Energielabel woning geeft indicatie bouwkundige staat

  • Energielabel bouwkundige keuring

De Rijksoverheid heeft in 2015 aan alle Nederlandse woningeigenaren een voorlopig energielabel uitgegeven. Dit energielabel werd op meerdere factoren gebaseerd. Het bouwjaar van de woning speelde hierin een belangrijke rol. Als de woning wordt verkocht, dan moet het voorlopige energielabel eerst definitief worden gemaakt.

Gebeurt dit niet? Dan kan er een boete van maximaal 405 euro worden opgelegd. Het is dus altijd verstandig om het energielabel definitief te maken als verkopende partij. Voor de kopende partij is het belangrijk om te weten dat het energielabel een indicatie van de bouwkundige staat van de woning geeft.

Geen reden voor geen bouwtechnische keuring

Over het algemeen geeft een energielabel een goed beeld van de bouwkundige staat van de woning. Dit betekent echter niet dat het niet nodig is om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. De bouwtechnische keuring geeft zekerheid, op alle vlakken, en dat is voor u als mogelijke koper van een woning belangrijk. Voor het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring bent u welkom bij Homekeur.

Wat zegt het energielabel over de woning?

Hoe beter het energielabel, hoe energiezuiniger het huis is. Een woning die in goede staat verkeert is in het algemeen energiezuiniger dan een woning die in slechte staat verkeert. Op basis hiervan kan worden gesteld dat een energielabel A of B aangeeft dat de woning in goede staat verkeert. Kluswoningen zijn vaak woningen die voorzien zijn van een energielabel E of slechter.

Het energielabel geeft geen garantie

Het energielabel geeft dus een goede indicatie van de staat van de woning, maar mag in geen geval gezien worden als een garantie. U kunt zeker ook voor onvoorziene kosten komen te staan wanneer u een woning met energielabel B koopt. Het energielabel zegt iets, maar lang niet alles. Om zeker te zijn van de precieze staat van de woning, op alle fronten, is het belangrijk om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. Deze keuring verzorgd Homekeur.

Voorlopig en definitief energielabel

Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden is dat een voorlopig energielabel niet gelijk hoeft te zijn aan het definitieve energielabel. Heeft u een woning op het oog met een voorlopig energielabel? De verkopende partij moet dan eerst een definitief energielabel aanvragen voor de woning.

Het voorlopige label is niets meer dan een inschatting op basis van enkele gegevens, zoals het bouwjaar van de woning, de grootte van het huis en het soort woning. Daarnaast wordt de schatting ook gebaseerd op labels van vergelijkbare woningen. Een definitief energielabel kan hierdoor veel beter of juist slechter uitvallen dan het voorlopige energielabel.

Welke kosten kunt u verwachten?

Een energielabel vertelt u veel over de woning en kan een indicatie geven van de kosten die u te wachten staan. U wilt zo veel mogelijk duidelijkheid over kosten die voor uw rekening komen. Een bouwtechnische keuring geeft u optimaal inzicht in de staat van de woning en de eventuele kosten waar u rekening mee moet houden. Homekeur voert deze keuring vakkundig voor u uit. Maak direct online een afspraak.

2022-10-27T16:00:47+01:00