Vanaf juni 2021 is het funderingslabel verplicht

Het funderingslabel wordt vanaf juni 2021 een verplicht onderdeel van een taxatierapport. Een aardig deel van de huizen in ons land laat problemen met de fundering zien. Deze problemen komen naar voren tijdens een bouwtechnische keuring, maar niet iedere huizenkoper laat deze keuring uitvoeren. De kosten voor funderingsherstel zijn pittig. Het is daarom altijd belangrijk om voorafgaande aan de koop van een woning duidelijkheid te hebben over de staat van de fundering. Deze duidelijkheid moet het funderingslabel gaan geven.

Funderingsproblemen bij meer dan 1 op de 10 woningen

Het KCAF, het Kennis Centrum Funderingsproblematiek, heeft laten weten dat ieder taxatierapport dat wordt opgesteld ná 1 juni 2021 een funderingslabel moet bevatten. Dit label geeft op de eerste plaats aan of er op dat moment sprake is van een probleem met de fundering van de woning. Is er sprake van een verhoogd risico op funderingsproblemen in de toekomst? Dan geeft het funderingslabel dit ook aan. Funderingsproblemen worden vaker over het hoofd gezien bij de aankoop van een woning, waardoor de nieuwe eigenaar van de woning met hoge, onverwachte kosten te maken kan krijgen. Er is sprake van funderingsproblematiek bij maar liefst 12,5 procent van de huizen in ons land.

Waarom zijn er zo veel slechte funderingen in ons land?

De fundering van een woning gaat op den duur aan kwaliteit verliezen, waardoor er funderingsherstel nodig is. In bepaalde gevallen kan het heel lang duren voordat dergelijke werkzaamheden nodig zijn. Betonnen funderingen blijven zeer lang optimaal sterk. In Nederland hebben we ook woningen met een houten fundering en vooral de afgelopen jaren verloren deze funderingen veel aan kwaliteit. Door de zeer droge en hete zomers zijn de palen van de fundering droog komen te staan en dit heeft een vervelend gevolg. Er ontstaat dan gemakkelijk rot en uiteindelijk wordt er daardoor een verzakking veroorzaakt.

Hoe wordt het funderingslabel vastgesteld?

Voor het bepalen van een juist funderingslabel heeft het KCAF een speciaal model ontwikkeld. Dit model wordt gebruikt als basis voor de bepaling van het funderingslabel. In dit model wordt onder meer gekeken naar de funderingssoort (hout of beton), naar het bodemtype en de stand van het grondwater. Daarnaast zijn ook satellietbeelden opgenomen in het model.

Funderingslabel vergelijkbaar met energielabel

Woningeigenaren zijn inmiddels over het algemeen goed bekend met het energielabel. Een goed energielabel krijgt de letter A. Hoe verder de letter van het energielabel in het alfabet zit, hoe slechter het energielabel is. Energielabel G is het slechtst. Deze methode wordt ook voor het funderingslabel gehanteerd. Funderingslabel A geeft aan dat er geen verhoogd risico bestaat op funderingsproblemen, terwijl label E aangeeft dat er urgent ingegrepen moet worden.

Een bouwtechnische keuring vertelt u meer

Tijdens een bouwtechnische keuring wordt de fundering zelf niet onderzocht. Toch biedt deze keuring u wel meer informatie. Homekeur voert de bouwtechnische keuring graag voor u uit. Verwachten wij problemen met de fundering? Dan vermelden wij in het bouwkundig rapport dat wij een funderingsonderzoek adviseren. U kunt online een afspraak

2021-02-20T11:04:25+01:00