Geldigheidsduur asbestinventarisatierapport 2018-06-14T19:11:38+01:00

Een asbestinventarisatierapport heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Daarna moet u het rapport laten actualiseren

De geldigheidsduur van een asbestinventarisatierapport is beperkt. Die beperking is gesteld, omdat gedurende een periode van 3 jaar wijzigingen (bijvoorbeeld een verbouwing) en/of invloeden van buitenaf de omstandigheden kunnen beïnvloeden waarop destijds het rapport is opgemaakt. Wanneer een asbestrapportage niet (meer) voldoet aan één van de voorwaarden uit het Asbestverwijderingsbesluit, is het rapport niet geldig voor bijvoorbeeld een sloopmelding. Wilt u uw asbestinventarisatierapport laten actualiseren om de huidige geldigheid te verkrijgen? Plaats dan direct bij ons asbestinventarisatiebureau een opdracht of vraag om een vrijblijvende offerte.

Productenbesluit Asbest

Het Asbestverwijderingsbesluit ofwel Productenbesluit Asbest 2005 maakt deel uit van een omvangrijke asbestregelgeving. Hierin is onder meer bepaald hoe het slopen van panden, huizen en objecten met asbesthoudend materiaal dient plaats te vinden. Als na een asbestinventaris wordt gesteld dat er inderdaad asbest aanwezig is, dient deze regelgeving strikt te worden toegepast.

SC 530 en 540 gecertificeerde bedrijven

Bedrijven die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren moeten gecertificeerd zijn volgens de SC 530 of 540. In de praktijk moet een DIA worden ingeschakeld. DIA staat voor Deskundig Inventariseerder Asbest. Het asbest moet in de meeste gevallen ook verwijderd worden door SC 530 en 540 gecertificeerde bedrijven met een DTA in dienst. DTA staat voor deskundig toezichthouder asbestverwijderaar. De norm heeft onder meer betrekking op gezondheid, veiligheid en milieu. Dit zijn de benamingen die Ascert eraan heeft gegeven. Ascert Stichting Certificatie Asbest certificeert bedrijven die asbest inventariseren en verwijderen.

Asbestverwijderingsbedrijf

In de praktijk wordt gesproken over SC 540 gecertificeerde bedrijven en over SC 530 bedrijven. Dat zijn dan bedrijven die voldeden aan de eisen uit de oude bijlage XIIIa van asbestinventarisatiebedrijven respectievelijk de oude bijlage XIIIb van asbestverwijderingsbedrijven. Het staat bedrijven uiteraard vrij om de aanduidingen SC-530 of SC-540 te blijven gebruiken om aan te geven dat zij gecertificeerd zijn als asbestinventarisatiebedrijf of als asbestverwijderingsbedrijf.

Asbestverwijdering met containment techniek

Voor het verwijderen van bijvoorbeeld chrysotiel (witte) asbest zijn bepaalde verwijderingstechnieken mogelijk zoals de containment techniek. Hierbij wordt de ruimte waarin het asbest zich bevindt, volledig afgeschermd van de rest van het huis of het gebouw. Er wordt als het ware een ‘ruimte in een ruimte’ gecreëerd, een containment. Uiteraard wordt door erkende asbestverwijderaars die ruimte geheel luchtdicht gemaakt. Met gebruikmaking van luchtdrukapparatuur wordt vervolgens onderdruk gerealiseerd in deze ruimte. Daardoor kunnen eventueel vrijkomende asbestdeeltjes niet uit de ruimte ontsnappen. Andere technieken die gebruikt kunnen worden door een asbestsaneerder zijn onder meer openlucht en couveusetechniek. Na asbestsanering volgt asbestverwerking. Ook daaromtrent zijn strikte regels die gehandhaafd moeten worden. Wij vertellen u er graag meer over.

Melding bij gemeente

Bovenstaand is puur ter informatie, want waar het u om gaat is om een actualisering van de geldigheid van een asbestinventarisatierapport. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Onze eerste taak is opnieuw belangrijke punten te bekijken en te beoordelen. Is er sprake van asbest? Dan zullen wij u adviseren hoe u het beste asbest kunt laten saneren en afvoeren met als uitgangspunt de geldende wetgeving van dat moment. Voordat verwijdering kan plaatsvinden is melding bij de gemeente of ander asbest meldpunt een vereiste.

Asbestinventarisatie bij verkoop van een woning

Bij renovatie of bij het slopen van gebouwen of panden van voor 1 januari 1994 dient vooraf asbestinventarisatie plaats te vinden door een gecertificeerd bedrijf. In sommige gevallen is het ook verplicht bij de verkoop van een woning. Waar u het ook voor nodig heeft, of u nu een huis te koop aanbiedt of wilt kopen, wij helpen u graag met het opmaken van een asbestinventarisatierapport of het actualiseren van de geldigheidsduur.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by