buiten de woning 2022-06-27T07:18:00+01:00

Buiten de woning

Verzakking langs gevel

Langs de gevel kan een verzakking visueel waarneembaar zijn. Zand langs de gevel spoelt of zakt dan vermoedelijk onder de fundering richting de kruipruimte. Op zich wel hinderlijk maar geen groot probleem.

 • Eventueel kan een preventieve maatregel genomen worden door bijvoorbeeld in de kruipruimte zand aan te brengen.
 • Of maak van de gelegenheid gebruik door de kruipruimte te voorzien van een bodembedekker, welke gelijk als isolatie kan dienen. Dit zal het woongenot in de woning sterk verbeteren.
 • Verzakkingen langs een gevel vormen (op enig moment) wel een risico voor rioleringen en hemelwaterafvoeren, deze kunnen verzakken, afbreken en daarom niet meer goed functioneren.
 • Het is ook belangrijk om de verzakking te herstellen, eventuele bestaand straatwerk afwaterend vanaf de gevel opnieuw aanbrengen om wegspoelen van zand te voorkomen.

Metselwerk tuinmuur e.d

Er kan scheurvorming aanwezig zijn in het metselwerk buiten de woning, vaak heeft dit als oorzaak de instabiele basis en bodemstructuur. Het is dan onwaarschijnlijk dat een deugdelijke fundering is toegepast. Kortom voor dergelijke metselwerken is dat een reëel en terugkerend risico. Indien gewenst kan uiteraard herstel of vervanging worden uitgevoerd, met die kanttekening dat de kans op herhaling aanwezig is.

Het metselwerk kan ook verzakt zijn, dit heeft waarschijnlijk als oorzaak de instabiele basis en bodemstructuur. Het is onwaarschijnlijk dat hier een deugdelijke fundering is toegepast. Kortom voor dergelijke metselwerken is dat een reëel en terugkerend risico. Ook verdere uitbreiding van de schade, scheurvorming of verzakking is mogelijk. Indien gewenst kan uiteraard herstel of vervanging worden uitgevoerd, met die kanttekening dat de kans op herhaling aanwezig is.

Indien er mechanische schade is aan het metselwerk, kan dit naar wens van de (nieuwe) eigenaar worden hersteld. Constructief is er dan niets mis met het metselwerk.

Het voegwerk van het metselwerk kan in een matige en soms zelfs slechte conditie verkeren. Hierdoor kan vocht ongehinderd in het metselwerk treden en kan bij bevriezing schade aan het metselwerk ontstaan. Wij adviseren dan het voegwerk te herstellen en daar waar nodig te vervangen.

Indien het overige metselwerk is vervuild met alg en mosgroei tast dit het metsel en voegwerk aan. Vocht wordt dan langer vastgehouden door deze aangroei, de vervuiling en aangroei zal versnellen. Ook kan bij vorst schade aan metsel en voegwerk ontstaan. Het advies is om dit metselwerk te reinigen, na reiniging kan overigens nog meer schade zichtbaar worden.

Indien vanwege begroeiing het overige metselwerk geheel niet of deels beoordeeld is dan heeft u daar altijd een risico. Het niet zichtbare metselwerk valt buiten de scope van een bouwkundige keuring.

Trappen buiten de woning

Indien een metalen buitentrap aanwezig is, kunt u deze controleren op stabiliteit, bevestiging en veiligheid. Ook de verankering aan de muur, eventueel metselwerk rond die verankering en de bevestiging op de grond moet worden gecontroleerd.

 • Indien geen opmerkingen en ook geen gebreken zijn opgemerkt, kan de trap veilig en goed zoals bedoeld functioneren en gebruikt worden.
 • Het schilderwerk van de trap kan in een matige tot slechte conditie verkeren. Voor het behoud van de trap en verlenging van de levensduur adviseren we dan om het totale trapschilderwerk uit te voeren.
 • Indien op de metalen onderdelen van de trap roest aanwezig is: Dit roest dient te worden verwijderd. Bij voorkeur ‘blank’ schuren waarna met een zinkprimer het materiaal kan worden beschermd. Aansluitend kan esthetisch schilderwerk worden uitgevoerd.
 • Het kan zijn dan enkele onderdelen van de trap moeten worden vervangen, controleer alle onderdelen.
 • De bevestiging van de trap aan de gevel kan niet goed zijn en moet dan worden verbeterd. Controleer alle bevestigingspunten!
 • De bevestiging van de trap kan aan de onderzijde niet goed zijn en moet dan worden verbeterd. Controleer alle bevestigingspunten!

Indien een metselwerk of overige steenachtige buitentrap aanwezig is, moet deze worden gecontroleerd op stabiliteit, bevestiging en veiligheid. Ook de verankering of verbinding aan de muur en de bevestiging/draagkracht aan onderzijde of op de grond moet worden gecontroleerd.

 • Indien geen opmerkingen en ook geen gebreken zijn opgemerkt, kan de trap veilig en goed zoals bedoeld functioneren en gebruikt worden.
 • Het kan voorkomen dat enig metselwerk aan de trap dient te worden verbeterd/hersteld. Daar waar nodig kunnen meestal stenen worden vervangen.
 • Het voegwerk van de trap kan in een slechte conditie verkeren. Plaatselijk herstel is dan noodzakelijk. Goed voegwerk is belangrijk om schade aan het metselwerk te voorkomen.

Indien een houten buitentrap aanwezig is, moet deze worden gecontroleerd op stabiliteit, bevestiging en veiligheid. Ook de verankering aan de muur, eventueel metselwerk rond die verankering en de bevestiging op de grond moet worden gecontroleerd.

 • Indien geen opmerkingen en ook geen gebreken zijn opgemerkt, kan de trap veilig en goed zoals bedoeld functioneren en gebruikt worden.
 • Indien het schilderwerk van de trap in een matige tot slechte conditie verkeerd moet actie worden ondernomen. Voor het behoud van de trap en verlenging van de levensduur adviseren we dan om het totale trapschilderwerk uit te voeren.
 • In onderdelen van de trap kan houtrot aanwezig zijn. Dit houtrot dient te worden hersteld. Aansluitend kan esthetisch schilderwerk worden uitgevoerd.
 • De bevestiging van de trap aan de gevel kan niet goed zijn en moet dan worden verbeterd. Controleer alle bevestigingspunten!
 • De bevestiging van de trap kan aan de onderzijde niet goed zijn en moet dan worden verbeterd. Controleer alle bevestigingspunten!

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak