Daken algemeen 2020-09-16T18:29:17+01:00

Daken algemeen

Het is zichtbaar dat er een doorzadeling (doorzakken) van de dakconstructie aanwezig is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, mogelijk is er een probleem met de onderliggende balklaag of constructie. Balken kunnen te zwak zijn of zijn mogelijk aangepast waardoor een verzwakking is opgetreden. Het kan ook zijn dat de pannen te zwaar zijn voor de constructie of dat andere soorten van wijzigingen in de constructie zijn aangebracht, bijvoorbeeld een dakkapel of een dakraam. Indien de situatie blijft zoals deze is, hoeft niet direct actie ondernomen te worden. Zodra de doorzadeling toeneemt kunnen gordingen, spanten of andere soorten van verstevigingen aan de binnenzijde van het dakvlak alsnog worden aangebracht.

Specifiek is aan de buitenzijde langs het dakvlak gekeken om te kijken of er sprake is van enige doorzadeling (doorzakken). Een doorzadeling kan duiden op een verzwakte onderliggende constructie. In dit geval is dat niet aan de orde en zijn er geen bijzondere afwijkingen opgemerkt.

 • Bij oudere woningen is enige doorzadeling gerelateerd aan het bouwjaar van de woning niet ongewoon, bijzondere afwijkingen zijn echter niet opgemerkt.

Aan de onderzijde van het dakvlak is een knik waarneembaar. Vaak heeft dit als oorzaak dat vocht vanuit de goot is opgetrokken of opgespat en langdurig het spaanplaten dakbeschot of de constructie heeft aangetast zodat hierin een verzwakking is opgetreden. Waarschijnlijk is het dakbeschot aan de onderzijde verzwakt en zakt door. Dit is niet direct een groot probleem maar moet wel in de gaten worden gehouden.

 • Bij verslechtering of versnelling hiervan moet de situatie opnieuw worden bekeken.
 • Eventueel kunnen op enig moment kleine knieschotten op zolder geplaatst worden om het dakvlak te verstevigen en dus te stabiliseren.

Nok van dak

De horizontale noklijn is op afstand bekeken, hier zijn visueel afwijkingen waarneembaar. Mogelijk dat in de woning de balk is verzwakt, ondersteuningen zijn verwijderd of door de tijd de kwaliteit en sterkte van de balk een rol is gaan spelen.

De horizontale noklijn is op afstand bekeken, hier zijn visueel geen afwijkingen waarneembaar. De onderliggende kapconstructie en eventueel nokbalk lijkt constructief in orde en van voldoende sterkte.

Vervuiling op dak

 • Het dak is vervuild en/of er zijn zaken aanwezig die verwijderd kunnen worden. Beoordeling is nog mogelijk maar wordt hierdoor wel gehinderd. Het is beter om de vervuiling op het dak te verwijderen.
 • Het dak is ernstig vervuild en/of er zijn zaken aanwezig die verwijderd kunnen worden. Beoordeling is niet goed mogelijk en wordt door het aanwezige ‘afval’ gehinderd. Wij adviseren om de vervuiling op het dak te verwijderen, hierna kan de conditie van de dakbedekking opnieuw worden bekeken.
 • Het dak is zeer ernstig vervuild en/of er zijn zaken aanwezig die verwijderd kunnen worden. Beoordeling is geheel niet mogelijk en wordt door het aanwezige ‘afval’ gehinderd. Wij adviseren om de vervuiling op het dak te verwijderen, hierna kan de conditie van de dakbedekking opnieuw worden bekeken.
 • Schoon water op een dak is meestal geen probleem. Het wordt echter een ander verhaal als er over de gehele oppervlakte van het dak een laag water blijft staan, of als er een grote plas stilstaand water op het dak blijft staan en het water niet weg kan komen. Om schade aan het dak te voorkomen is het verstandig om het water goed af te voeren door hemelwaterafvoeren te plaatsen of te zorgen voor een goed afschot.
  • Controleer of de afvoeren niet worden belemmerd door mos, bladeren of takjes.
  • Blijft er water op één plek staan en kan dat water niet wegstromen? Dan kan er schade aan de dakconstructie ontstaan en de dakconstructie kan verzwakken.
  • Met water op een dak is de kans aanwezig dat dit waterbad beesten aantrekt en dat er op den duur planten in gaan groeien.

 

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by