Dak geveldoorvoeren 2021-01-06T06:26:18+01:00

Dak of geveldoorvoeren

Dak- en/of geveldoorvoeren kunnen worden toegepast in allerlei situaties. Denk hierbij aan de rookgasafvoer van een CV-installatie, een bad- of gasgeiser. Ook ventilatiesystemen maken gebruik van dak- of geveldoorvoeren. Deze doorvoeren zijn altijd een risico voor wat betreft ongedierte toegang, inwateren of lekkage. Het is belangrijk deze doorvoeren periodiek te controleren, maar ook vervangen of reparatie door een deskundige te laten uitvoeren.

  • Niet professioneel aangesloten rookgasafvoeren zijn een groot risico voor uw gezondheid.
  • Indien een rookgasafvoer van een oudere geiser niet goed is aangesloten is een risico op koolmonoxide altijd aanwezig.

Opmerkingen over/gebreken aan de dak- of geveldoorvoeren?

  • Het kan dat van de dak/gevel doorvoer het afdekkapje aan de bovenzijde ontbreekt, dit kan alsnog worden aangebracht. Reparatie sets of onderdelen van de doorvoer zijn leverbaar.
  • Er kunnen gebreken zijn rond de aansluiting tussen dak/gevel doorvoer en het bouwkundige element. Er is dan uiteraard een risico op inwateren!
  • Rookgassen moeten ongestoord de dakdoorvoer kunnen verlaten en zich verspreiden in de atmosfeer. In het geval dat de rookgasafvoer te dicht bij een raam of gevelopening geplaatst is, kan een normaal gebruik van het raam en/of de gevelopening niet mogelijk zijn. Het kan zelfs een (ernstig) gevaar opleveren voor de gezondheid, Voor de uitmonding en afvoer van rookgassen zijn normen vastgesteld, laat u hierover informeren door een deskundige alvorens de bedoelde voorzieningen te gebruiken.
  • Een bepaalde bouwperiode van een woning kan een risico zijn op de aanwezigheid van een asbest rookgasafvoer of asbest schoorsteenkanaal. Goed om te weten dat meestal alleen de bovenste meter van asbest verdacht materiaal is en dus eenvoudig te verwijderen.
    • Asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als ze vrijkomen en worden ingeademd.
    • Als u onbeschadigd materiaal laat zitten, bestaat er volgens deskundigen echter geen gevaar.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak