Elektra installatie 2020-09-08T21:49:22+01:00

Elektra installatie

Elektra installaties behoren niet tot het bouwkundige deel, in verband met het belang in relatie tot het geheel van het object is een visuele beoordeling toch meegenomen in deze rapportage. De installatie is op basis van steekproeven gecontroleerd en zeker niet uitvoerig doorgemeten. Bijvoorbeeld de verdeling en uitsplitsing van alle wandcontactdozen, schakelaars en apparaten over de verschillende groepen is niet gecontroleerd.

De bedrading is plaatselijk gecontroleerd, vanzelf is het niet mogelijk geweest om tijdens de inspectie het gehele systeem op functioneren te controleren. Indien afwijkingen zijn opgemerkt hebben we deze hiernavolgend benoemd.

 • Er zijn geen gebreken opgemerkt aan de bedrading voor zover deze zichtbaar zijn geweest tijdens de inspectie, de bedrading is recent en kan gehandhaafd blijven. Het is mogelijk dat in het systeem niet overal de juiste kleuren zijn gebruikt conform de (Europese) gestandaardiseerde kleuren. Afwijkende of gewisselde kleuren is niet handig maar staat een goed functioneren van de installatie niet in de weg.
 • Er is losse bedrading aanwezig, deze is niet verwerkt in pvc-buismateriaal en daarmee dus onveilig. Hier moeten wat aanpassingen worden gedaan voor wat betreft de afwerking en installatie waarna het geheel prima kan functioneren. De kosten zijn een stelpost en kunnen naar gelang de bevindingen van de installateur oplopen.
 • In het verleden zijn aanpassingen gedaan aan het elektra systeem. Deze zijn niet professioneel uitgevoerd, hierdoor ontstaat een onveilige situatie. Om een beeld en indruk te krijgen van de totale installatie adviseren wij om het gehele systeem door een installateur te laten controleren. Per direct moeten enkele kleine aanpassingen uitgevoerd worden. De kosten kunnen oplopen naar gelang de bevindingen van de installateur zijn.
 • Het is altijd belangrijk direct te kunnen zien welke functie een draad heeft. Hiervoor bestaan onder andere Europees gestandaardiseerde kleuren. Bij de bedrading van de elektra installatie in deze woning is hiervan afgeweken. Met afwijkende kleuren kan het systeem overigens prima functioneren.
 • De gebruikelijke kleuren volgens deze Europese standaard zijn als volgt:
  • Bruin is de fasedraad
  • Blauw is de nuldraad
  • Zwart is de schakeldraad
  • Groen/geel is de aarddraad

Vinyl of jute bedrading

Op basis van een steekproef is de bedrading gecontroleerd op de aanwezigheid van stoffen mantels (zogenaamde jute of linnen bedrading). Helaas is deze aangetroffen! Het gevaar is, zeker bij de stoffen elektra mantels, dat er makkelijk brand kan ontstaan mocht er ergens een kortsluiting zijn. Dergelijke oude bedrading is gevaarlijk, de woning is niet te verzekeren en dus dient de bedrading te worden vervangen. Laat u informeren door een deskundige en vraag een offerte met een vaste prijs om dit in zijn geheel te vernieuwen. De genoemde direct kosten zijn een indicatie en niet bindend voor deze specifieke situatie.

 • Indien ook nog stalen/metalen pijp in de woning aanwezig is, kan dit beter direct worden vervangen indien daar de mogelijkheden voor zijn.
 • Nieuwe bedrading wordt vanwege technische omstandigheden ook wel getrokken in oudere metalen buis, dit is geen aanrader maar wel een optie.

Op basis van een steekproef is de bedrading gecontroleerd op de aanwezigheid van stoffen mantels (zogenaamde jute of linnen bedrading). Gezien de bouwperiode van de woning zou dergelijke bedrading nog aanwezig kunnen zijn. Deze is niet aangetroffen! Daar waar de bedrading is gezien, is deze vervangen voor installatiedraad. Die draden hebben een massieve koperen kern en een isolatie die meestal bestaat uit vinyl.

