Binnenkozijnen & deuren 2020-09-05T19:18:21+01:00

Binnenkozijnen & deuren

Hang & sluitwerk

Het hang & sluitwerk van de binnendeuren en binnenkozijnen is steekproefsgewijs op gebreken gecontroleerd. Hierbij zijn geen gebreken opgemerkt, het geheel kan goed functioneren. Behoudens regulier onderhoud zijn geen werkzaamheden, verbeteringen of reparaties noodzakelijk.

Het hang & sluitwerk, openen en sluiten van de binnendeuren en binnenkozijnen is steekproefsgewijs op gebreken gecontroleerd. Hierbij zijn een aantal kleine reparabele gebreken opgemerkt, het geheel kan verder goed functioneren. Naast regulier onderhoud worden een aantal kleine werkzaamheden, verbeteringen of reparaties geadviseerd.

Het hang & sluitwerk van de binnendeuren en binnenkozijnen is steekproefsgewijs op gebreken gecontroleerd. Hierbij zijn een aantal gebreken opgemerkt. Naast regulier onderhoud worden een aantal werkzaamheden, verbeteringen of reparaties geadviseerd, ook enkele onderdelen moeten worden vervangen

Het hang & sluitwerk van de binnendeuren en binnenkozijnen is steekproefsgewijs op gebreken gecontroleerd. Hierbij zijn een groot aantal gebreken opgemerkt. Naast regulier onderhoud worden een aantal werkzaamheden, verbeteringen of reparaties geadviseerd, meerdere onderdelen moeten worden vervangen.

  • Jaarlijks controleren en aandraaien van alle schroeven in de scharnieren, net zoals het aantikken van de scharnierpennen wordt geadviseerd.
  • Voor een blijvend goed functioneren kunnen jaarlijks alle bewegende onderdelen (scharnieren en sluitwerk) beperkt worden bespoten met een kruipolie (WD40).

Opmerkingen binnenkozijnen & deuren

  • Enkele deuren klemmen of kunnen niet goed gesloten worden. In de meeste gevallen kunnen niet goed sluitende deuren worden afgesteld, in het ergste geval moet er geschaafd worden.
  • Aan één of meerdere binnendeuren is mechanische schade, deze schade is reparabel. Na herstel van de schade kan eventueel schilderwerk worden uitgevoerd en kan het geheel weer prima functioneren.
  • Aan één of meerdere binnenkozijnen is mechanische schade, deze schade is reparabel. Na herstel van de schade kan eventueel schilderwerk worden uitgevoerd en kan het geheel weer prima functioneren.
  • Er ontbreken één of meerdere binnendeuren. Omdat dit ook een bewuste keuze kan zijn, wordt dit niet gezien als een gebrek maar hiervan bij deze uitsluitend een melding gedaan.
  • Bij één of meerdere binnendeuren ontbreekt de beglazing en/of moet deze worden vervangen in verband met breuk of een gebrek.
  • Bij één of meerdere binnendeur(en) is mechanische schade of zijn andere niet reparabele gebreken. Vervangen van de deur(en) is hier noodzakelijk. Na het vervangen kan eventueel schilderwerk worden uitgevoerd en kan het geheel weer prima functioneren.
Open chat
Whatsapp contact
Powered by