangen of het stucwerk te repareren.

Stenen schilferen

De kwaliteit van stenen is onderhevig aan bijvoorbeeld weersinvloeden. De kwaliteit van het voegwerk en de waterdichtheid van de gevel is belangrijk. In voorkomende gevallen houden stenen het vocht vast, bij bevriezing schilferen de stenen. Door langdurige vochtbelasting worden de stenen bros en gaan schilferen. Voor het schilferen van de stenen zijn meerdere oorzaken mogelijk of combinaties van oorzaken. Zodra de stenen in meer of mindere mate aan het schilferen zijn is het moeilijk om aan te geven hoe zich dit verder zal gaan ontwikkelen, het proces van schilferen is niet te stoppen, de vlek van schilferen zal jaarlijks in omvang toenemen.

 • Preventieve maatregelen en periodieke controles zijn belangrijk. Het voegwerk moet in een goede conditie verkeren, eventueel kan de gevel worden gehydrofobeerd.
 • Laat u in alle gevallen door een deskundige adviseren, soms kunnen genomen maatregelen een onbedoeld (beroerd) resultaat hebben.


Open stootvoegen welke mede dienen als ventilatie voor de spouw mogen niet worden (door voegwerk of vervuiling) afgedicht. Deze open stootvoegen hebben een functie en voorkomen bijvoorbeeld condensatie in de spouw. De stootvoegen dienen open te zijn! Indien deze dicht zijn kunt u dit eenvoudig verbeteren door met een langere steenboor de voegen tot in de spouw weer open te boren.

Indien de buitenmuur (of delen) van de gevel zijn voorzien van een sauswerk: Waarschijnlijk zijn al meerdere verflagen over elkaar aangebracht. Belangrijk is dat al deze lagen vochtregulerend zijn geweest (dampopen), anders wordt de buitenmuur afgesloten. Indien de buitenmuur wordt afgesloten kan dat bijvoorbeeld bladderend verfwerk veroorzaken. Vocht wat vanuit de woning, spouw, de fundering of vanuit kruipruimte in de muren komt kan bij een dampopen verfsysteem droog ventileren. Indien de gevel dampdicht is geworden (door al de bedoelde verflagen) blijft het vocht opgesloten en kan dat leiden tot verhoogde vocht percentages in binnenmuren of vreemde onverklaarbare vochtplekken in binnenmuren.

 • Kies een dampdoorlatende muurverf die speciaal geschikt is voor buitenmuren. Deze verf voorkomt dat nat naar binnen dringt en laat opgenomen vocht dat zich in de muren bevindt toch ontsnappen. Dat is belangrijk om vochtproblemen te voorkomen.
 • Ook bij het na-isoleren via de spouw is het noodzakelijk om een dampopen verf te gebruiken. Door de spouwmuur te isoleren vermindert de luchtcirculatie, en deze is nodig om vocht uit de muren te weren. Een dampopen verf op de gevel zorgt dan toch voor een ontsnappingsroute voor het vocht.
 • Bij regelmatige en niet te stoppen vochtproblemen kan in het ergste geval een dampdicht verfsysteem weer worden verwijderd door de gevels te stralen.

De bakhuid van het metselwerk (ook wel patina laag genoemd) kan zijn aangetast. Een baksteen heeft door het bakproces een bakhuid gekregen. Deze huid van de baksteen is harder dan de rest van de steen en zorgt ervoor dat er niet te veel vocht en vuil in de steen kan dringen. Het is daarom belangrijk dat deze huid in stand blijft. Als dat niet zo is zal de baksteen versneld verouderen en verweren. Bij het reinigen of stralen van de gevels wordt vaak deze bakhuid aangetast. In voorkomende gevallen kan door langdurige gevel belasting (wind en regen) deze patina laag ook verminderen of zelfs verdwijnen. Om de patina laag te vervangen of te verbeteren wordt de gevel ook wel gehydrofobeerd. • Helaas heeft deze goedbedoelde poetswoede (stralen van gevels) een keerzijde. Bij vrijwel alle gekozen reinigingsmethoden kan (ernstige) schade aan de behandelde gevels ontstaan. Als eenmaal de bakhuid van de bakstenen is aangetast, krijgen weer en wind sneller invloed op de stenen en zullen deze gemakkelijker afbrokkelen. De bakstenen worden door de reiniging ruwer, wat betekent dat ze vaak sneller en dieper vervuilen. Duurzaam is het effect van de gevelreiniging dus niet: veel gevels zijn binnen enkele decennia weer vuil.
 • Na het reinigen en voegen wordt vaak een waterwerende laag, een zogenaamde hydrofobeerlaag, op de gevel aangebracht. Deze doet meestal meer kwaad dan goed. De meeste hydrofobeermiddelen zijn weliswaar ademend, maar belemmeren toch het vochttransport door een gevel. Water dat ’s winters vanuit de binnenzijde van een pand in de gevel komt (bijvoorbeeld condensatie van waterdamp door het afkoelen van de lucht) kan daar moeilijk uit, waardoor de kans op vorstschade wordt vergroot. Daarnaast kan zoutophoping ontstaan achter de hydrofobeerlaag, door zouten die uit het metselwerk zijn opgelost en bij verdamping achterblijven. Het komt veelvuldig voor dat stenen achter een hydrofobeerlaag kapot worden gedrukt.


Indien de gevel (deels) is begroeid met een beplanting: de meningen of dit wel of niet schadelijk is voor een gevel zijn hierover verdeeld. Wij zijn van mening dat een begroeide gevel niet wenselijk is (en dus beter om te verwijderen).

 • De gevel vervuilt en wordt aangetast, indien het ooit verwijderd moet worden zal het reinigen hoge kosten met zich meebrengen.
 • Ongedierte wordt hierdoor aangetrokken en vogels zullen zich in de begroeiing nestelen.
 • De begroeiing kan door open stootvoegen of andere openingen naar binnen groeien, in de spouw groeien, ja zelfs onder het plafond in de woning terecht komen.

Indien tegen de gevel boven het maaiveld en hoger dan gebruikelijk (deels) grond  is aangewerkt: De gevel hierachter is nu niet te inspecteren, tevens is hier een verhoogd risico op aantasting en/of rot in de materialen, vochtdoorslag en vochtoptrek door mogelijk een langdurige vochtbelasting.

 • Het advies is om deze situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de grond te verwijderen en te zorgen voor een waterdichte afdichting. Of de afwatering te verbeteren.

Indien aan prefab beton elementen een beperkte mechanische schade wordt opgemerkt: Het advies is om deze schade te herstellen en in de staat en toestand te brengen zoals de overige betonnen elementen en/of constructie. Doordat vocht bij een dergelijke schade in de constructie kan komen is er een beperkt risico dat de wapening in het beton kan gaan roesten waardoor meer schade kan gaan ontstaan.

 • Schade en los materiaal weghakken, eventuele wapening ontroesten en conserveren.
 • Beton schade herstellen conform de overige betonnen elementen en/of constructie.

Indien de loodstroken in de gevel te lang zijn: De stroken mogen een maximale lengte hebben van 1 meter en moeten elkaar minstens 8 cm overlappen. Door weersinvloeden werken de materialen. Als deze te lang zijn, is er onvoldoende ruimte om die werking van krimpen of uitzetten op te vangen. Hierdoor gaat het materiaal sneller scheuren en ontstaan er dus gebreken. Als het lood eenmaal op deze manier is aangebracht is hier niet veel meer aan te doen dan dit te accepteren. De levensduur van het materiaal is hierdoor korter, vervangen van het voetlood zal eerder dan gebruikelijk uitgevoerd moeten worden. Indien  scheurtjes worden opgemerkt in de loodstrook zijn deze meestal eenvoudig herstellen, waarna het lood weer meerdere jaren als bedoeld kan functioneren. Indien gebreken niet meer reparabel zijn moeten de loodstroken uiteraard spoedig worden vervangen.

 • Deze reparatie kan eenvoudig door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. Bij elke bouwmarkt zijn reparatiesets te koop om scheurtjes in lood te repareren, diverse (plak)band, bitumen plakmateriaal worden aangeboden.
 • Bij gebreken aan loodslabbe’s is het risico op inwateren (en lekkage) aanwezig. Let op dat gebreken op korte termijn worden hersteld.
 • Het monteren en/of vervangen van een loodstrook of loodslabbe in een gevel is meestal niet eenvoudig, laat een vakman deze reparatie uitvoeren!

De dilatatie kitvoegen welke in de gevel aanwezig kunnen zijn, moeten (deels) periodiek worden vervangen. Gebreken aan de kitvoeg kunnen bijvoorbeeld een lekkage veroorzaken, gevelwater kan ongehinderd in de constructie verdwijnen. Indien in de constructie wapeningsijzer is gebruikt kan dit nu door vocht worden aangetast, gaan roesten, corroderen en (ernstige) betonschade veroorzaken.

De ventilatieroosters welke mede dienen als ventilatie voor de kruipruimte (en mogelijk ook voor de spouw) kunnen door materialen, voegwerk of vervuiling zijn afgedicht. Deze roosters hebben een belangrijke functie voor de constructie en enkele onderdelen van de woning. Geadviseerd wordt om de vervuiling of voegwerk op korte termijn te verwijderen zodat de ventilatie roosters weer als bedoeld kunnen functioneren. Indien gebreken aan één of meerdere roosters in de gevel aanwezig zijn adviseren we deze te vervangen. Deze roosters zijn bedoeld om de toegang voor ongedierte naar de spouw en/of kruipruimte te blokkeren. Bij gebreken aan deze roosters heeft ongedierte eenvoudig via de kruipruimte of spouwmuur eenvoudig toegang tot uiteindelijk de hele woning!

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak