Fundering 2020-09-16T06:51:28+01:00

Fundering van de woning

De meest gebruikte en bekende methode om een woning te funderen is een heipaal. Op basis van de bouwstijl, inspectie en ter plaatse verkregen informatie gaan wij ervan uit (geen zekerheid) dat de woning voorzien van een paalfundering. De fundering is op deze palen gefixeerd. De paal heeft een berekende vaste lengte en de paalpunt staat op de vaste (zand)grond.

De meest gebruikte en bekende methode om een woning te funderen is een heipaal. Op basis van de bouwstijl, inspectie en ter plaatse verkregen informatie gaan wij ervan uit (geen zekerheid) dat de woning is gefundeerd op houten heipalen. De fundering is op deze palen gefixeerd. De paal heeft een berekende vaste lengte en de paalpunt staat op de vaste (zand)grond. Er zijn meerdere soorten van houten paalfunderingen!

De meest gebruikte en bekende methode om een woning te funderen is een heipaal. Op basis van de bouwstijl, inspectie en ter plaatse verkregen informatie gaan wij ervan uit (geen zekerheid) dat de woning is gefundeerd op betonnen heipalen. De fundering is op deze palen gefixeerd. De paal heeft een berekende vaste lengte en de paalpunt staat op de vaste (zand)grond.

Op basis van de bouwstijl, inspectie en ter plaatse verkregen informatie gaan wij ervan uit (geen zekerheid) dat de woning is gebouwd op een zogenaamde staalfundering. Fundering op staal betekent dat een gebouw op een zandlaag staat. De vaste grond is hier de zandlaag die zo hard en stabiel is dat er niet geheid hoeft te worden. De fundering staat direct op deze zandlaag, en minstens 80 cm onder het maaiveld in verband met de vorstgrens. Funderen op staal is alleen mogelijk op zand- en mergelgrond. Algemeen bekend is dat bij woningen welke op ‘staal’ zijn gefundeerd meer risico is op een verzakking, zetting of scheurvorming in het metselwerk. Dit kan komen door wijzigingen in de bodemstructuur in de nabije omgeving.

 • In heel Nederland daalt en beweegt de bodem, dit is deels inzichtelijk door op internet te zoeken op ‘bodemdalingskaart’. Er zijn gebieden waar de bodem 3 mm, of in sommige gebieden zelfs met 10 millimeter per jaar daalt. Deze bodemdaling kan op enig moment verzakte gevels, ongelijke drempels, scheuren in muren, wateroverlast en ook schade aan tuinen, bestrating en rioleringen veroorzaken.
 • Woningen met een paalfundering ondervinden over het algemeen minder hinder van de bodemdaling dan woningen met een staalfundering.
 • Overheden zijn zich bewust van deze bodemdaling en onderzoeken naar de juiste maatregelen, een definitieve maatregel of oplossing lijkt niet mogelijk. Daarom wordt er vooral gekeken naar de grondwaterstand die van grote invloed is op de bodemdaling, ook is klimaatverandering een belangrijke factor, zeggen onderzoekers. Bij langdurige droogte ontstaan immers scheuren en verzakkingen.
 • Schade in en aan woningen ten gevolge van een bodemdaling kan spontaan en op elk moment ontstaan, reeds aanwezig zijn of in de toekomst verder uitbreiden. Dergelijke schade is niet te voorzien tijdens de uitgevoerde bouwkundige keuring, voor eigen risico en uitgesloten voor iedere vorm van aansprakelijkheid.

Op basis van de bouwstijl, inspectie en ter plaatse verkregen informatie gaan wij ervan uit (geen zekerheid) dat de woning is gebouwd op een zogenaamde plaatfundering, dit is een horizontale plaat uit gewapend beton welke als dragend structuurelement voor de gehele verdere bovenbouw fungeert. Plaatfunderingen worden uitsluitend toegepast bij minder “zware” gebouwen. Een plaatfundering houdt dus in dat het gebouw op één grote gewapend betonnen plaat in draagkrachtig zand rust. De fundering zelf wordt funderingsplaat genoemd of ook wel vloerplaat. Een plaatfundering betekent dat een gebouw op een zandlaag staat. De vaste grond is hier de zandlaag die zo hard en stabiel is dat er niet geheid hoeft te worden. De (plaat)fundering staat direct op deze zandlaag, en onder het maaiveld in verband met de vorstgrens.

 • Algemeen bekend is dat bij woningen met deze funderingen meer risico is op een verzakking, zetting of scheurvorming in het metselwerk. Dit kan komen door wijzigingen in de bodemstructuur in de nabije omgeving.

Gebreken aan de fundering

 • Aan de fundering is mechanische schade aanwezig, deze schade is dus niet het gevolg van een funderingsprobleem maar van een incident (bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden). Het is niet noodzakelijk dat deze schade wordt hersteld.
 • De fundering is deels gezien. Scheurvorming in de fundering is zichtbaar aanwezig. Scheurvorming in de fundering kan betekenen dat er recent of in het verleden wijzigingen hebben plaats gevonden in de bodemstructuur. De fundering heeft zich dan inmiddels (mogelijk) opnieuw ‘gezet’. Omdat deze inspectie een momentopname is adviseren we om dit jaarlijks te controleren!
  • Controleer regelmatig de gevel van de woning op nieuwe scheurvorming of uitbreiding van reeds aanwezige scheurvormingen en zettingen.
  • Bij actieve ‘beweging’ of veranderingen aan de woning zult u op enig moment nader onderzoek moeten laten uitvoeren naar de staat en toestand van de fundering en de stabiliteit van de bodemstructuur.
 • In dit geval is de aanwezige scheurvorming meer dan gemiddeld. Minimale scheurvorming is zeker bij oudere woningen niet direct een probleem maar heeft vaak te maken met werking en zetting van materialen of mogelijke veranderingen aan het gebouw door een verbouwing. Thermische werking, temperatuurverschillen, materiaalverschillen of roestend ijzer kunnen allemaal oorzaken zijn van scheurvormingen. Op basis van de geconstateerde schade aan de binnenzijde en buitenkant van de woning bestaat het vermoeden dat de fundering van de woning/aanbouw is verzakt.
 • Omdat in dit geval de aanwezige afwijkingen aan de fundering meer dan gemiddeld is wordt nader en specialistisch onderzoek geadviseerd. De extra kosten die gemaakt moeten worden voor een specialistisch onderzoek wegen niet op tegen een onzekerheid die mogelijk grote gevolgen kan hebben. Om meer inzicht in deze problematiek te krijgen en te kijken naar een mogelijke oplossing adviseren wij u om een aanvullend funderingsonderzoek te laten doen.
  • Door met name ongelijkmatige zakkingen ontstaan zettingsverschillen in het gebouw die tot scheurvorming kunnen leiden.
  • Het inklinken van de ondergrond door de verlaging van de waterstand of door het krimpen van de grondslag kan ook leiden tot zettingen in baksteenconstructies.
  • Ook wanneer funderingsconstructies hun draagkracht verliezen kan er een zetting optreden.
  • De kosten voor een funderingsonderzoek kunnen enorm oplopen, de hier berekende kosten zijn slechts een hele lage indicatie.
 • Een mogelijke zakking/zetting van een fundering kent verschillende oorzaken. Belangrijke oorzaak hiervan is een daling van de grondwaterstand waardoor de grond “inklinkt” en de fundering van het gebouw (deels) mee zakt. Deze beweging zorgt vaak voor een typerende schade beeld in -of buiten de woning.
 • Er is scheurvorming aanwezig. Minimale scheurvorming is zeker bij oudere woningen niet direct een probleem maar heeft vaak te maken met werking en zetting van materialen of mogelijke veranderingen aan het gebouw door een verbouwing. Thermische werking, temperatuurverschillen, materiaalverschillen of roestend ijzer kunnen allemaal oorzaken zijn. In dit geval is de aanwezige scheurvorming niet bijzonder en geeft geen reden om ergens ongerust over te zijn, het geheel kan functioneren en blijven zoals het is.
 • De fundering is deels gezien. Een verzakking en deels scheefstand is zichtbaar aanwezig. Verzakking of scheefstand in de fundering kan betekenen dat er recent of in het verleden wijzigingen hebben plaats gevonden in de bodemstructuur. De fundering heeft zich dan (mogelijk) inmiddels opnieuw ‘gezet’. Omdat deze inspectie een momentopname is adviseren we om dit jaarlijks te controleren!
  • Controleer regelmatig de gevel van de woning op nieuwe scheurvorming of uitbreiding van reeds aanwezige scheefstanden en verzakkingen.
  • Bij actieve ‘beweging’ of veranderingen aan de woning zult u op enig moment nader onderzoek moeten laten uitvoeren naar de staat en toestand van de fundering en de stabiliteit van de bodemstructuur.

 

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by