Huis met dakkapel kopen? Controleer de vergunning

Een dakkapel is een aanwinst voor uw woning. Tenminste, zolang er sprake is van de juiste vergunning. Het komt namelijk wel eens voor dat een dakkapel zonder benodigde vergunning geplaatst is. Wat kunt u doen als koper van dit huis en bent u hiervoor aansprakelijk? En wat is de technische staat van de dakkapel?

Vergunningsplicht voor dakkapel

Voor het bouwen van een dakkapel op een woning geldt een vergunningplicht. In artikel 2.1 lid 1 onder de ‘a’ van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, simpelweg afgekort tot Wabo, staat dat u niet mag bouwen zonder een verleende omgevingsvergunning. Is er sprake van illegale dakkapel, dan heeft de gemeente het recht om afbraak te eisen.

Wie is er aansprakelijk?

Het is even schrikken: de dakkapel in uw nieuwe woning blijkt zonder vergunning te zijn geplaatst. U kunt er een hoop vragen over hebben. Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk, de verkoper of de koper? De koper is niet aansprakelijk voor de mogelijke kosten die een afbraak met zich meebrengt. Hij of zij gaat er vanuit dat een woning is gebouwd volgens een aantal bouwvoorschriften.

Is dit niet het geval, dan kan de gemeente eisen dat de dakkapel gesloopt moet worden. Dit zorgt mogelijk voor een kleiner woonoppervlak en een waardedaling van het huis. U kunt eventuele schade verhalen op de verkoper omdat hij of zij ‘in beginsel’ aansprakelijk is. Uitzondering vormen specifieke afspraken in de koopovereenkomst die afwijken van deze regel.

Een dakkapel legaliseren?

Misschien wilt u de dakkapel graag laten staan. In dat geval dient u zo snel mogelijk een vergunning aan te vragen. Het bouwwerk kan daarmee worden ‘gelegaliseerd’. Ga er echter niet vanuit dat dit lukt. De meeste gemeentes hanteren een streng handhavingsbeleid waarin bouwwerken aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Het komt bijna niet voor dat de rechter beslist dat er de dakkapel vanwege bijzondere omstandigheden moet worden ‘gedoogd’. Juridisch gezien is er geen sprake van verjaring. Dit betekent dat een illegaal bouwwerk niet na decennia opeens legaal kan worden.

Voorkom problemen

Om problemen met een nieuwe woning te voorkomen, kunt u het beste een bouwtechnische keuring aanvragen. Informeer ook naar de vergunning voor de dakkapel, zodat u weet waar u aan toe bent. Wenst u een grondige en professionele inspectie van de woning?

Vraag een inspectie aan bij Homekeur, en u weet na afloop precies wat de staat van de woning is. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

2020-01-24T15:23:56+01:00