Droging of verhardingskrimp 2021-01-06T20:48:55+01:00

Droging of verhardingskrimp

Bij het bepalen van een vermoedelijk oorzaak van scheurvorming kunnen we te maken hebben met een stabiele scheur; schade die niet verder ontwikkeld (ontstaan door krimp en  kruip) of een instabiele scheur; schade die zich verder ontwikkeld (bv door verzakking van fundering). Hier moet eerst de oorzaak worden weggenomen voor er een goede reparatie uitgevoerd kan worden.

Oorzaken scheurvorming

 1. Funderingsproblemen
 2. Thermische scheuren
 3. Droging- of verhardingskrimp (wordt hieronder behandeld)
 4. Onvoldoende of roestige spouwankers
 5. Roestvorming algemeen
 6. Zwakke lateien
 7. Overige constructieve oorzaken

Scheurherkenning

 • haarscheuren
 • microscheurtjes in voegen
 • vaak scheurtjes in binnenmuren

Kenmerkend is dat deze scheuren vrij snel na de bouw ontstaan en dat ze zich bevinden in muren met een vrij constante temperatuur (vaak binnenmuren).

Het proces van droging of verharding: drogingskrimp of verhardingskrimp ontstaat bij nieuw metselwerk door droging van fabricage- en bouwvocht. Deze krimp treedt vooral op in de eerste paar jaar na de bouw.

In tegenstelling tot de lengteverandering onder invloed van temperatuur en vocht zal verhardingskrimp gedurende een zekere tijd aanhouden krimpen, doch dit stopt op enig moment.

Omdat de binnentemperatuur minder extreme grenzen kent, ligt de oorzaak van scheurtjes in binnenmuren vaak in de vochtexpansie en vooral in het gebruik van materiaal en die onderhevig zijn aan verhardingskrimp. Een aantal van deze materialen op een rijtje: mortelvoegen; kalkzandsteen; beton

Veel voorkomende problemen door drogings- of verhardingskrimp

 • Een opening in oud baksteenmetselwerk die is dichtgemetseld met betonblokken
 • De fasering in het bouwproces
 • De monoliet koppeling van wanden en vloeren boven en onder de grond


Herstel bij drogings- of verhardingskrimp

Nadat de verharding heeft plaatsgevonden is de situatie stabiel. De door de verharding ontstane scheuren ontwikkelen zich niet verder. Daarom kan er voor de reparatie volstaan worden met het esthetisch vullen/afwerken van de scheuren. Constructieve ingrepen zijn in dit geval niet nodig.