Gasinstallatie 2021-01-08T07:29:10+01:00

Gasinstallatie

Als de woning is aangesloten op gas, is een gasmeter in de woning aanwezig en een gasleiding netwerk. Zowel u als consument of wij als bouwkundige inspecteurs kunnen de gasmeter en gasinstallatie slechts visueel beoordelen. Bij een installatiekeuring worden gasleidingen afgeperst.

Als er gebreken zijn aan de hoofdafsluiter, is dit absoluut onveilig! Het systeem moet te allen tijde in zijn geheel afgesloten kunnen worden. Het gebrek moet in dat geval door de netbeheerder worden hersteld. Wij adviseren u voor de gasmeter contact op te nemen met uw netbeheerder. Ook de bevestiging van de gasmeter aan de wand moet in orde zijn en anders worden verbeterd. De meter dient aan de wand te zijn bevestigd zodat deze niet kan bewegen of bewogen worden. Bij veel beweging van de meter kunnen koppelingen losraken met het risico op een lekkage bij de koppelingen.

  • Het verbeteren van de bevestiging van de meter is voor rekening en verantwoording van de netbeheerder. Neem dus contact op met uw netbeheerder om dit verder af te stemmen.

Leidingwerk gasinstallatie

In de kelder/kruipruimte kunnen oudere roestende leidingen worden aangetroffen, als dit het geval is adviseren we toch een installatiekeuring waarbij de gasinstallatie kan worden afgeperst. Een plaatselijke loodgieter kan u hiermee meestal wel van dienst zijn. In het ergste geval kan de leiding buiten gebruik worden gesteld en vrij eenvoudig en snel worden vervangen door een kunststof gasleiding (gele leiding).

Indien het gasleiding netwerk in de woning (deels) ondeskundige en niet professioneel is aangelegd: u kunt nu niet helemaal gerust zijn op een goed en langdurig functioneren. In dat geval adviseren we een veiligheidskeuring voor de installaties. Met een dergelijke ondeskundige aanleg kan geen enkel risico worden genomen.Een correcte aansluiting van uw gas- en elektrische installatie is noodzakelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Daarom worden er onder andere eisen gesteld aan de plaats en inrichting van uw meterruimte en de invoervoorzieningen. Een gasleiding moet altijd in een mantelbuis worden doorgevoerd naar de gasmeter, de situatie is onveilig en niet deskundig als dit aan de orde is.

  • De mantelbuis voor de aansluiting van gas (kleur geel) moet een middellijn hebben van 63 millimeter en een wanddikte van 3,0 millimeter.
  • In de meterruimte moeten de mantelbuizen voor gas, elektra en andere voorzieningen minimaal 20 millimeter uitsteken boven de afgewerkte vloer.
  • In de NEN2768 staan de eisen en voorschriften voor mantelbuizen en meterkasten uitgebreid omschreven.
  • Tijdens een bouwkundige keuring zal de inspecteur enkele basis functionaliteiten controleren.