Stalen buis

Bij controle en rondgang door de woning is opgemerkt dat op meerdere plaatsen ten behoeve van de elektra nog stalen buis wordt gebruikt. In veel gevallen roesten deze buizen aan de binnenzijde waardoor de elektra verslechterd. Ook scherpe randen in de buizen zijn een risico op kortsluiting, omdat de bedrading snel kan beschadigen of  “verdrukt” komt te zitten. Als de technische mogelijkheden en ruimte aanwezig is dan wordt u bij deze geadviseerd de stalen buis te vervangen door pvc-buismateriaal.

Bij controle en rondgang door de woning is niet opgemerkt dat ten behoeve van de elektra nog stalen buis wordt gebruikt. Gezien de leeftijd van de woning kan de aanwezigheid van stalen buis niet helemaal worden uitgesloten. Voor zover visueel waarneembaar lijken deze reeds te zijn verwijderd en vervangen door pvc-buismateriaal.

Groepen en meterkast

 • De groepen en meterkast verkeren in een voldoende en goede conditie, het geheel is actueel en kan prima functioneren. Er zijn geen gebreken opgemerkt of bijzonderheden te vermelden.
 • Er is wat mechanische schade of er ontbreken kleine onderdelen aan de groepenkast, dit kan eenvoudig worden hersteld en/of alsnog worden aangebracht. De groepen en meterkast verkeren verder in een voldoende en goede conditie, het geheel is actueel en kan prima functioneren.
  • Door ontbrekende onderdelen aan de groepenkast kan zich stof ophopen in de kast. De warmte van de elektrische installatie in combinatie met stof en vuil kan het begin zijn van brand!
 • Er is een zogenaamde stoppenkast aanwezig. Tegenwoordig worden deze elektrische installaties onderverdeeld onder zogenoemde ‘groepen’. Daarmee wordt het geheel een stuk overzichtelijker en het vermogen gemakkelijker te verspreiden over de verschillende groepen. Daardoor wordt het ook direct een stuk functioneler en veiliger. Een stoppenkast met zekeringen kan relatief eenvoudig worden vervangen door een moderne groepenkast. Dit is niet noodzakelijk maar wel een aanrader.
 • De meterkast wordt in veel huishoudens als opslagplaats gebruikt. Wij kunnen niet anders dan u adviseren dat de meterkast hiervoor niet is bedoeld. Bovendien kunt u in een opgeruimde meterkast altijd goed bij de schakelaars, om bij een calamiteit de elektriciteit te kunnen uitschakelen, zorg daarom ook dat de meterkast altijd goed bereikbaar is.
 • Het is niet duidelijk welke groepen waarvoor zijn bedoeld. Bij doorbranden van een stop of uitschakeling van een groep is het handig om te weten in welke hoek u moet zoeken naar een eventueel probleem of kortsluiting. Op internet kunt u sjablonen downloaden om eenvoudig de indeling van uw groepen altijd duidelijk en direct inzichtelijk te hebben.
 • De meterkast kan onvoldoende ventileren. U wordt geadviseerd een voorziening toe te passen voor luchtverversing. denk hierbij aan een rooster in de deur (aan onderzijde) of een rooster in de wand van de meterkast. De kast zal vele malen minder muf ruiken, minder stof vasthouden en minder gevoelig zijn voor het kweken van schimmels en dergelijke.
 • Door de meterkast lopen één of meerdere afvoeren, ook zijn diverse verlijmde aansluitingen t.b.v deze afvoeren in de meterkast aanwezig. In het huidige bouwbesluit is dit niet toegestaan. Het is beter deze afvoeren middels bijvoorbeeld een houten koof af te scheiden van de elektra.

Aantal groepen

Er is een groepenkast met 4 of minder groepen in de woning aanwezig. Voor een doorsnee woning is dit onvoldoende. Bedenk dat bijvoorbeeld alleen een wasmachine, een wasdroger, een vaatwasser en een oven/magnetron ieder al een aparte groep nodig hebben. Er zijn dan dus onvoldoende groepen om de rest van de woning, schuur en eventueel tuin te verdelen. Vanaf ten minste 7 groepen beoordelen wij als voldoende, echter in de meeste woningen zitten al snel 10 groepen.

Er is een groepenkast met 7 of minder groepen in de woning aanwezig. Voor een doorsnee woning is dit ‘net aan’ maar eigenlijk onvoldoende. Bedenk dat bijvoorbeeld alleen een wasmachine, een wasdroger, een vaatwasser en een oven/magnetron ieder al een aparte groep nodig hebben. Er zijn dan dus al snel onvoldoende groepen om de rest van de woning, schuur en eventueel tuin te verdelen. Vanaf ten minste 7 groepen beoordelen wij als voldoende, echter in de meeste woningen zitten al snel 10 groepen.

Er is een groepenkast met meer dan 7 groepen in de woning aanwezig. Voor een gemiddelde woning is dit voldoende.

 • Buiten bovenstaande opmerking kan er verder geen aanbeveling gedaan worden hoeveel groepen er nodig zijn, omdat dat geheel afhankelijk is van de hoeveelheid apparatuur, lichtgroepen en wensen van de gebruiker.

Hoofdschakelaar

Op de groepenkast is een hoofdschakelaar aanwezig. Deze is niet getest, maar lijkt te functioneren.

 • Een hoofdschakelaar is sinds september 2005 verplicht in elke groepenkast.
 • Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven.
 • Dit geldt ook indien ingrijpende aanpassingen worden/zijn gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.

Aardlekschakelaar

Er is één (of meerdere) aardlekschakelaar(s) aanwezig in de groepenkast. Een aardlekschakelaar komt voor in bijna alle groepenkasten! De aardlekschakelaar zorgt ervoor dat de installatie spanningsloos gemaakt kan worden. Het spanningsloos maken van de installatie gebeurt wanneer de aardlekschakelaar opmerkt dat er lekstroom is.

Er is GEEN aardlekschakelaar aanwezig in de groepenkast. Dat is onveilig voor de gebruiker! Geadviseerd wordt om de installatie aan te passen en te verbeteren waarbij aardlekschakelaars worden aangebracht. Een aardlekschakelaar komt voor in bijna alle groepenkasten! De aardlekschakelaar zorgt ervoor dat de installatie spanningsloos gemaakt kan worden, wanneer de aardlekschakelaar opmerkt dat er lekstroom is. Denk ook aan de risico’s bij een badkamer indien geen aardlekschakelaars aanwezig zijn, metalen voorwerpen in een badkamer moeten geaard zijn, goede aarding zorgt ervoor dat de aardlekschakelaar de stroomtoevoer snel onderbreekt, het risico op letsel is dan vanzelf veel kleiner als je in aanraking met elektrische spanning komt.

 • Met lekstroom wordt bedoeld: stroom die via een andere manier de installatie verlaat dan dat verwacht mag worden.
 • De functie van de aardlekschakelaar is dan ook niet te onderschatten!
 • In woonhuizen moeten bij het vervangen, uitbreiden of aanpassen van de groepenkast alle groepen verplicht worden beveiligd door een aardlekschakelaar.
 • De toepassing van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is al sinds 1975 in Nederland volgens de NEN 1010 verplicht.
 • In voorkomende gevallen zijn niet alle groepen in de woning achter de aardlekschakelaar gemonteerd.

De aanwezige aardlekschakelaar is defect en dient te worden vervangen, dit is vrij eenvoudig omdat de installatie reeds is voorbereid. De aardlekschakelaar kan regelmatig getest worden door middel van de ‘testknop’. Indien u zekerheid wenst over het veilig en goed functioneren van deze schakelaars zullen deze moeten worden doorgemeten.

De aanwezige aardlekschakelaar kan voor zover visueel waarneembaar voldoende en goed functioneren. De aardlekschakelaar kan regelmatig getest worden door middel van de ‘testknop’. Indien u zekerheid wenst over het veilig en goed functioneren van deze schakelaars zullen deze moeten worden doorgemeten.

De aanwezige aardlekschakelaar kan voor zover visueel waarneembaar voldoende en goed functioneren. De aardlekschakelaar kan regelmatig getest worden door middel van de ‘testknop’. Indien u zekerheid wenst over het veilig en goed functioneren van deze schakelaars zullen deze moeten worden doorgemeten. Let op, tijdens deze bouwtechnische keuring is de aardlekschakelaar niet getest!

Schakelaars, wandcontactdozen & vaste lichtpunten

Aan de wandcontactdozen en het schakelmateriaal zijn geen of slechts minimale gebreken opgemerkt. Het geheel verkeert in een voldoende conditie en lijkt prima en ook veilig te kunnen functioneren.

De schakelaars en stopcontacten in de woning vertonen op meerdere plaatsen kleine reparabele gebreken, zitten los, scheef of er ontbreken kleine onderdelen. In zijn algemeenheid adviseren we al het schakelmateriaal in de woning en de wandcontactdozen op gebreken te controleren. Daar waar nodig de bevestiging verbeteren/aandraaien. Na dit klein onderhoud kunnen deze onderdelen weer prima, veilig en voldoende functioneren.

De schakelaars en stopcontacten in de woning zijn weliswaar gedateerd maar kunnen nog prima en goed functioneren. Vervangen is niet direct noodzakelijk. Bij veranderingen aan de installatie adviseren we wel dit gedateerde schakelmateriaal en de wandcontactdozen (stopcontacten) te vervangen.

In de woning zijn gebreken aan schakelaars. Reparatie heeft geen zin, vervangen gaat sneller en is dus voordeliger. Aan de overige schakelaars in de woning zijn geen of slechts minimale gebreken opgemerkt. Het geheel verkeert verder in een voldoende conditie en lijkt prima en ook veilig te kunnen functioneren.

In de woning zijn gebreken aan wandcontactdozen (stopcontacten). Reparatie heeft geen zin, vervangen gaat sneller en is dus voordeliger. Aan de overige wandcontactdozen (stopcontacten) in de woning zijn geen of slechts minimale gebreken opgemerkt. Het geheel verkeert verder in een voldoende conditie en lijkt prima en ook veilig te kunnen functioneren.

Bij een aantal lichtpunten zijn gebreken opgemerkt, ook in verband met de veiligheid moet de bevestiging of montage worden verbeterd.

Bij een aantal lichtpunten zijn gebreken opgemerkt, reparatie lijkt niet meer mogelijk. Ook in verband met de veiligheid adviseren wij de lichtpunten te vervangen. Uitgangspunt hierbij is dat de niet zichtbare en huidige bedrading kan worden gebruikt en dat hierop met de nieuwe lichtpunten kan worden aangesloten.

Randaarde op wandcontactdozen

De netspanning van de woningen in Nederland is 230 volt. Deze spanning is levensgevaarlijk wanneer iemand hiermee in contact komt. Om te voorkomen dat mensen onder spanning komen te staan worden elektrische machines en apparaten geaard. De aarding zorgt er voor dat de stroomkring via de aardedraad naar de aarde loopt. De aarddraad heeft een geelgroene kleur en zit naast de bruine en de blauwe draad in de aansluitkabel van elektrische apparaten. De stopcontacten met randaarde zorgen voor contact met de aarde maar doen dat indirect via de aardedraad. De aarde in deze speciale stopcontacten noemt men daarom randaarde. In deze woning zijn stopcontacten met randaarde aanwezig, deze zijn op basis van steekproeven gecontroleerd.

 • Een extra veiligheid op de buitenkant van metalen apparaten is de randaarde. Deze zorgt ervoor dat het apparaat niet onder stroom komt te staan bij een storing. Op de buitenkant van het apparaat (meestal niet zichtbaar) is een aardedraad aangesloten, deze aardedraad gaat via de bekabeling (het snoer en de stekker) en het stopcontact (met randaarde) via de meterkast en een aardpen de grond in!
 • Dit onderdeel van de bouwtechnische keuring is geen keuring van uw laagspanningsinstallatie en ook niet getoetst conform de NEN 1010.

De netspanning van de woningen in Nederland is 230 volt. Deze spanning is levensgevaarlijk wanneer iemand hiermee in contact komt. Om te voorkomen dat mensen onder spanning komen te staan worden elektrische machines en apparaten geaard. De aarding zorgt er voor dat de stroomkring via de aardedraad naar de aarde loopt. De aarddraad heeft een geelgroene kleur en zit naast de bruine en de blauwe draad in de aansluitkabel van elektrische apparaten. De stopcontacten met randaarde zorgen voor contact met de aarde maar doen dat indirect via de aardedraad. De aarde in deze speciale stopcontacten noemt men daarom randaarde.

In deze woning zijn GEEN stopcontacten met randaarde aanwezig. Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in uw woning, omdat in dit geval al randaarde wandcontactdozen ontbreken geven wij u in overweging om een plaatselijke elektricien te betrekken voor een volledige inspectie en keuring van uw installatie.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by