gebreken kozijnen 2021-01-08T07:30:41+01:00

Overige gebreken kozijnen

Als ramen en/of deuren klemmen of niet goed en soepel kunnen worden gebruikt en afgesloten: In de meeste gevallen kunnen niet goed sluitende ramen en deuren worden afgesteld.

Door een capillaire werking kan vocht in versmallingen of te nauwe ruimtes hoger opkruipen dan dit normaal zou doen, met name treedt dit op in nauwe aansluitingen waartussen zich lucht bevindt. Door onderlinge werking kan vloeistof (meestal hemelwater) zowel omhoog als omlaag als in horizontale banen naar binnen worden gezogen. Dit vormt dus een risico in voorkomende gevallen! Hierdoor zou houtrot (van binnen uit), een vochtprobleem of ander gebrek kunnen ontstaan. Dergelijke gebreken zijn nauwelijks zichtbaar of te lokaliseren, soms ontstaan dit soort gebreken en soms gaat het goed. In voorkomende gevallen is een gebrek vergevorderd voor dat dit zichtbaar wordt. Een opening van 5mm tot 7mm tussen materialen wordt over het algemeen groot genoeg geacht om te voorkomen dat er capillaire werking optreedt.

Indien dubbel glas aanwezig is: het kan zijn dat normale glaslatten zijn gebruikt. Deze glaslatten geven vocht en vuilophoping in de ruimte die aanwezig is tussen het kozijn en de beglazing. Dit kan dan niet ventileren! Wij adviseren alsnog om een ventilerende glaslat aan te brengen. Nadeel is dat hierna ook het schilderwerk moet worden hersteld. Deze verbetering kan het beste met de volgende reguliere schilderbeurt worden toegepast. Als ook nog oudere dubbele beglazing aanwezig is, kunt u wellicht beter wachten tot ook deze vervangen moet worden.

  • Voor wat betreft de vochtophoping is er (van binnen uit) nu een groot risico op houtrot.
  • Houtrot wordt vaak pas zichtbaar als het in een vergevorderd stadium is.
  • Nog beter is om (alleen bij kozijnen met sponning) een neuslat aan te brengen! Doordat deze de volledige dorpel oversteekt is inwatering uitgesloten. Daarnaast wordt deze door middel van kunststof of rubber blokjes een paar millimeter boven de houten onderdorpel gemonteerd. Het gevolg is een goed ventilerende, vuil- en watervrije oplossing.


Kozijnonderdelen tot in detail

Als de onderdorpel van kozijnonderdelen niet vrij zijn van het maaiveld: Water, begroeiing en dergelijke belasten nu het (onbehandelde) houtwerk. Hierdoor kan versneld houtrot optreden! In de meeste gevallen wordt de omvang van eventueel houtrot pas zichtbaar indien grond, vervuild grind of bestrating is verwijderd en de kozijnonderdelen geheel zijn ‘vrij’ gemaakt. Wij adviseren om (terrein) aanpassingen toe te passen zodat de kozijnonderdelen weer vrij zijn van voortdurende vochtbelasting, tegelwerk, grind of grond.

  • Kozijnonderdelen dienen zichtbaar te zijn, en behandeld te kunnen worden!
  • Kozijnonderdelen dienen niet in contact te staan met voortdurende vochtbelasting, tegelwerk, fijn grind of grond.

Indien een tochtafsluiting langs de kozijnen en de aansluitingen met de gevel niet in optimale conditie verkeerd of gebreken hieraan worden opgemerkt dienen gebreken te worden hersteld of verbeterd. Dit kan door langs het kozijn aan de buitenzijde alsnog een afdichting aan te brengen. Denk hierbij aan een kitvoeg of indien mogelijk (en nog beter) een compriband.

  • Compressband (zwelband/compriband) wordt veelal toegepast als slagregendichte afdichting in de kozijn- en gevelindustrie. Bijvoorbeeld tussen stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Maar ook bij prefab beton en dilatatievoegen in metselwerk. Zwelband/Compriband is verouderingsbestendig en heeft een lange levensduur.

Boven het kozijn moet een loodslab aanwezig zijn ten behoeve van de afwatering van het gevelwater. Als deze loodslab (of soortgelijke voorziening) niet aanwezig is en/of hieraan zijn gebreken opgemerkt is het advies deze afwatering of loodslabbe boven het kozijn geheel opnieuw aan te brengen.

Aan de onderzijde van een kozijn zijn in voorkomende gevallen loodstroken aanwezig ten behoeve van de afwatering, als aan deze loodstroken gebreken worden opgemerkt (bijvoorbeeld scheurtjes in het lood) moet worden nagedacht over een mogelijk herstel of onderhoudshandeling. Dergelijke loodstroken vervangen is eigenlijk geen optie, omdat deze aan de onderzijde van het kozijn zijn gemonteerd. Totdat de kozijnen op enig moment worden vervangen moet dus worden volstaan met repareren van dit lood.

  • Reparatiesets voor loodstroken zijn verkrijgbaar, hiermee kunnen scheurtjes in lood worden gerepareerd, diverse (plak)banden, bitumen plakmateriaal worden aangeboden.
  • Bij gebreken aan loodstroken is het risico op inwateren (en lekkage) aanwezig. Let op dat gebreken op korte termijn worden hersteld.

De loodstroken bij het kozijn kunnen te lang zijn uit één stuk:  loodstroken mogen gemiddeld een maximale lengte hebben van 1 meter en moeten elkaar minstens 8 cm overlappen. Door weersinvloeden werken de materialen. Als deze te lang zijn, is er onvoldoende ruimte om die werking van krimpen of uitzetten op te vangen. Hierdoor gaat het materiaal sneller scheuren en ontstaan er dus gebreken. Als het lood eenmaal op deze manier is aangebracht is hier niet veel meer aan te doen dan dit te accepteren. De levensduur van het materiaal is hierdoor korter, vervangen van het voetlood zal eerder dan gebruikelijk uitgevoerd moeten worden.

Openslaande ramen met dubbel glas. Zeker indien dubbel glas later is aangebracht in bestaande raampjes (welke qua gewicht hierop niet zijn berekend), kan het voorkomen dat door het gewicht van de beglazing de ramen doorhangen, hierdoor klemmen de ramen in de kozijnen. Dit gebrek is niet of nauwelijks te verhelpen, bij veelvuldig gebruik zal het ‘doorhangen’ vermeerderen en het geheel steeds minder goed gaan functioneren en afsluiten. Op enig moment moet het raam worden vervangen. Ook bij deuren kan dit het geval zijn.

  • Benoemde gebreken komen vaak voor bij ramen waarbij de beglazing in rubbers zijn gemonteerd en niet gekit.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak