Centrale verwarming 2020-09-15T07:41:57+01:00

Centrale verwarming in de woning CV installatie

De installatie is visueel gecontroleerd, een eventuele kap is niet verwijderd. Wij zijn niet bekend of het geheel is aangesloten conform de voorschriften van de leverancier. Het geheel is gecontroleerd op het wel of niet kunnen functioneren van het systeem. De installatie is niet doorgemeten op waardes, co2 (koolmonoxide) en of de combinatie ketel en thermostaat wel of niet goed (met elkaar) kunnen functioneren en aan alle veiligheidsnormen voldoet. Dergelijke inregeling en afstelling van het systeem is dusdanig specialistisch, dat dit buiten de scope valt van deze bouwkundige keuring. Bij normaal en regulier onderhoud wordt dit periodiek gecontroleerd en afgesteld.

  • Het dringende advies is dan ook om uw ketel jaarlijks te doen laten controleren. Wij adviseren tevens het gehele systeem door een installateur te doen laten controleren en afstellen alvorens u hiervan gebruik gaat maken. Mogelijk kunt u nog met niet genoemde kosten of onderhoudshandelingen geconfronteerd worden. U bent daarna verzekerd van een veilig gebruik!

Er is wel/geen regelmatig onderhoud gepleegd aan de CV-ketel.

  • Jaarlijks onderhoud aan een CV-ketel wordt geadviseerd.
  • Laat het onderhoud vastleggen in het onderhoudsboekje bij de CV ketel.
  • Indien ook het vervangen van de ketel (per direct) wordt geadviseerd, kan dit onderhoud vanzelf achterwege worden gelaten.

Met betrekking tot de ketel, koppelingen, aansluitingen, beugeling, bevestiging aanzuiging en rookgasafvoer is gecontroleerd op gebreken, deze zijn niet opgemerkt ten tijde van de inspectie.

De bevestiging/beugeling van de rookgasafvoer en/of aanzuiging is onvoldoende. De kanalen moeten stevig en solide gemonteerd zijn en mogen niet of nauwelijks kunnen bewegen. Bewegende onderdelen vormen een risico op lekkage. Ondeugdelijke installatie kan in het ergste geval leiden tot koolmonoxidevergiftiging. De beugeling kan eenvoudig alsnog worden aangebracht of worden verbeterd.

  • De Nederlandse fabrikanten van rookgasafvoer, verenigd in de Rogafa werken graag mee aan veiligheid. Dit heeft geleid tot een duidelijk en uniform advies ‘altijd beugelen om de mof bij rookgasafvoer’.
  • Om te voorkomen dat kanalen of een dakdoorvoer los raakt en voor gevaarlijke situaties kan gaan zorgen, is veilige montage een must.

Er zijn gebreken aan de rookgasafvoer van de CV, dit zorgt voor een onveilige situatie. Er is een beperkt risico op rookgassen in de woning! Rookgassen kunnen dodelijk zijn in verband met de aanwezigheid van koolmonoxide!! Reparatie is mogelijk maar moet wel direct worden uitgevoerd.

Er zijn dusdanige gebreken aan de rookgasafvoer van de CV dat we te maken hebben met een onveilige situatie. Er is een hoog risico op rookgassen in de woning! Rookgassen kunnen dodelijk zijn in verband met de aanwezigheid van koolmonoxide!! Reparatie is niet meer mogelijk, een nieuwe rookgasafvoer moet (mogelijk ook op andere manier) worden aangebracht.

Een expansievat, ook wel een drukvat genoemd, vangt de drukverschillen op die ontstaan doordat het water uitzet of juist krimpt tijdens het verwarmen / afkoelen van het water in de leidingen en radiatoren van een cv-installatie. Water in de cv-installatie wat verwarmd wordt zet ongeveer 3% uit. De cv-installatie is een gesloten systeem en het metaal van buizen en radiatoren zijn niet flexibel (zoals een ballon) en kunnen de uitzetting van het water niet opvangen. Daardoor loopt de druk op. Dat is niet gewenst. De taak van het expansievat is om die drukverschillen op te vangen. De levensduur van een expansievat is ongeveer zeven jaar. In dit geval is het expansievat defect en moet worden vervangen.

De bevestiging van het expansievat moet worden verbeterd, deze is niet gemonteerd met een wandbeugel of deze bevestiging voldoet niet. Het advies is om het expansievat op een deugdelijke manier middels een wandbeugel aan de wand te bevestigen.

Er is een lekkage of breuk bij de waterafvoer (overstort of overloop) onder de CV ketel. Mogelijk kan dit nog worden gerepareerd, wij rekenen erop dat een deel van deze afvoer moet worden vervangen. Lekkage of overige gebreken aan afvoeren kunnen vanzelf overlast veroorzaken of vochtproblemen elders in de constructie.

Op één of meerdere koppelingen aan onderzijde van de ketel is een lekkage, de lekkages, groot of klein, moeten worden hersteld. Een eerste herstelpoging zou kunnen zijn dat de koppelingen nog wat verder worden aangedraaid. Lukt dat niet dan kan het vervangen van koppelingen daar waar nodig worden toegepast.

  • De lekkages worden minder naar mate de druk in het CV-systeem afneemt. Indien de druk in het CV-systeem lager wordt, kunnen er storingen optreden. Bij combiketels wordt dan ook de productie van warm water gestopt.

Er zijn wat kleinere gebreken aan de behuizing van de CV ketel, dergelijke onderdelen kunnen eenvoudig via internet of de leverancier worden besteld en eenvoudig worden gemonteerd.

De bevestiging/beugeling van de cv ketel is onvoldoende. De installatie moet deugdelijk, stevig en solide gemonteerd zijn en mag niet of nauwelijks kunnen bewegen. Een niet goed bevestigde installatie vormt een risico op lekkage in de aan en afvoer leidingen, gasleiding en waterleiding.

Bij de dakdoorvoer is vermoedelijk een asbest beplating aanwezig. Indien de risico’s en gevaren van asbest duidelijk zijn, kan dit plaatje gehandhaafd blijven. Gelijktijdig met CV vervanging ergens in de toekomst kan dit plaatje worden verwijderd. Het is altijd beter om asbest te verwijderen. Omdat hier asbest is aangetroffen adviseren wij een asbestinventarisatie voor de gehele woning. U krijgt dan een totaal beeld en zekerheid voor wat betreft de hele woning (binnen en buiten). Op basis van dit asbestinventarisatie rapport kunt u besluiten dit asbest zelf te verwijderen of een saneringsbedrijf in te schakelen om het asbest te verwijderen. Als consument mag een aantal m2 worden verwijderd.

  • De genoemde kosten zijn uitsluitend bedoeld voor een asbestinventarisatie!

Moederhaard

De woning is voorzien van een moederhaard, deze heeft dezelfde functie als een CV-ketel: het gelijktijdig opwarmen van diverse ruimtes. Een gashaard of moederhaard heeft veelal een open verbrandingssysteem. Open toestellen zijn relatief vaak de oorzaak van koolmonoxide-incidenten. De reden hiervoor is dat open toestellen zuurstof onttrekken uit de ruimte waarin het toestel zich bevindt en koolmonoxide direct de woon- en leefruimte in kan komen.

  • Het is belangrijk dat de moederhaard jaarlijks onderhoud krijgt.
  • Een jaarlijkse onderhoudsbeurt zorgt ervoor dat uw moederhaard veilig blijft en dat de conditie van de moederhaard goed blijft.

 

 

 

Open chat
Whatsapp contact
Powered by