Asbest vloerbedekking verwijderen 2018-06-13T15:47:20+01:00

Denkt u dat er asbest aanwezig is in de onderlagen van uw vloerbedekking of zeil? Ga dit dan niet zelf verwijderen. Neem direct contact met ons op voor asbestonderzoek

In de periode van 1930 tot ongeveer 1985 werd er regelmatig asbest toegevoegd aan onderlagen van vloerbedekking en zeil. U kunt deze asbest onderlagen vooral herkennen aan de grijze, gele of groene kleur. Bent u van plan om uw oude vloerbedekking, asbestisolatie of vloerzeil te vervangen? Laat dan eerst controleren of er asbest aanwezig, want losse asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid. Ga uw oude vloerzeil of vloerbedekking en het asbestafval daarvan vooral niet zelf verwijderen, dit om gevaren te voorkomen.

Waarom vloerbedekking met asbest niet zelf verwijderen?

Hierboven hebben wij al genoemd dat veel losse asbestvezels slecht zijn voor uw gezondheid. Het is namelijk zo dat als deze onzichtbare vezels worden ingeademd, die in de longen doordringen. Op langere termijn kan dit verschillende soorten kanker veroorzaken. Tot op heden sterven in ons land nog honderden mensen per jaar aan de gevolgen van asbestbesmetting. Asbestonderzoek laten uitvoeren is dan ook heel belangrijk. Wanneer wij asbest constateren in of onder uw vloerbedekking, dan geven wij advies over hoe dit het beste en veiligste te verwijderen is. Wist u trouwens dat ook vinyl vloertegels, die voor 1985 te koop werden aangeboden, asbest kunnen bevatten?
 
Vroeger werden vinyl vloertegels verstevigd met behulp van asbest. De gevaren waren destijds niet of nauwelijks bekend. Ze werden veel toegepast in vochtige ruimtes, zoals in keukens en toiletten. Eén van de kenmerken van deze vinyl vloertegels is, dat ze met zwarte kit op de vloer werden aangebracht. Als u deze wilt verwijderen, dan zullen er waarschijnlijk asbestvezels vrijkomen met alle gevolgen van dien.

Asbest in woningen en panden van voor 1994

Vloerbedekking is niet de enige plek waar asbest in aanwezig kan zijn. Als u bijvoorbeeld een huis koopt, dat gebouwd is voor 1994, dan kan er in verschillende ruimten asbest aanwezig zijn. Denkt u maar eens aan het dak, de gevel of de kruipruimte. Pas vanaf 1 juli 1993 werd het gebruik van asbest wettelijk verboden. Het kan dus zo zijn dat er op een andere plek in uw huis of pand asbest aanwezig is, want het werd verwerkt in diverse materialen. Denkt u maar eens aan beton en metalen.
 
Wist u trouwens dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn? Bij de aankoop van een oud huis is het dus belangrijk om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Als u bijvoorbeeld het bestaande dak moet laten verwijderen, brengt dit hoge kosten met zich mee voor de asbestverwijdering. Het zijn kosten die u mee kunt nemen in uw prijsonderhandelingen met de verkopende partij. Overigens voor het verwijderen van een asbestdak kunt u een subsidie aanvragen, maar daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Voor een asbestinventarisatie kunt u uiteraard bij ons terecht. Wij helpen u graag.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by