Centrale verwarming 2022-10-27T15:04:36+01:00

Centrale verwarming in de woning CV installatie

Een CV installatie kunt u slechts visueel controleren, eventuele kunt u de kap verwijderen en het binnenwerk bekijken. Het is moeilijk om te beoordelen of het geheel altijd is aangesloten conform de voorschriften van de leverancier. U kunt het systeem beperkt controleren op het wel of niet kunnen functioneren van het systeem. Een installateur kan de installatie doormeten op waardes, co2 (koolmonoxide) en bepalen of de combinatie ketel en thermostaat wel of niet goed (met elkaar) kunnen functioneren en aan alle veiligheidsnormen voldoet. Dergelijke inregeling en afstelling van het systeem is dusdanig specialistisch, dat wij altijd een deskundige adviseren maar vooral regelmatig en jaarlijks onderhoud. Bij normaal en regulier onderhoud wordt dit periodiek gecontroleerd en afgesteld.

Er is wel/geen regelmatig onderhoud gepleegd aan de CV-ketel.

  • Jaarlijks onderhoud aan een CV-ketel wordt geadviseerd.
  • Laat het onderhoud vastleggen in het onderhoudsboekje bij de CV ketel.

Met betrekking tot de ketel, koppelingen, aansluitingen, beugeling, bevestiging aanzuiging en rookgasafvoer kunt u visueel controleren op gebreken of afwijkingen. Indien de bevestiging/beugeling van de rookgasafvoer en/of aanzuiging onvoldoende is: de kanalen moeten stevig en solide gemonteerd zijn en mogen niet of nauwelijks kunnen bewegen. Bewegende onderdelen vormen een risico op lekkage. Ondeugdelijke installatie kan in het ergste geval leiden tot koolmonoxidevergiftiging. De beugeling kan meestal eenvoudig alsnog worden aangebracht of worden verbeterd.

  • De Nederlandse fabrikanten van rookgasafvoer, verenigd in de Rogafa werken graag mee aan veiligheid. Dit heeft geleid tot een duidelijk en uniform advies ‘altijd beugelen om de mof bij rookgasafvoer’.
  • Om te voorkomen dat kanalen of een dakdoorvoer los raakt en voor gevaarlijke situaties kan gaan zorgen, is veilige montage een must.
  • Lees hier nog een artikel specifiek over dak of geveldoorvoeren

Indien gebreken aan de rookgasafvoer van de CV door u worden opgemerkt onderstrepen we nogmaals dat dit zorgt voor een onveilige situatie. Er is een beperkt risico op rookgassen in de woning! Rookgassen kunnen dodelijk zijn in verband met de aanwezigheid van koolmonoxide!! Reparatie is mogelijk maar moet wel direct worden uitgevoerd.Een expansievat, ook wel een drukvat genoemd, vangt de drukverschillen op die ontstaan doordat het water uitzet of juist krimpt tijdens het verwarmen / afkoelen van het water in de leidingen en radiatoren van een cv-installatie. Water in de cv-installatie wat verwarmd wordt zet ongeveer 3% uit. De cv-installatie is een gesloten systeem en het metaal van buizen en radiatoren zijn niet flexibel (zoals een ballon) en kunnen de uitzetting van het water niet opvangen. Daardoor loopt de druk op. Dat is niet gewenst. De taak van het expansievat is om die drukverschillen op te vangen. De levensduur van een expansievat is ongeveer zeven jaar.

De bevestiging van het expansievat is belangrijk en moet in orde zijn, als deze niet is gemonteerd met een wandbeugel voldoet de bevestiging niet. Het advies is om het expansievat op een deugdelijke manier middels een wandbeugel aan de wand te bevestigen.Indien er een lekkage of breuk is bij de waterafvoer (overstort of overloop) onder de CV ketel: mogelijk kan dit nog worden gerepareerd, hou er rekening mee dat een deel van deze afvoer moet worden vervangen. Lekkage of overige gebreken aan afvoeren kunnen vanzelf overlast veroorzaken of vochtproblemen elders in de constructie.

Regelmatig worden bij één of meerdere koppelingen aan onderzijde van de ketel een lekkage opgemerkt. De lekkages, groot of klein, moeten worden hersteld. Een eerste herstelpoging zou kunnen zijn dat de koppelingen nog wat verder worden aangedraaid. Lukt dat niet dan kan het vervangen van koppelingen daar waar nodig worden toegepast.

  • De lekkages worden minder naar mate de druk in het CV-systeem afneemt. Indien de druk in het CV-systeem lager wordt, kunnen er storingen optreden. Bij combiketels wordt dan ook de productie van warm water gestopt.

De bevestiging/beugeling van de cv ketel moet deugdelijk, solide en stabiel zijn en mag niet of nauwelijks kunnen bewegen. Een niet goed bevestigde installatie vormt een risico op lekkage in de aan en afvoer leidingen, gasleiding en waterleiding.

Bij de dakdoorvoer kan mogelijk een asbest beplating aanwezig zijn: indien de risico’s en gevaren van asbest duidelijk zijn, kan dit plaatje gehandhaafd blijven. Gelijktijdig met CV vervanging ergens in de toekomst kan dit plaatje worden verwijderd. Het is altijd beter om asbest te verwijderen. Omdat hier asbest is aangetroffen adviseren wij een asbestinventarisatie voor de gehele woning. U krijgt dan een totaal beeld en zekerheid voor wat betreft de hele woning (binnen en buiten). Op basis van dit asbestinventarisatie rapport kunt u besluiten dit asbest zelf te verwijderen of een saneringsbedrijf in te schakelen om het asbest te verwijderen. Als consument mag een aantal m2 worden verwijderd.

Moederhaard

De woning kan nog voorzien zijn van een moederhaard, deze heeft dezelfde functie als een CV-ketel: het gelijktijdig opwarmen van diverse ruimtes. Een gashaard of moederhaard heeft veelal een open verbrandingssysteem. Open toestellen zijn relatief vaak de oorzaak van koolmonoxide-incidenten. De reden hiervoor is dat open toestellen zuurstof onttrekken uit de ruimte waarin het toestel zich bevindt en koolmonoxide direct de woon- en leefruimte in kan komen.  • Het is belangrijk dat de moederhaard jaarlijks onderhoud krijgt.
  • Een jaarlijkse onderhoudsbeurt zorgt ervoor dat uw moederhaard veilig blijft en dat de conditie van de moederhaard goed blijft.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwkundige keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwkundige keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak