5 mogelijke oorzaken van optrekkend vocht

  • Optrekkend vocht

Het is belangrijk om optrekkend vocht in een woning vast te stellen voordat de schade, en daarmee de kosten, verder oploopt. In bepaalde situaties is het mogelijk om optrekkend vocht een halt toe te roepen, maar in andere situaties komen er hoge kosten kijken bij het herstellen van de schade en het oplossen van het probleem. Hier wilt u niet mee te maken krijgen als u een woning koopt.

Een bouwtechnische keuring stelt optrekkend vocht vast

Optrekkend vocht is lang niet altijd zichtbaar en zorgt op den duur voor grote problemen. Vanzelfsprekend brengt dit de nodige kosten met zich mee en dat wilt u voorkomen. Is er sprake van optrekkend vocht, dan wilt u dit vóór de koop van de woning weten en niet pas na de aankoop van de woning ontdekken. Homekeur voert een professionele bouwtechnische keuring uit, waarbij wij ook optrekkend vocht vaststellen wanneer dit aanwezig is. Homekeur geeft u inzicht in 5 mogelijke oorzaken van optrekkend vocht.

1. De grond waarop de woning staat

Niet alle Nederlandse woningen zijn gebouwd op dezelfde soort grond. Er zijn woningen die op een zandgrond staan, maar de woning kan bijvoorbeeld ook op een kleigrond staan. Bij regenval wordt het water makkelijk door het zand heen afgevoerd, maar dit is niet het geval bij een kleigrond. Vaak blijft het water (tijdelijk) op de kleigrond staan, waardoor het water in de fundering trekt.

2. Een plas water in de spouwmuur

Water hoeft u niet altijd te zien. Het komt voor dat er een flinke plas water ontstaat in de spouwmuur, dus tussen de binnenste gevel en de buitenste gevel. De buitenkant is koud, terwijl de binnenkant warm is. Dit kan zorgen voor condens druppels die uiteindelijk een plas vormen in de spouwmuur. Vervolgens zuigen de wanden dit water op.

3. Problemen rond de regenpijp

Iets eenvoudigs als een defecte regenpijp kan zorgen voor optrekkend vocht in de woning. Het komt vaker voor dat de regenpijp vrij eindigt boven de bestrating. Deze is dus niet op een put of riolering aangesloten. Regenwater komt hierdoor in grotere hoeveelheden direct op de bestrating terecht, waardoor zich vaak tegen de muur aan een plas vormt. Dit vocht zal langzaam in de muur optrekken.

4. Veel regen tegen de buitenmuur

Er zijn woningen die meer dan gemiddeld te maken hebben met regen tegen de gevel. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de windrichting of een tochtgat. Wanneer er veel regen tegen de gevel komt, en zeker wanneer de gevel kleine mankementjes zoals scheurtjes vertoont, zorgt dit snel voor vochtproblemen in de woning.

5. Hoger grondwaterpeil

In Nederland kennen we het NAP, ook wel het grondwaterpeil, en die is niet overal gelijk. Op diverse plaatsen in Nederland is er sprake van een standaard verhoogd grondwaterpeil. Daarnaast zijn er ook plekken waarop het grondwaterpeil vooral na een flinke regenbui hoger dan gemiddeld is. De bodem kan erg vochtig worden bij een te hoge grondwaterstand en dit zorgt ervoor dat vocht makkelijk in de muren trekt.

Herstellen kost veel tijd en geld

Optrekkend vocht zorgt op den duur voor problemen. Het is niet onmogelijk om vocht weer uit een muur te verwijderen, maar het is wel een lang en kostbaar proces. Daar zit u niet op te wachten. Is er sprake van optrekkend vocht in de woning die u wilt kopen? Homekeur stelt het voor u vast. Wij voeren een bouwtechnische keuring uit waarbij wij alle eventuele verborgen gebreken aan het licht brengen. Maak direct online een afspraak voor een bouwtechnische keuring.

2020-05-22T08:15:24+01:00