Carport 2021-01-05T21:39:07+01:00

Carport

Zie de index pagina van de kennisbank voor allerlei onderwerpen zoals bitumen dakbedekking, schilderwerk e.d. Hier behandelen we alleen de specifieke carport eigenschappen, opmerkingen en eventuele gebreken.

Houtwerk van carport en/of afdak

Het houtwerk van een carport en/of afdak is belangrijk, indien hier geen gebreken aan zijn opgemerkt en gesteld kan worden dat zowel de aftimmering, als het constructieve gedeelte van de carport in een goede conditie verkeren, dan kan het geheel prima als bedoeld functioneren.

De dakconstructie van de carport en/of afdak kan te licht uitgevoerd zijn. De balken vertonen mogelijk een doorzadeling (doorbuiging), hierdoor zal de afwatering op het dak niet optimaal kunnen functioneren. Er is dan ook een risico aanwezig dat het doorzadelen van het dakvlak verder zal gaan. Een eventuele oplossing op termijn zou kunnen zijn de bestaande balken te verzwaren of een onderslagbalk aan te brengen. In beide gevallen adviseren wij om een deskundige aannemer te betrekken welke u hierin kan adviseren.

Let op: in het niet of wel constructieve houtwerk van de carport en/of afdak kan houtrot of gebreken aanwezig zijn. Onderwerp het houtwerk aan een nauwkeurige inspectie, vooral de verbindingen, hoeken en uiteinde van de materialen.

Overige gebreken carport en/of afdak

Indien het dak van de carport en/of afdak is vervuild, of er ligt teveel vervuiling op het dak dan tast dit de dakbedekking aan en zal de levensduur van de dakbedekking verkorten. Algen en mosgroei, bladeren en alle overige vervuiling dient dan ook te worden verwijderd. Op zijn minst eenmaal per jaar moet het dak van dergelijke vervuiling worden ontdaan en/of onderhouden.

Indien de afvoer op het dak van de carport en/of afdak niet op het laagste punt zit dan is het afschot en de afwatering waarschijnlijk ook onvoldoende. Dit betekend dan dat er water op het dak blijft staan. Teveel water zorgt voor extra gewicht en druk op het dakvlak, afhankelijk van de constructie kan het dak door dit gewicht wat gaan doorzakken. Wellicht is het dan een optie de huidige afvoer wat te verdiepen of op enig moment het afschot te verbeteren zodat alsnog een betere afwatering wordt gecreëerd.

  • Water op een dak is funest! Stilstaand water op het dak geeft extra vervuiling.
  • Extra vervuiling op een dak geeft bij opdroging micro organismen wat de toplaag van de bedekking aantast.

Uitlijning belendende percelen

Indien de carport los staan van andere gebouwen, is het belangrijk om te weten hoe deze is gefundeerd. Staat de carport in lijn met de andere gebouwen of is daar een afwijking in op te merken? Zo ja dan moet de fundatie nader bekeken worden.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak