Asbest brand 2018-06-13T15:10:02+01:00

Asbesthoudende materialen kunnen bij een brand knappen. Voorkom een gevaarlijke situatie en laat een asbestinventarisatie uitvoeren

Bij een asbestinventarisatie in een woning of bedrijfspand worden onder meer asbesthoudende materialen in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruikgemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen. Deze monsters worden in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij ons terecht voor een asbestinspectie. Het verwijderen van asbest wordt gedaan door een saneringsbedrijf. Het is een gespecialiseerd beroep, waarvoor nogal eens vacatures bestaan. Bij brand loopt u geen risico meer dat asbest vrijkomt. U kunt direct een opdracht geven of contact met ons opnemen als u meer informatie wilt.

Bij brand kunnen asbestdeeltjes in de lucht komen

Als brand uitbreekt in een pand of woning waarin asbest aanwezig is, dan komen asbestdeeltjes los die zich in de lucht verspreiden. Langdurig inademen van asbestdeeltjes levert gezondheidsrisico’s op. Na een brand kunnen ook asbestdeeltjes verspreid op de grond of op voorwerpen terechtkomen. Bij aanraking of kapot trappen hiervan kunnen asbestdeeltjes opnieuw in de lucht komen met risico op inademing. Het gevaar is echter niet voor iedereen even groot. Hoe meer vezels u inademt, hoe groter de kans is dat u op langere termijn ziek wordt. Als u korte tijd extra veel vezels inademt, blijft het risico meestal gering.
 
Bij een brand kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen in de buurt zijn. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen niet gevoeliger voor asbestvezels zijn dan volwassenen. Als iemand op jonge leeftijd asbest inademt, heeft asbest wel langer de tijd om schadelijk te zijn voor de gezondheid.

Eternit was de grootste producent van asbest

Vroeger was er nog niet zoveel bekend over de gevaren van asbest, zeker niet bij een brand. Begin jaren ’90 is asbest in de handel gebracht in vele vormen en producten. Destijds was Eternit één van de grootste producenten van asbest. Het werd onder meer verwerkt in golfplaten en asbestcement.
 
De gevaarlijkste vorm van asbest is echter spuitasbest, dat in de jaren ’50 en ’60 werd aangebracht als brandwerende laag op staalconstructies, steunbalken of plafonds. U kunt zich voorstellen dat als er brand uitbreekt in oude panden of huizen, zorgvuldigheid geboden is. Bij branden waarbij asbest vrijkomt in de atmosfeer hebben diverse diensten een taak, zoals de brandweer en de politie.
 
Recent heeft de rijksoverheid bepaald dat met ingang van 2024 asbestdaken verboden zijn. Eigenaren van asbestdaken hebben tot dat jaar de tijd om de asbest dakbedekking te verwijderen. Wilt u weten of er asbesthoudend materiaal in uw pand of woning aanwezig is? Laat ons dan een asbestinventarisatie uitvoeren. Er staan grote belangen op het spel, zeker als er brand uitbreekt.
 
HomeKeur biedt door geheel Nederland een scala aan specialisten, die vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de laatste regelgeving omtrent asbest. Zij verzorgen op kundige en onafhankelijke wijze asbestinventarisatie en in het verlengde daarvan een duidelijke asbestrapportage.

Open chat
Whatsapp contact
Powered by