Bouwkundige vooropname 2020-12-18T11:42:42+01:00

Onduidelijkheid over schades vermijden bij de bouw of sloop van een woning of pand? Laat dan een bouwkundige vooropname uitvoeren!

Een bouwkundige vooropname voorkomt dat u verantwoordelijk wordt gesteld voor schades die u niet heeft veroorzaakt tijdens de sloop of bouw van een woning of pand. Op deze wijze kan er geen discussie ontstaan of de schade al aanwezig was of nieuwe schade is ontstaan tijdens de werkzaamheden. In een vooropname worden alle belangrijke zaken vastgelegd in een rapport. U kunt stellen dat een bouwkundige vooropname een preventieve maatregel is. Aannemersbedrijven, gemeenten, verzekeraars en particulieren kunnen een vooropname laten uitvoeren. Neemt u maar eens contact met ons op voor meer informatie of plaats direct een opdracht.

Onafhankelijk rapport als bewijsstuk

Als particulier is een bouwkundige vooropname ook zeker een goede, preventieve maatregel. Verwacht u dat uw woning in de nabije toekomst bouwkundige schade kan oplopen door bouw- of sloopactiviteiten of zware werkzaamheden in of nabij uw woning? Een bouwkundige vooropname kan dan goed van pas komen. Een onafhankelijk rapport in de vorm van vooropname is uitstekend geschikt om schade na de uitvoering van de werkzaamheden te bewijzen.
 
Zware werkzaamheden zijn bouw- of sloopactiviteiten, ontgravingen of afgravingen, zwaar transport, verlaging van het grondwaterpeil of heiwerkzaamheden bij u in de buurt. Deze werkzaamheden kunnen onder andere tot gevolg hebben dat tegel- of stucwerk gaat barsten en/of loslaten, wanden kunnen scheuren enz. De opname vooraf kan duidelijk maken dat de gebreken niet eerder aanwezig waren, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen.

Bouwkundige vooropname is een belangrijk bewijsstuk

Indien er na de vooropname schade ontstaat als gevolg van de werkzaamheden, dan heeft u dus een belangrijk bewijsstuk in handen. Zodoende kunt u als particulier de aansprakelijkheid bij de uitvoerder van de werkzaamheden beleggen. Echter, ook aannemers kunnen een vooropname uit laten voeren om daarmee te bewijzen dat een eventuele schadeclaim niet is voortgekomen uit de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Voor, tijdens en na een bouwproject kunnen er opnames worden uitgevoerd. Daarnaast verzorgen wij bouwkundige keuringen. Wilt u gebruikmaken van onze expertise? Neem dan gerust contact met ons op of plaat direct een opdracht.
 
Homekeur biedt door geheel Nederland, van Groningen tot Noord-Brabant en van Noord-Holland tot Overijssel, een scala aan bouwkundige specialisten die vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de laatste regelgeving op bouwgebied. Zij verzorgen op kundige en onafhankelijke wijze, aankoopkeuringen, bouwkundige vooropnames en bouwtechnische keuringen en in het verlengde daarvan een duidelijke rapportage.