Vraag de btw op zonnepanelen tijdig terug

Het verduurzamen van woningen is een populair gespreksonderwerp onder huiseigenaren. Wilt u een nieuw huis gaan kopen en deze gaan verduurzamen? Tijdens onze bouwtechnische keuring geven wij adviezen hoe u een woning kunt verduurzamen. Het plaatsen van zonnepanelen is, indien mogelijk, een zeer goede investering.

Op een gemiddeld zonnesysteem (10 zonnepanelen + randapparatuur + installatie) wordt ongeveer 800 euro btw betaald. Particuliere huiseigenaren kunnen dit bedrag volledig terug krijgen van de Belastingdienst. Voor het terugvragen van de btw was vroeger geen tijdlimiet, maar sinds kort moet deze aanvraag op tijd wordt ingediend.

Btw terugvragen zonnepanelen

De regeling voor btw-restitutie op zonnepanelen bestaat al vanaf 2013, maar tot voor kort gold er geen uiterlijk termijn voor het indienen van een aanvraag. Ingaande 1 januari 2019 is dit veranderd. De btw moet nu uiterlijk binnen zes maanden na verloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft worden teruggevraagd bij de fiscus. Een restitutie-aanvraag voor zonnepanelen die in 2018 zijn gekocht, kunt u dus op zijn laatst op 30 juni 2019 indienen.

Mogelijkheid voor een ambtshalve aanvraag

Huiseigenaren die de zes maanden termijn missen, kunnen nog vijf jaar lang een ambtshalve verzoek voor btw-restitutie indienen. Vereniging Eigen Huis raadt echter aan om het niet zover te laten komen, aangezien deze stap veel papierwerk oplevert en geen zekerheid biedt. Bij een ambtshalve verzoek zult u namelijk stevig moeten kunnen onderbouwen waarom de aanvraag niet tijdig is ingediend. Bijvoorbeeld door te bewijzen dat de zonnepanelen in 2016 zijn gekocht, maar dat achteraf bleek dat uw dak eerst moest worden gerenoveerd, waardoor de installatie van de panelen pas in 2018 kon worden uitgevoerd. Een ambtshalve verzoek mag door de belastingdienst worden afgewezen.

Btw terugvragen is simpel

Voor nagenoeg elk zonnesysteem is het de moeite waard om de btw terug te vragen bij de belastingdienst. Als particuliere huiseigenaar zult u zich eerst als ondernemer moeten aanmelden bij de dienst, omdat u een deel van de opgewekte zonne-energie gaat verkopen aan de netbeheerder. Dit kan eenvoudigweg door het invullen van een formulier – opgaaf zonnepaneelhouders – op de site van de belastingdienst. Hierna doet u de btw-aangifte.

Over de status als ondernemer hoeft een doorsnee huiseigenaar zich overigens weinig zorgen te maken. De hoeveelheid teruggeleverde stroom is haast zeker te weinig om hierover zelf btw-plichtig te worden. Intussen ervaart u wel het profijt van de honderden euro’s die u van de overheid terug krijgt, omdat u meehelpt de milieudoelen te halen. Wilt u weten als uw woning geschikt is voor zonnepanelen? Vraag dan een deskundige inspectie van uw woning aan.

2020-01-24T15:32:05+01:00