Wat te doen bij bodemverontreiniging?

Bodemverontreiniging is in alle gevallen vervelend. Wanneer u een woning wilt gaan kopen, dan is het goed om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Hiervoor bent u welkom bij Homekeur. Een bodemrapport maakt onderdeel uit van deze keuring wanneer de normen binnen de grenzen liggen.

Gaat het om een verdachte locatie? Dan luidt het advies om een bodemonderzoek te laten uitvoeren dat verdergaand is. Hierbij wordt een aanvullend rapport ingediend, eventueel voorzien van een saneringsplan. U weet dan altijd precies waar u aan toe bent voordat u een woning koopt.

Verschillende vormen van bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging komt in meerdere varianten voor. In de basis gaat het uiteraard om verontreinigde grond, maar de grond kan met diverse zaken verontreinigd zijn. Hierbij kunt u denken aan bouwafval, PAKS, huisafval, olie of bijvoorbeeld asbest. Wanneer uw woning op verontreinigde grond staat, dan kan dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met zeer hoge kosten. Er kan een saneringsplicht worden opgelegd door de overheid. Vanzelfsprekend verliest de woning ook aan waarde wanner blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging.

Is de verkoper aansprakelijk voor de verontreiniging?

Heeft u net een woning gekocht en blijkt dat de bodem verontreinigd is? Dan spreekt het voor zich dat u de verkoper hiervoor aansprakelijk wilt stellen. Toch ligt de aansprakelijkheid in veel gevallen niet bij de verkoper. In de praktijk blijkt vaak dat een verkoper niet op de hoogte is van de bodemverontreiniging, bijvoorbeeld omdat dit nooit eerder is vastgesteld. Daarnaast is het zo dat de partij die de bodemverontreiniging heeft veroorzaakt ook de partij is die aansprakelijk is. Echter, in veel gevallen heeft de bodemverontreiniging vele jaren geleden plaatsgevonden en is de daadwerkelijke ‘vervuiler’ niet meer in leven en / of niet meer te achterhalen.

Wat als de verkoper er wel van op de hoogte was?

In de praktijk zien we vaker dat een verkoper van een woning zelf niet op de hoogte was van de bodemverontreiniging op het moment dat de woning werd verkocht. Toch komt het zeker ook voor dat er verkoper dit wél wist. De verkoper kan hier eerlijk over zijn, waardoor er extra afspraken met betrekking tot de bodemverontreiniging kunnen worden opgenomen in het koopcontract. Dit brengt uiteraard nadeel voor de verkoper mee, dus verkopers kunnen er ook voor kiezen om de informatie niet te delen met de koper.

Een verkoper heeft mededelingsplicht, maar zal zich hier niet altijd vanzelfsprekend aan houden. Heeft een verkoper de informatie bewust achtergehouden? Dan schendt de verkoper de mededelingsplicht en in de meeste gevallen betekent dit dat de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld.

Voorkom hoge kosten door bodemverontreiniging

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Het is altijd aan te raden om alles omtrent de woning, waaronder ook de grond, goed te laten checken voordat u al dan niet besluit om de woning te kopen. Homekeur staat voor u klaar. U kunt bij ons online een afspraak maken voor een bouwkundige keuring, inclusief verkennend bodemonderzoek. Wilt u eerst meer informatie of een gedegen advies? Neemt u dan gerust contact met ons op.

2021-01-28T16:33:59+01:00