Asbest plafondplaten verwijderen 2018-06-13T15:40:45+01:00

Laat uw plafondplaten eerst op asbest controleren voordat u tot verwijderen overgaat

Is er twijfel of er nu wel of geen asbest in uw plafondplaten aanwezig is? Laat dan een asbestonderzoek uitvoeren. Op basis daarvan kunt u het juiste besluit nemen. Plafondplaten met niet-hechtgebonden (losse) asbest kunt u het beste direct laten verwijderen. Losgebonden asbest is extreem gevaarlijk. Zelfs in een neutrale staat kunnen de vezels u verrassen. U kunt bij ons direct online een opdracht plaatsen om een asbestonderzoek te laten uitvoeren of een offerte aanvragen. Wij werken door het hele land, van Utrecht tot Zeeland en van Friesland tot Limburg. Zelfs in België kunt u een beroep op ons doen.

Niet-hechtgebonden asbest plafondplaten verwijderen

Wanneer er in uw woning sprake is van niet-hechtgebonden asbest in uw plafondplaten, dan bent u wettelijk verplicht om deze meteen te laten verwijderen. We benadrukken ‘laten verwijderen’, want in deze situatie moet asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. U bent verplicht deze werkzaamheden te melden bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Het niet naleven van de meldingsplicht wordt bestraft met een boete en zorgt er ook voor dat u asbesthoudend afval niet kunt laten opruimen op de aangegeven stortplaats bij uw gemeente.
 
Sinds 1993 is er een verbod op asbest. Het is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt, zoals in plafondplaten, daken of in een ventilatiekanaal of rioolbuis. Asbest is opgebouwd uit kleine vezels, die u met het blote oog niet kunt zien. Ze zijn levensbedreigend. Na inademing heeft iemand meer kans op asbestose (asbestziekte) en kanker. Die ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op.

Elk jaar overlijden er nog steeds honderden mensen aan de gevolgen van losgekomen asbestvezels.

Asbest kan overal voorkomen, niet alleen in plafondplaten, maar ook dus in bijvoorbeeld asbestdaken. U zult zich afvragen, wat kost asbestverwijdering per m2. Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuwe subsidieregeling vrijgegeven door de overheid. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking. De kosten voor het saneren of verwijderen van asbestdaken worden hiermee deels vergoed.
 
Wij kunnen onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, zoals plafondplaten die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beschermende kleding, een masker en handgereedschap, waarbij slechts licht destructief onderzoek wordt uitgevoerd. Ook worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen. Die worden naar een laboratorium gestuurd waar een asbestanalyse wordt gedaan. Blijkt dat er asbest aanwezig is, dan kunnen wij een asbestbeheersplan opstellen volgens de regels van het Asbestbesluit. De wetgeving op het gebied van asbest heeft zich in de loop der jaren flink ontwikkeld om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te beperken.

Bent u van plan te verbouwen of te slopen?

Wilt u asbest plafondplaten verwijderen? In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig. Vaak wordt er op basis van een asbestrapport een vergunning verleend. Wij kunnen deze voor u opstellen. Vervolgens kunt u het verwijderen van asbest plafondplaten het beste overlaten aan een gecertificeerd bedrijf met mensen die daarvoor de juiste opleiding hebben genoten. Verwijderen betekent in dit geval weghalen, wegbrengen en asbest storten en verbranden op de daarvoor bestemde plaats. Voor asbestsanering kan een prijs gelden per m2, maar dit is mede afhankelijk van hoeveel en waar asbest verwijderd moet worden. Vermoedt u asbest in uw plafondplaten, ventilatiekanaal of in het riool? Laat eerst een asbestonderzoek uitvoeren, zodat u zeker weet waar u aan toe bent. Neem contact met ons op.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by