Bouwperiode van een woning 2021-01-08T07:09:16+01:00

Bouwperiode van woningen

Voor 1950

Woningen met een bouwjaar voor 1950 zijn tijdens de bouw slecht tot geheel niet geïsoleerd. Energie besparen was in die periode totaal nog geen issue, net zo min als brandveiligheid en een gezond binnenklimaat. In deze oudere woningen is in de meeste gevallen oorspronkelijk geen badkamer aanwezig geweest. In de loop van de jaren is er dus meestal heel veel aangepast en verbeterd aan dergelijke woningen! Net zo goed als dat veel voordelen heeft, is dat ook een reden om alert te zijn! Veel oude en nieuwe technieken of methodieken zijn aan elkaar verbonden en vormen thans de woning. Tijdens een inspectie is er extra aandacht voor al deze aanpassingen welke zijn gerealiseerd, ook wordt extra gelet op constructieve wijzigingen! Een woning uit deze periode kan natuurlijk niet voldoen aan een bouwbesluit van 50 jaar later.

1950-1975

Woningen met een bouwjaar voor 1975 zijn tijdens de bouw slecht tot geheel niet geïsoleerd. Energie besparen was in die periode totaal nog geen issue. Net zo min als brandveiligheid en een gezond binnenklimaat. In de loop van de jaren is er dus heel veel aangepast en verbeterd aan een woning met dot bouwjaar! Net zo goed als dat veel voordelen heeft, is dat ook een reden om alert te zijn! Veel oude en nieuwe technieken of methodieken zijn aan elkaar verbonden en vormen thans deze woning. Tijdens een inspectie is er extra aandacht voor al deze aanpassingen die zijn gerealiseerd, ook zal extra worden gelet op constructieve wijzigingen! Let op: in deze periode is ook het gebruik van asbest toegepast in de woningbouw! Een woning van deze periode kan niet voldoen aan een bouwbesluit van 25 jaar later.

1975-1995

Woningen met een bouwjaar voor 1995 zijn voor wat betreft de woonkwaliteit op een redelijk niveau. De regelgeving en technische kwaliteit is nog verder verbeterd. Niet alleen voor de energetische kwaliteit komt meer en meer aandacht maar bijvoorbeeld ook voor geluidshinder. Ook de bouwwijze conformeerde zich aan het bouwbesluit. Het gebruik van asbest is in die bouwperiode nog toegestaan. Een woning van deze periode kan vanzelf niet voldoen aan een bouwbesluit van 15 jaar later.

1995-2010

Woningen in deze bouwperiode 1995 en 2010 zijn weer een stapje verder verbeterd. Hiermee is dit dan ook een actuele woning welke is gebouwd volgens de toen geldende wet en regelgeving (bouwbesluit). Een woning van deze periode kan niet voldoen aan het huidige bouwbesluit.

na 2010

Woningen met een nog recentere bouwperiode vanaf 2010. Hiermee is dit een actuele woning welke is gebouwd volgens de geldende wet en regelgeving (bouwbesluit).

Standaard vragen welke voor alle woningen relevant kunnen zijn

  • Functioneren rioleringen en afvoeren
  • Functioneren alle installaties en keuken apparatuur?
  • Zijn er kleine gebreken bekend waar een huidige eigenaar aan gewend is, maar welke toch een gebrek zijn?
  • Is er asbest aanwezig (alleen relevant bij oudere woningen)?
  • Zijn er problemen bekend met buren, erfgrenzen of belendende percelen?
  • Zijn er recent nog werkzaamheden aan de woning uitgevoerd, regulier of reparatie van gebreken?
  • Zijn er lekkages bekend?
  • Zijn er in het verleden constructieve wijzigingen uitgevoerd of toegepast aan de woning?
  • Zijn er over het geheel bezien nog zaken die gemeld moeten worden en/of waarvoor een nieuwe eigenaar van een woning belangstelling zou hebben?

Gerelateerde onderwerpen

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwkundige keuring uit en ontvangt een een bouwkundig rapport. Heeft u vragen over de kosten? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak