Brandveiligheid 2021-01-06T07:02:25+01:00

Brandveiligheid in de woning

Als in de woning een houten schroten plafond aanwezig is: schroten kennen een snelle branddoorslag door het opentrekken van de naden. Kortom brandgevaarlijk dus en een risico. Wilt u minder risico en een hogere brandwerendheid dan kan beter een ander materiaal als plafondafwerking worden aangebracht.

Er kunnen ook licht ontvlambare materialen aanwezig zijn als plafond of wand afwerking (bijvoorbeeld PVC schroten of Tempex). Deze afwerkingen kennen een snelle branddoorslag, bij PVC schroten is ook de rookontwikkeling zeer sterk. Wilt u minder risico en een hogere brandwerendheid dan kan beter een ander materiaal als plafondafwerking worden aangebracht. Het onderliggende materiaal is onbekend en visueel niet waarneembaar.

 • Materialen met een zeer sterke rookontwikkeling bij brand kunnen beter niet worden toegepast, vooral niet in een vluchtroute.
 • Materialen die bij brand veel (giftige) rook produceren zijn: hard en zacht PVC (polyvinylchloride), PS (polystyreen, ook wel genoemd tempex, styropor of piepschuim).
 • Laat u bij nieuw materiaal goed infomeren over onderwerpen zoals branddoorslag en brandoverslag.
 • De brandwerendheid van een plafond is in principe 20 minuten.

Als er zachtboard plafonds aanwezig zijn: zachtboard is zeer snel en gemakkelijk brandbaar. Zachtboard heeft absoluut te weinig brandwerendheid, de norm van 20 minuten wordt bij lange na niet gehaald. Kortom brandgevaarlijk dus en een risico. Wilt u minder risico en een hogere brandwerendheid dan kan beter een ander materiaal als plafond afwerking worden aangebracht.

 • Laat u bij nieuw materiaal goed infomeren over onderwerpen zoals branddoorslag en brandoverslag.
 • De brandwerendheid van een plafond is in principe 20 minuten.

Rookmelders

Deze horen in een woning op elke verdieping aanwezig te zijn. Deze zijn bedoeld om een brand te detecteren, hierop kunnen de melders een signaal (alarm geluid) geven.

 • Controleer (indien van toepassing) jaarlijks de batterijen en vervang deze minstens eens per 2 jaar.
 • Op de melder zit een controle/test knop, doe deze test tenminste eenmaal per jaar. De aanwezige rookmelders zijn niet op functioneren gecontroleerd.
 • Met een rookmelder kan een brand al in een vroeg stadium worden gedetecteerd en schade gereduceerd.
 • Sinds 2003 geldt de verplichting van een rookmelder op elke verdieping al voor nieuwbouwhuizen, per 1 juli 2022 geldt deze verplichting ook voor bestaande bouw.
 • Heeft uw woning voldoende rookmelders?

Rookmelders hebben een technische levensduur van 10-jaar. Vervuiling door stof zorgt ervoor dat de in de rookmelder aanwezige rookkamer vervuild raakt. Detectie van rook en brand wordt hierdoor minder nauwkeurig. De kans bestaat dat een rookmelder eerder een vals alarm geeft of rook te laat wordt gedetecteerd. Vervang dus tijdig alle rookmelders die in uw huis zijn gemonteerd. De vervangingsdatum treft u aan op iedere rookmelder, de datum voor vervanging kunt u terugvinden op de zij- of onderkant van de melder.

Wanneer u uw huis gaat opknappen of verbouwen mag dit niet tot gevolg hebben dat de brandveiligheid vermindert. Besef dat door het verwijderen van deuren of tussenwanden, brand en rook zich vanuit een ruimte snel door de gehele woning kan verspreiden.