Aanbouw dakopening 2021-01-08T07:12:16+01:00

Aanbouw dak opening of lichtkoepel

Bij een dakvlak van de aanbouw waar een dak opening (dakkapel)  en/of lichtkoepel aanwezig is of later is aangebracht, moet extra gelet worden op de (balken)constructie. Voor het plaatsen van grotere dakramen of lichtkoepels, moeten regelmatig dragende balken, welke een onderdeel zijn van de dakconstructie, worden onderbroken. Indien dit niet deugdelijk wordt opgevangen is er een reëel risico op doorhangen van het dakvlak. De aanpassingen moeten deskundig en deugdelijk zijn uitgevoerd.

Zijn de aanpassingen niet deskundig en deugdelijk uitgevoerd dan is verbeteringen/aanpassingen aan de constructie noodzakelijk. Let op dat het dakvlak kan gaan doorzakken of verder verzwakken, indien deze constructie niet (op tijd) wordt hersteld. Overigens is dit herstel meestal redelijk eenvoudig, mogelijk door het aanbrengen van enkele balken tussen de bestaande gordingen kan dit verholpen worden.

Vaak is het vanwege afwerkingen niet zichtbaar of rond de dak opening de (balken)constructie is aangepast. Er zijn dan geen afwijkingen zichtbaar die erop duiden dat een eventuele aanpassing niet deugdelijk zou zijn.

Loodaansluitingen dak opening

De loodaansluitingen rond de dak opening (van de aanbouw) moeten vanzelf worden gecontroleerd.

  • Controleer jaarlijks loodaansluitingen rond de dak openingen, eventueel opgewaaid lood kan direct worden hersteld.
  • Verwijder vuil en blad rond de dak opening om belemmeringen in de afwateringen te voorkomen.

Mochten na controle de loodaansluitingen rond de dak openingen (van de aanbouw) kleine gebreken vertonen dan zijn deze (in meeste gevallen) eenvoudig te repareren. Gebruik voor reparatie eventueel een tape voor een permanente waterafdichting. Dit soort tape is te verkrijgen bij elke bouwmarkt. Bij grotere gebreken schakel een vakman in. Een deskundige op dit gebied kan mogelijk nog nieuw lood aanbrengen, zodat de levensduur van de dakramen kan worden verlengd.

Overige opmerkingen dak opening

Met betrekking tot de dak opening (koepel of dakraam in aanbouw) moet er  kritisch gekeken worden naar eventuele gebreken. Denk hierbij aan lekke beglazing, overige lekkage en/of gebreken aan het hang en sluitwerk.

Bij lekke dubbele beglazing in de dak opening (koepel of dakraam in aanbouw) zal het zicht op termijn verder vertroebelen. Technische kan een lekke dubbele glasplaat geen kwaad, het glas kan vanzelf weer worden vervangen. Uiteraard is het zicht minder en ook de RC waarde zal afnemen.

Niet actieve lekkagesporen, kunnen nabij de dak opening (koepel of dakraam in aanbouw) voorkomen. Dit kan komen doordat het raam open heeft gestaan tijdens regenval, of door condensatie. Mocht er nog (niet actieve) lekkage sporen aanwezig zijn kan dit ook de oorzaak zijn van een reeds verholpen gebrek aan de buitenzijde van deze dak opening. Mocht er wel actieve lekkage sporen zijn, zal inregenen of condensatie één van de oorzaken kunnen zijn. Hier is dan weinig aan te doen dan alleen zorgzaam om te gaan met de openingsstand van de dak opening en/of eventueel ter bestrijding van de condensatie het binnenklimaat te verbeteren.

Bij slecht onderhouden van het geheel van de dak opening (koepel of dakraam in aanbouw) is dit vanzelf niet goed voor de technische levensduur van deze dak opening en zal leiden tot vervanging van het geheel in een vroeger dan gebruikelijk stadium. Middels zelfwerkzaamheid kan achterstallige onderhoud worden uitgevoerd. U kunt zelf het volgende doen om achterstallig onderhoud te voorkomen:

  • Eventuele bewegende mechanische onderdelen regelmatig invetten of met kruipolie inspuiten.
  • Verwijder vervuiling aan de buitenzijde.
  • Het geheel regelmatig reinigen.

Mocht het hang en sluitwerk van de dak opening (koepel of dakraam in aanbouw), enkele mechanische onderdelen niet naar behoren functioneren, dan moeten die worden nagekeken (door een vakman) en indien nodig worden vervangen. Waarna het geheel meestal weer prima kan functioneren.

Indien het dakraam (koepel of dakraam in aanbouw) moeizaam open en dicht gaat, adviseren wij eerst om alle bewegende onderdelen te bespuiten met kruipolie en hierna in te vetten. Indien nodig kan het geheel worden afgesteld zodat de bediening alsmede het openen en afsluiten van het venster weer soepel en zoals bedoeld zal kunnen functioneren.

Bij een acrylaat lichtkoepel is bij schade of breuk een risico op inwateren. In dat geval is reparatie meestal niet meer mogelijk. De koepel (alleen de kap) moet dan worden vervangen.

Wilt u een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn (voor woningen tot 1000 m3 inhoud) slechts €369,00 inclusief btw. Hiervoor voeren wij een uitgebreide bouwtechnische keuring uit en ontvangt u een bouwkundig rapport. Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 085-0653675. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak met een deskundige inspecteur inplannen!

Maak een afspraak