Gasinstallatie 2020-09-15T07:07:35+01:00

Gasinstallatie

De woning is aangesloten op gas, er is een gasmeter in de woning aanwezig en een gasleiding netwerk.

Aan de gasmeter en gasinstallatie zijn geen gebreken opgemerkt voor zover de bedoelde onderdelen visueel zijn waargenomen. Dit is geen installatiekeuring, de gasleidingen zijn niet afgeperst. Het geheel lijkt deugdelijk en technisch in orde. Het geheel kan veilig en goed functioneren.

Er zijn gebreken aan de hoofdafsluiter, dit is absoluut onveilig. Het systeem moet te allen tijde in zijn geheel afgesloten kunnen worden. Het gebrek moet in dit geval door de netbeheerder worden hersteld. Wij adviseren u voor deze meter contact op te nemen met uw netbeheerder.

De bevestiging van de gasmeter aan de wand moet worden verbeterd. De meter dient aan de wand te zijn bevestigd zodat deze niet kan bewegen of bewogen worden. Bij veel beweging van de meter kunnen koppelingen losraken met het risico op een lekkage bij de koppelingen.

  • Het verbeteren van de bevestiging van de meter is voor rekening en verantwoording van de netbeheerder. Neem dus contact op met uw netbeheerder om dit verder af te stemmen.

In de kelder/kruipruimte zijn oudere roestende leidingen aangetroffen. Mede hierom adviseren we toch een installatiekeuring waarbij de gasinstallatie kan worden afgeperst. Een plaatselijke loodgieter kan u hiermee meestal wel van dienst zijn. In het ergste geval kan de leiding buiten gebruik worden gesteld en vrij eenvoudig en snel worden vervangen door een kunststof gasleiding (gele leiding).

  • Let erop dat een kunststof leiding in de meterkast moet voorzien zijn van een beschermende mantelbuis.

Het gasleiding netwerk in de woning is (deels) ondeskundige en niet professioneel aangelegd. Helemaal gerust op een goed en langdurig functioneren met een dergelijke ondeskundige aangelegde installatie zijn we niet. In dit geval adviseren we een veiligheidskeuring voor de installaties. Met een dergelijke ondeskundige aanleg kan geen enkel risico worden genomen.

Er zijn nogal wat bedenkingen bij de huidige gasinstallatie, het risico op een lekkage of het spontaan optreden van een lekkage is reëel aanwezig. Voordat u het systeem gaat gebruiken adviseren we een veiligheidskeuring voor de installaties.

De hoofdinvoer van het gas in de meterkast of in de woning is niet professioneel. Een correcte aansluiting van uw gas- en elektrische installatie is noodzakelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Daarom worden er onder andere eisen gesteld aan de plaats en inrichting van uw meterruimte en de invoervoorzieningen. Een gasleiding moet altijd in een mantelbuis worden doorgevoerd naar de gasmeter, in dit geval is dit niet zo en dus onveilig en niet deskundig.

  • De mantelbuis voor de aansluiting van gas (kleur geel) moet een middellijn hebben van 63 millimeter en een wanddikte van 3,0 millimeter.
  • In de meterruimte moeten de mantelbuizen voor gas, elektra en andere voorzieningen minimaal 20 millimeter uitsteken boven de afgewerkte vloer.
  • In de NEN2768 staan de eisen en voorschriften voor mantelbuizen en meterkasten uitgebreid omschreven.

 

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by