gevel afdekker 2021-01-06T21:29:35+01:00

Gevelafdekker steenachtig

De gevel kan aan de bovenzijde (deels) afgewerkt zijn met een (steenachtige) gevel en/of muurafdekker. Een muurafdekker is een bedekking van een muur die niet door een dakvlak wordt gevrijwaard van inregenen. Een muurafdekker wordt toegepast op bijvoorbeeld een borstwering, een kopgevel of een gemetselde tuinmuur.

 • Indien de gevel/muur afdekker is vervuild met alg en/of mos aangroei: het is beter om deze vervuiling periodiek te verwijderen en het materiaal te onderhouden. Het is ook belangrijk dat dit materiaal waterdicht is en blijft. Indien het materiaal poreus is kan vocht indringen, eventuele aanwezige wapening gaat hierdoor roesten met schade tot gevolg, ook kan dan zelfs bij vorst schade ontstaan.
 • Indien aan de steenachtige gevelafdekker op de gemetselde gevel overige schade aanwezig: deze schade kan bijna altijd wel worden hersteld. De schade en het losse materiaal goed verwijderen, indien wapening zichtbaar wordt deze ontdoen van roest en voorbehandelen met een primer of loodmenie. Hierna kan de schade worden hersteld met een vorstbestendig materiaal.
  • Let op niet elke kant en klare specie of cementzak van een bouwmarkt is hiervoor geschikt, informeer naar de mogelijkheden.
  • Van verschillende fabrikanten is vorstbestendige reparatiemortel te koop, zoek op internet: vorstbestendige reparatiemortel.
 • Tussen de gevel/muur afdekker elementen kan een flexibele kitvoeg aanwezig zijn: deze kitvoeg moet functioneel zijn en gebreken moeten worden hersteld. Indien gebreken aanwezig zijn wordt geadviseerd om de nog aanwezige kitvoegen te verwijderen en deze allemaal te vervangen. Neem goed de tijd om de oude kit te verwijderen en het geheel grondig te reinigen en te ontvetten, bij onvoldoende reiniging zal de flexibele kitvoeg spoedig onthechten van het materiaal.
 • Als de bevestiging van de gevel/muur afdekker niet meer op orde is: De bevestiging moet worden verbeterd door de afdekker iets op te lichten en een verlijming eronder aan te brengen.

Muurafdekker zink of metaal

Muurafdekkers zorgen voor een stijlvolle afwerking en/of aansluiting van uw gemetselde muur en eventueel de aansluiting van het dak. De belangrijkste functie van een muurafdekker is de bescherming van uw metselwerk. Water en andere weersinvloeden kunnen uw muur beschadigen. Een afdekker beschermt uw muur! Voor muurafdekkers zijn veel verschillende (metalen) materialen geschikt.

  • Controleer de bevestiging van de muurafdekker, indien hier gebreken aan worden opgemerkt is dit meestal wel reparabel.
  • Van een zinken muurafdekker komen regelmatig de solderingen op de naden los. Dit komt vermoedelijk door de lengte van het aan elkaar gesoldeerde materiaal. Door weersinvloeden werken de materialen, kunnen hun spanningen niet kwijt en worden kwetsbaar op de meest zwakke plaatsen zoals een soldering. In dat geval kan een deskundige dit soldeerwerk vaak nog goed herstellen, bij voorkeur kan dan gelijk een expansiestuk worden aangebracht om dit soort gebreken in de toekomst te voorkomen.
  • Indien een zinken muurafdekker te lang aan één stuk is gemonteerd: door weersinvloeden werken de materialen en kunnen lengteveranderingen, gebreken of vervormingen ontstaan. Wij adviseren dan ook om een expansiestuk aan te brengen in de muurafdekker. Hierna kunnen de materialen los van elkaar ‘werken’ zonder dat een schade of lekkage ontstaat.
  • Indien tussen de elementen van de muurafdekker een kitvoeg aanwezig is: deze moet vanzelf functioneel zijn en zonder gebreken. Bij gebreken adviseren wij om de nog aanwezige kitvoegen te verwijderen en deze allemaal te vervangen. Neem goed de tijd om de oude kit te verwijderen en het geheel grondig te reinigen en te ontvetten, bij onvoldoende reiniging zal de flexibele kitvoeg spoedig onthechten.
  • Indien de muurafdekker is vervuild: alg en mosgroei moet worden verwijderd. Goed en regelmatig onderhoud zorgt voor een langere levensduur van de materialen.
  • In het bouwkundig rapport kunt u na de inspectie duidelijk terug lezen de technische staat en toestand van de gevelafdekkers, en wat de mogelijke wel of niet noodzakelijke onderhoudshandelingen zouden moeten zijn.